Трискладові стопи

Трискладові стопи — стопи, в яких кожен третій склад наголошений.

  1. Дактиль — трискладова стопа з наголосом на першому складі.
  2. Амфібрахій — трискладова стопа з наголосом на другому складі.
  3. Анапест — трискладова стопа з наголосом на третьому складі.
  4. Бакхій — службова трискладова стопа з трьома ненаголошеними складами.

Зразок античного трискладового анапесту, чи анапестичного триметру:

˘ ˘ ¯ | ˘ ˘ ¯  |  ˘ ˘ ¯
Venit | optima | Calliope

Стопи у кінці рядків можуть бути повними і неповними. Якщо у неповній стопі є лише ненаголошений склад, то вона рахується при визначенні розміру.