Магнітний момент

екстенсивна фізична властивість

Магнітний момент — векторна величина, що характеризує взаємодію замкнутих електричних струмів, тіл і частинок речовини з магнітним полем[1]. Найпростішою фізичною системою, що має магнітний момент є елементарне коло електричного струму. Магнітний момент атома визначається рухом електронів довкола ядра (орбітальний момент), спіном електронів і магнітним моментом атомного ядра. Магнітний моомент макроскопічної системи дорівнює сумі магнітних моментів її атомів (молекул). Характеристикою магнітного стану макроскопічних тіл є намагніченість, яка дорівнює магнітному моменту одиниці об'єму тіла. Магнітний момент вимірюється в Ам2 або Дж/Тл (SI), або ерг/Гс (СГС), 1 ерг/Гс = 10−3 Дж/Тл.

Магнітний момент
Магнітний дипольний момент поверхні зі струмом
Символи:
Одиниці вимірювання
SI Ам2 або Дж/Тл
СГС ерг/Гс
СГСЕ статА·см2
У базових величинах SI: А·м2
Розмірність: I·L2
Інші величини: магнетон Бора, ядерний магнетон

Магнітний момент системи зарядів Редагувати

Магнітний дипольний момент системи зарядів  , які рухаються зі швидкістю   визначається[2] як

 ,

де c — швидкість світла.

Напруженість магнітного поля   на великій віддалі R від системи зарядів визначається, як

 ,

де   — одиничний вектор у напрямку до точки, в якій визначається поле.

Енергія магнітного моменту в зовнішньому магнітному полі Редагувати

В зовнішньому магнітному полі з магнітною індукцією  , енергія U магнітного моменту визначається формулою

 

В магнітному полі магнітний момент намагається розвернутися таким чином, щоб зробити цю енергію мінімальною.

Квантова механіка Редагувати

У квантовій механіці величина магнітного моменту визначається через величини кутового моменту і спіну через гіромагнітне співвідношення. Магнітний момент, зумовлений спіном, призводить до існування феромагнітних матеріалів, а, отже, постійних магнітів.

Див. також Редагувати

Примітки Редагувати

  1. Магнітний момент // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
  2. Формула приведена в системі СГС, в якій магнітний момент має ту ж розмірність, що й дипольний електричний момент

Література Редагувати

  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0