Фільтр — в теорії порядку, це підмножина частково впорядкованої множини яка є верхньою множиною спрямованою вниз.

Два фільтри, позначені синім та зеленим кольором,
та ультрафільтр в який вони входять, позначено голубим.

Фільтр — поняття двоїсте до ідеалу.

ВизначенняРедагувати

Підмножина F частково впорядкованої множини (P,≤) є фільтром, якщо виконуються умови:

  1.   (F є верхньою множиною)
  2.  . (F є спрямованою вниз множиною)

Спочатку поняття фільтру виникло для решіток. У випадку решіток, вищенаведене означення еквівалентне наступному твердженню:

Підмножина F решітки (P,≤) є фільтром, тоді і тільки тоді, коли це верхня множина, замкнена щодо застосування операції інфімуму скінченну кількість разів.
Тобто, для будь-яких x, y з F, xy також належить F.

Поняття двоїсте до фільтру, тобто, те що ми отримаємо, замінивши для фільтру всі ≤ на обернені і ∧ на ∨, це — ідеал.

Найменший фільтр, що містить елемент p називається головним фільтром породженим цим елементом. Формально   позначається  

Простий фільтр — фільтр, доповненням якого є ідеал.

Максимальний фільтр чи ультрафільтр — фільтр, для якого не існує більшого фільтра.

Фільтри на множиніРедагувати

Для довільної множини, її булеан є частково-впорядкованою множиною за включенням, таким чином можна вводити поняття фільтра та ідеала для множини.

База фільтраРедагувати

Нехай   - фільтр на множині  . Сімейство підмножин   називається базою (базисом) фільтра  , якщо кожний елемент фільтра   містить деякий елемент бази  , тобто для кожного   існує   таке, що  . При цьому фільтр   збігається з сімейством усіх можливих надмножин множин з  . Зокрема, фільтри, які мають спільну базу, збігаються. Кажуть також, що база   породжує фільтр  

Дві бази   та   називаються еквівалентними, якщо будь-який елемент   містить у собі деякий елемент  , і навпаки, будь-який елемент   містить у собі деякий елемент  

Еквівалентні бази породжують один і той самий фільтр. Серед усіх баз, еквівалентних даній базі   існує максимальна за включенням база, а саме, породжений цією базою фільтр  . Таким чином, між класами еквівалентних баз і фільтрами існує природна бієкція.

Порівняння фільтрівРедагувати

Нехай на множині   задані два фільтра   і  . Кажуть, що фільтр   мажорує фільтр   (  сильніший  ,   тонший  ), якщо  . У цьому випадку також говорять, що фільтр   мажорується фільтром   (  слабший  ,   грубіший  ).

Говорять, що база   сильніше бази  , і записують  , якщо кожний елемент   містить у собі деякий елемент  . База   сильніша бази   тоді і тільки тоді, коли фільтр  , породжений базою  , сильніший фільтра  , породженого базою  .

Бази   та   еквівалентні тоді і тільки тоді, коли одночасно   та  .

Фільтри у топологічних просторахРедагувати

Нехай   -- топологічний простір і   --- фільтр на множині  . Точка   називається границею фільтра  , якщо кожний окіл   точки   належить фільтру  . Позначення:  . Для фільтра  , породженого базою  , рівність   виконується тоді і тільки тоді, коли для кожного околу   повністю вміщає деяку множину з  .

У гаусдорфовому топологічному просторі фільтр може мати не більше однієї границі.

Точка   називається граничною точкою (точкою дотику, частковою границею) фільтра  , якщо   належить замиканню кожної множини з  , тобто   для всіх  . Рівносильно, для кожного околу   точки   і для кожної   виконується  . Кожна гранична точка ультрафільтра є його границею.

В компактному топологічному просторі кожен фільтр має граничну точку, а кожен ультрафільтр має границю.

Дивись такожРедагувати

ДжерелаРедагувати