«Фізіологічний журнал» - міжнародний рецензований науковий журнал, який публікує наукові дослідження і огляди в галузі фізіології та медицини. Заснований у 1955 році в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця АН УРСР. Статті в журналі виходять українською та англійською мовами.

Fiziologichnyi Zhurnal
Фізіологічний журнал
Скорочена назва Фізіол. ж.
Обкладинка першого номера «Фізіологічного журналу» (1955 рік)
Країна видання Україна
Тематика фізіологія тварин і людини
Періодичність виходу 6 разів на рік
Мова українська, англійська
Адреса редакції Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, вул. академіка Богомольця, 4, Київ, 01024, Україна
Головний редактор Вадим Сагач
Видавець Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Засновник Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Засновано 1955
Коефіцієнт впливовості 0.12
Доступ вільний
ISSN

[https://portal.issn.org/resource/ISSN/SSN%202522-9028%20(Print) ISSN%202522-9036%20(Online) SSN 2522-9028 (Print)

ISSN 2522-9036 (Online)]
DOI 10.15407/fz

Електронна версія журналу

Тематика

ред.

Журнал публікує оригінальні дослідницькі статті з основних розділів фізіології людини і тварин, статті з історії фізіологічної науки (зокрема про видатних або забутих науковців), дискусійні статті, рецензії на наукові публікації та видання, наукову хроніку. Також на замовлення редакції публікуються огляди наукової літератури з певної фізіологічної проблеми.[1]

Редакційна рада

ред.

Першим відповідальним редактором журналу був академік АН УРСР Георгій Фольборт. У складі першої редакційної колегії також були: член-кореспондент АН УРСР Анатолій Воробйов, академік АМН СРСР Микола Горєв, професор Олександр Макарченко, член-кореспондент АН УРСР Єлизавета Приходькова, академік АН УРСР Віктор Протопопов, кандидат медичних наук Валерій Черкес (відповідальний секретар).

З 1960 року редакцію очолював член-кореспондент АН УРСР Олександр Макарченко. У складі редакції за рішенням Президії АН УРСР від 1 липня 1960 року були також: академік Василь Комісаренко, член-кореспондент Олексій Городецький, професори Євген Колпаков, Антон Хільченко, доктори наук Платон Костюк, Моїсей Гуревич, доцент Д. О. Кочерга, кандидат біологічних наук Борис Єсипенко (відповідальний секретар)[2].

З 1979 року головним редактором був Пилип Сєрков. Головним редактором журналу з 1995 року є член-кореспондент НАН України професор Вадим Сагач.[3]

Історія

ред.

«Фізіологічний журнал» засновано у 1955 році злиттям двох журналів «Вопросы физиологии» та «Медичний журнал». «Медичний журнал АН УРСР» випускався Інститутом клінічної фізіології у 1934—1954 роках, в ньому публікувалися лише праці співробітників інституту.[4] «Вопросы физиологии» видавалися короткий час у 1951-1954 роках[5].

«Фізіологічний журнал» виходив українською мовою, при чому частина анотацій до статей публікувалися англійською мовою.[6]

З 1978 року журнал змінив редакційну політику та назву на російськомовну «Физиологический журнал» та почав публікувати статті й російською мовою, з обов'язковою анотацією українською, російською та англійською мовами.[7]

З 1994 року журналу повернено історичну назву «Фізіологічний журнал», і публікуються статті українською та англійською мовами.[8]

Індексація та впливовість

ред.

Журнал індексується в багатьох наукометричних базах даних, зокрема у Scopus, PubMed, MEDLINE, Index medicus, та інших. За даними рейтингу наукових журналів Scimago Фізіологічний журнал входить до четвертого квартиля наукових журналів з медицини, фізіології та медичної фізіології. Найвища позиція за цим параметром була в 2001-2002 роках (третій квартиль в галузі медицини).[9]

У 2021 році журнал віднесено до «Категорії А» реєстру фахових наукових журналів, який ведеться Міністерством освіти та науки України[10].

Примітки

ред.
 1. Авторам про журнал. Фізіологічний журнал, 2013, Т. 59, № 5, с. 106
 2. Історія Національної академії наук України. 1956—1960 : Частина 2. Додатки. Ч. 2 : Додатки / Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. — К., 2015. — 1064 c. с. 462
 3. П. Костюк, В. Сагач, В. Києнко, М. Ткаченко. Визнаний центр фізіологічних наук: Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України – 75 років // Вісник Національної академії наук України. — 2009. — Вип. 5. — С. 50-52.
 4. О. В. Палладін. Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1919—1944 — Київ: Вид-во Академії наук УРСР, 1944. — 109 с., с. 82
 5. Д. С. Воронцов, В. М. Нікітін, П. М. Сєрков, 1959 та с. 141.
 6. Журнал 1955—1977(англ.)
 7. Журнал 1978—1993(англ.)
 8. Журнал з 1994(англ.)
 9. Fiziolohichnyi Zhurnal. Scimago journal&country rank(англ.)
 10. Фізіологічний журнал. РЕЄСТР наукових фахових видань України

Джерела

ред.
 • Физиологический журнал // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
 • Д. С. Воронцов, В. М. Нікітін, П. М. Сєрков (1959). Нариси з історії фізіології на Україні. Київ: Вид-во АН УРСР. с. 256.

Посилання

ред.