Точкова оцінка у математичній статистиці — це число, що обчислюється на основі вибірки, імовірно близьке оцінюваному параметру популяції.

ВизначенняРедагувати

Нехай   — випадкова вибірка з розподілу, що залежить від параметра  . Тоді статистику  , що набуває значення в  , називають точковою оцінкою параметра  .

Властивості точкових оцінокРедагувати

 ,

де   позначає математичне сподівання за припущення, що   — істинне значення параметра (розподілу вибірки  ).

  • Оцінка   називається ефективною, якщо вона має мінімальну дисперсію серед всіх можливих незміщених точкових оцінок.
  • Оцінка   називається конзистентною, якщо вона за ймовірністю зі збільшенням обсягу вибірки   прямує до параметра генеральної сукупності:  ,
  за ймовірністю при  .
  майже напевне при  .