Ферміо́н (від прізвища фізика Фермі) — у фізиці, частинка (або квазічастинка) з напівцілим значенням спіну. Ферміони підкоряються статистиці Фермі — Дірака: в одному квантовому стані може знаходитися не більше однієї частинки. Хвильова функція системи однакових ферміонів антисиметрична щодо перестановки будь-яких двох ферміонів. Квантова система, що складається з непарного числа ферміонів, сама є ферміоном.

Приклади ферміонів: кварки (вони формують протони й нейтрони, які також є ферміонами), лептони (електрони, мюони, нейтрино), дірки (квазічастинки в напівпровіднику). Принцип заборони Паулі відповідальний за стабільність електронних оболонок атомів, що робить можливим існування складних хімічних елементів. Він також дозволяє існувати виродженій матерії під дією високого тиску (нейтронні зорі).

Комутаційні співвідношенняРедагувати

Оператори народження та знищення ферміонів антикомутують:

 .

Композитні ферміониРедагувати

Композитні частки (такі, як адрони, ядра, та атоми) можуть бути бозонами або ферміонами залежно від їхніх складових часток. Детальніше, залежно від відношення між спіном та статистиками, частка, яка складається з непарної кількості ферміонів, залишається ферміоном, оскільки має "напівцілий" (дробовий) спін.

На сьогодні маємо такі приклади:

  • Баріон, як-от протон чи нейтрон, містить три ферміонні кварки і тому є ферміоном;
  • Ядра, наприклад атоми вуглецю-13 містять 6 протонів та 7 нейтронів і тому також є ферміонами;
  • Атоми гелій-3 (3He) містять два протони та один нейтрон, а також два електрони, і тому також є ферміонами.

Число бозонів всередині композитної частки, що містить прості частки пов'язані потенціалом, не має значення чи вони бозони, чи ферміони.

Ферміонну або бозонну поведінку композитної частки (чи системи) можна побачити на великих (в порівнянні з розмірами системи) відстанях. На відстанях, де проявляється тонка структура композитної частки, остання поводиться відповідно до того, з яких складових часток вона створена.

Ферміони можуть проявляти бозонну поведінку, коли слабо пов'язуються в пари. Це відбувається в основі надпровідність та надплинність в гелій-3: в надпровідних матеріалах, електрони взаємодіють між собою за допомогою обміну фононами, формуючи куперівські пари, оскільки в гелій-3 куперівські пари формуються через флуктуації спіна.

Див. такожРедагувати