Відтворюваність

Відтворюваність (англ. reproducibility) – прецизійність в умовах відтворюваності.

Умови відтворюваності – умови, за яких результати вимірювань однієї і тієї ж величини одержують за одним і тим же методом, але в різних лабораторіях, різними операторами з використанням різного обладнання.

Відтворюваність виступає мірою порівнюваності результатів вимірювань однієї і тієї ж величини, що отримані в різних місцях.

Кількісною характеристикою відтворюваності виступає стандартне відхилення відтворюваності  — стандартне відхилення результатів вимірювань, одержаних в умовах відтворюваності.

Практичне значенняРедагувати

В практиці вимірювань широко використовується границя відтворюваності   – значення, яке з ймовірністю 0,95 не перевищує абсолютної різниці між двома результатами, одержаними різними лабораторіями, тобто в умовах відтворюваності. Значення   можна знайти через стандартне відхилення відтворюваності за формулою:  . Саме цей показник використовують за потреби порівняння результатів, наприклад, коли виникають спірні питання між лабораторіями виробника (постачальника) та споживача. Якщо різниця між результатами вимірювання однієї і тієї ж величини в різних лабораторіях не перевищує границю відтворюваності, то результати вважаються метрологічно сумісними. В протилежному випадку необхідно з'ясовувати причини надмірної різниці в результатах.

Відтворюваність іноді називають міжлабораторною відтворюваністю, що підкреслює той факт, що вимірювання проводилися в різних лабораторіях (місцях).

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  1. ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1.Основні положення та визначення.
  2. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.
  3. Сергеев А. Г., Крохин В. В. Метрология: Учеб. пособие для вузов.— М.: Логос, 2001.— 408 с.
  4. Величко О. М., Коцюба А. М., Новіков В. М. Основи метрології та метрологічна діяльність / Навчальний посібник. - Київ, НаУКМА, 2000. - 226 с.