Відкрити головне меню

Українське Історичне Товариство (УІТ) — наукове товариство, засноване у 1965 в США з ініціативи Л. Винара; гол. О. Оглоблин (до 1981), науковий секретар Л. Винар, який очолив Товариство у 1981 і очолює дотепер.

Першим заступником голови УІТ була Н. Полонська-Василенко. УІТ було засноване навколо журналу «Український Історик», що виходить з 1963. Статті журналу рецензуються у провідних реферативних журналах США та Європи. УІТ є членом Американської Історичної Асоціації — і бере участь у наукових конференціях американських і канадських наукових товариств, а також співпрацює з УВАН, НТШ й ін. українськими науковими установами; має представництва в Канаді, Європі та Україні. УІТ видає окремі книжкові серії: «Історичні монографії», «Історичні студії», «Мемуаристика», «Українські вчені», «Грушевськіяна», «Епістолярні джерела грушевськознавства» та ін.

У 1980 р. Товариство за редакцією Л. Винара видало «Історичний атлас України», підготовлений Є.Тютьком та І. Теслею, а також низку різнотематичних англомовних праць. Члени УІТ до здобуття Україною незалежності основну увагу приділяли вивченню джерельних матеріалів до історії України в західних архівах і бібліотеках та опрацюванню замовчуваних в Україні наукових проблем. Від 1989 р. в «Українському Історику» співпрацюють вчені з України.

УІТ стало ініціатором і організатором Міжнародних конгресів українських істориків.

Джерела та літератураРедагувати

ЛітератураРедагувати