Незміщена оцінка в математичній статистиці — це точкова оцінка, математичне сподівання якої рівне параметру, що оцінюється.

Означення ред.

  • Статистика   називається незміщеною оцінкою параметра  , якщо[1]
 .

В іншому випадку оцінка називається зміщеною, а випадкова величина   називається її зміщенням.

Приклади ред.

  • Вибіркове середнє   є незміщеною оцінкою математичного сподівання  , оскільки якщо  , то  .
  • Нехай випадкові величини   мають скінченну дисперсію  . Побудуємо оцінки :   — вибіркова дисперсія, і :   — виправлена вибіркова дисперсія.

Тоді   є зміщенною, а   незміщеною оцінками параметра  . Зміщеність   можна довести таким чином:

 

Де   і   — середнє і його оцінка відповідно.

Джерела ред.

Примітки ред.

  1. Walpole Roland E., Myers Raymond H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. — 3-th. edition, Macmillan Publishing Company. — New York, 1985. — 639 p.