Ста́ла Бо́льцмана ( або ) — фізична стала, що визначає зв'язок між температурою та енергією. Названа на честь австрійського фізика Людвіга Больцмана, який зробив великий внесок у статистичну фізику, у якій ця стала є ключовою. Її значення в системі SI дорівнює 1.380649×10−23ДжK−1.

Значення сталої Больцмана k[1] Одиниці
1.380649×10−23 ДжK−1
8.617333262145×10−5 еВK−1
1.380649×10−16 ЕргK−1
Більш детально, дивись § Value in different units нижче.

The first and third values are exact; the second is exactly equal to 138064916021766340. See the linked section for details.

Універсальна газова стала означається як добуток сталої Больцмана на число Авогадро, . Газова стала зручніша, коли число частинок задано в молях.

Зв'язок з ентропією ред.

Ентропія S термодинамічної системи визначається як величина, пропорційна натуральному логарифму від числа різних мікростанів L, що відповідають заданому макроскопічному стану (наприклад, стану з заданою повною енергією).

 

Коефіцієнт пропорційності   і є сталою Больцмана. Цей вираз, що визначає зв'язок між мікроскопічними (L) та макроскопічними (S) характеристиками, виражає головну (центральну) ідею статистичної механіки.

Виноски ред.

  1. The International System of Units (SI) (вид. 9th). Bureau International des Poids et Mesures. 2019. с. 129.