Теорема уніформізації

Теорема про уніформізацію — узагальнення теореми Рімана про відображення на двовимірні ріманові многовиди. Можна сказати, що теорема дає найкращу метрику в даному конформному класі.

ФормулюванняРедагувати

Будь-яка однозв'язна ріманова поверхня конформно еквівалентна сфері Рімана  , комплексній площині   або відкритому одиничному диску  .

НаслідкиРедагувати

 • Будь-яка ріманова метрика на зв'язному двовимірному многовиді конформно еквівалентна повній метриці зі сталою кривиною.
  • Якщо многовид замкнутий, то знак кривини можна знайти за його ейлеровою характеристикою:
   • якщо ейлерова характеристика додатна, то многовид конформно еквівалентний сфері або проєктивній площині з канонічною метрикою;
   • якщо ейлерова характеристика дорівнює нулю, то многовид конформно еквівалентний плоскому тору або плоскій пляшці Кляйна. При цьому тор і пляшка Кляйна мають 2-параметричне сімейство плоских метрик, які не конформно еквівалентні одно одній.
   • Якщо ейлерова характеристика від'ємна, то многовид конформно еквівалентний гіперболічній поверхні.

Варіації та узагальненняРедагувати

Теорему геометризації можна розглядати як узагальнення теореми про уніформізацію на тривимірні многовиди.

ЛітератураРедагувати

 • Abikoff, William. The uniformization theorem // Amer. Math. Monthly. — 1981. — Vol. 88, no. 8 (24 January). — P. 574–592.