Точність —

1) Точність у техніці — ступінь наближення істинного значення параметра процесу, речовини, предмету до його номінального значення.

Розрізняють:

2) У метрології точність вимірювання — ступінь наближення результату вимірювання до істинного значення вимірюваної фізичної величини. Чим менша різниця між результатом вимірювання і істинним значенням, тим вища точність вимірювання. Кількісно точність може бути оцінена через:

- похибку вимірювання;

- збіжність та правильність;

- невизначеність вимірювання.

3) Точність вимірювального приладу — ступінь наближення показів приладу до істинного значення вимірюваної фізичної величини. Кількісно оцінюють через похибку приладу.

Точність та прецизійністьРедагувати

 
Точність — це близькість виміряного до справжнього значення, прецизійність — це повторюваність, або відтворюваність.

Точність (англ. Accuracy) – максимальний додатний або від'ємний відхил, що його зазвичай вимірюють через похибку зазначеної величини відносно прийнятого стандартного або фактичного (істинного) значення.[1]

Прецизійність (англ. Precision) – найменша різниця, яку можна впевнено розрізнити в процесі вимірювання.[1]

ПриміткиРедагувати