Антинейтро́н — електрично нейтральна елементарна частинка, маса якої дорівнює масі нейтрона (1838 електронних мас), античастинка нейтрона.

антинейтрон
Склад: один u-антикварк, два d-антикварки
Родина: ферміон
Група: адрон
Покоління: перше
взаємодії: всі
Античастинка: нейтрон
статус: відкрита
Символ: n
Число типів: 2, разом із антипротоном
Маса: 939,6 МеВ/c2
Час життя: 885.7(8) c у вільному стані
Розпадається на: антипротон, позитрон і нейтрино
Електричний заряд: 0
Кольоровий заряд: біла
Спін: ½

Позначається .

Спін антинейтрона, як і спін нейтрона, дорівнює 1/2, магнітний момент (+1,9131 ядерного магнетона) такий же, як і в нейтрона. На відміну від нейтрона, напрями спіну і магнітного моменту антинейтрона однакові, а не протилежні.

Антинейтрони здатні до анігіляції з нуклонами, при якій може виділятись енергія, що дорівнює енергії спокою антинейтрона і нуклона, або виділятися π- і частково К-мезони. Існування антинейтрона було передбачено теоретично, виявлено експериментально в 1956 (О. Піччоні, США).

Література

ред.