То́чність вимі́рювань (англ. accuracy of measurement) — головна характеристика якості вимірювання, що відображає близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної фізичної величини [1].

Точність результату вимірювання (англ. accuracy of measurement) – одна з головних характеристик якості вимірювання, що відображає близькість до нуля похибки результату вимірювання[2].

Точність (англ. accuracy) - ступінь наближення результату вимірювання до прийнятого опорного значення[3].

Кількісні міри точності ред.

З визначення випливає, що чим ближчим є результат вимірювання до істинного значення фізичної величини, тим точнішим є вимірювання і навпаки. Точність вимірювання не має числового вираження, а є суто якісною характеристикою.

Кількісною оцінкою точності вимірювання є похибка вимірювання або невизначеність вимірювання. Це обумовлено тим, що існує два основні підходи, щодо оцінювання точності результату вимірювання, які спираються відповідно на теорію похибок вимірювання та теорію невизначеності у вимірюваннях.

В галузі кількісного хімічного аналізу набув поширення також підхід, коли точність кількісно оцінюється через правильність та збіжність, тобто, через два параметри.

Засоби досягнення точності ред.

Підвищити точність вимірювань можна шляхом зменшення ступеня квантування   і розмаху   значень сукупності результатів вимірювання. При вимірюванні зі сталим ступенем квантування, підвищити точність можна тільки шляхом зменшення розмаху значень результатів вимірювання.

Примітки ред.

  1. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.
  2. РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.
  3. ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT) – національний стандарт України. >.