Список річок Швеції

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Список річок Швеції — перелік річок Швеції. У списку містяться дані про головні річки 119 основних річкових басейнів Швеції, а також про їхні найбільші притоки. Швеція має 112 великих річкових басейнів, що течуть у море. І вони пронумеровані[1][2]. У річках та озерах є 52 види прісноводних риб, частина з яких є рідкісними.

Карта річок Швеції

Річки

ред.
№ п/п Назва Назва шведською Довжина, км Площа басейну, км² [3] Висота витоку, м Середня річна витрата води, м³/с Гідроелектростанції Басейн [3]
кіль- кість загальна встано- влена потуж- ність, МВт Загаль- не середнє річне вироб- ництво, млн кВт·год частина
світо- вого океану
1 Алон Alån 70 592,2 5,67 10 Б. з.*
2 Альмаон Almaån 40 42,4 3 0,95 4,3 88 Б. м.
3 Альстерон Alsterån 110 1524,8 217,7 11,3 21 7,4 31,2 75 Б. м.*
4 Альтерельвен Alterälven 60 458,7 4,8 1 0,035 0,1 12 Б. з.*
5 Альтерсундет Altersundet 8 402,9 0,8 3,75 8 Б. з.*
6 Аммерон Ammerån 70 3098 302,4 45 40 Б. з.
7 Арбугаон Arbogaån 45 3808 32 44 61 Б. м.
8 Бевеон Bäveån 35 300,6 3,4 4 2 5,3 109 К.*
9 Белльстаон Bällstaån 10,5 36 н. д. 0,25 61 Б. м.
10 Блакельвен Blackälven 2460 470,4 59 9 Б. з.
11 Брекнеон Bräkneån 84 462,3 124,8 3,7 4 0,1 0,5 84 Б. м.*
12 Бремсебек Brömsebäck 23 Б. м.
13 Бруатурпсон Bruatorpsån 430,1 н. д. 3 1 0,14 0,4 79 Б. м.*
14 Брустреммен Broströmmen 45 226,6 11 58 Б. м.*
15 Будтрескон Bodträskån 80 1330 1 1,5 6 9 Б. з.
16 Бульмон Bolmån 25
(170)
2100 141,6 21 1 4,6 13 98 К.
17 Буреельвен Bureälven 80 1045,6 11,5 5 2 7,1 21 Б. з.*
18 Бутурпсстреммен Botorpsströmmen 75 998,8 8 5,321 15,19 71 Б. м.*
19 Бюельвен Byälven 40
(190)
4760 58 108 К.
20 Бюскеельвен Byskeälven 210 3662 365,5 40,2 18 Б. з.*
21 Веге Vege å 53 488,1 н. д. н. д. 95 К.*
22 Венгельельвен Vängelälven 32 276 н. д. 38 Б. з.
23 Вестердалельвен Västerdalälven 300 8630 н. д. н. д. 53 Б. з.
24 Вієрюдсон Vierydsån н. д. 165,2 н. д. 1,3 83 Б. м.*
25 Вінделельвен Vindelälven 455 12650 н. д. 190 28 Б. з.
26 Віндон Vindån 15 303,5 н. д. н. д. 1 0,055 0,2 69 Б. м.*
27 Вірон Virån н. д. 588,2 н. д. н. д. 1 0,175 0,7 73 Б. м.*
28 Віскан Viskan 140 2200 н. д. 35,5 105 К.*
29 Вітон Vitån 100 518,7 н. д. 4,91 6 Б. з.*
30 Воймон Vojmån 210 3550 н. д. н. д. 1 1,5 7,3 38 Б. з.
31 Гавлеон Gavleån 25 2459,5 н. д. 16,3 8 15,7 62,8 52 Б. з.*
32 Гагбюон Hagbyån н. д. 467,9 н. д. н. д. 2 0,086 0,2 78 Б. м.*
33 Гамронгеон Hamrångeån 10 517,9 5,5 3 1,8 14,3 50 Б. з.*
34 Гармонгерсон Harmångersån 90 1197,1 н. д. 14,3 5 3 14,7 44 Б. з.*
35 Гедстреммен Hedströmmen 130 1060 10 10 7,5 32,1 61 Б. м.
36 Гельге Helge å 190 4748,9 200 46,4 17 33,01 128,34 88 Б. м.*
37 Гета-Ельв Göta älv 93 50229,3 н. д. 565 4 326 1635 108 К.*
38 Гернон Hörnån 74 391,7 175 4,2 29 Б. з.*
39 Гімлеон Himleån 38 201,3 77 2,7 104 К.*
40 Гнарпсон Gnarpsån 40 228,8 н. д. н. д. 2 0,225 1,3 43 Б. з.*
41 Годеон Gådeån 45 292,7 н. д. н. д. 39 Б. з.*
42 Готгемсон Gothemsån н. д. 479,5
(490)
н. д. н. д. 117 Б. м.*
43 Гусон Husån 85 577,5 н. д. н. д. 2 0,2 0,8 33 Б. з.*
44 Далельвен Dalälven 240
(520)
28953 н. д. 348 53 Б. з.*
45 Далькарлсон Dalkarlsån 50 346,5 н. д. 3,57 25 Б. з.*
46 Делонгерсон Delångersån 32 2007,7 42 н. д. 2 1,3 6,5 45 Б. з.*
47 Емон Emån 220 4460
(4471,9)
н. д. 29,5 74 Б. м.*
48 Еннінгдальсельвен Enningdalsälven 75 256,3 39 12,5 112 К.*
49 Ереельвен Öreälven 225 3028,9 н. д. 34 3 5,4 29,3 30 Б. з.*
50 Еречілсельвен Örekilsälven 70 1340,2 н. д. 22 1 0,8 2,5 110 К.*
51 Естердалельвен Österdalälven 300 12430 н. д. н. д. 53 Б. з.
52 Етран Ätran 240 3342,2 н. д. 51 103 К.*
53 Євреон Jävreån 25 195,7 н. д. 2,11 16 Б. з.*
54 Єневадсон Genevadsån 37 224,1 н. д. 3,3 1 0,04 0,07 99 К.*
55 Ідбюон Idbyån 40 222,4 н. д. н. д. 35 Б. з.*
56 Індальсельвен Indalsälven 240 26726,5 н. д. 455,3 40 Б. з.*
57 Їдеельвен Gideälven 225 3441,8
(3425)
440 35,9 7 69,3 355,1 34 Б. з.*
58 Кайтумельвен Kaitumälven 150 3300 н. д. н. д. 4 Б. з.
59 Каліксельвен Kalixälven 450 18130 н. д. 295 4 Б. з.*
60 Кересйокі Keräsjoki 60 426,6 н. д. 4,03 2 Б. з.*
61 Кларельвен Klarälven 460 11848 н. д. н. д. 15 351,3 1281 108 К.
62 Когеельвен Kågeälven 100 909,3 н. д. 9,8 19 Б. з.*
63 Колабудаон Kålabodaån 30 505,7 н. д. 5,37 23 Б. з.*
64 Кольбексон Kolbäcksån 180 3090 27 16 47,33 170,7 61 Б. м.
65 Кунгсбакаон Kungsbackaån 45 301,9 н. д. 5 1 0,045 0,15 107 К.*
66 Лаган Lagan 244 6451,8 н. д. 76,7 17 122,9 495,8 98 К.*
67 Лайніоельвен Lainioälven 266 6130 н. д. н. д. 1 Б. з.
68 Лайсельвен Laisälven 190 2980 н. д. н. д. 28 Б. з.
69 Легдеельвен Lögdeälven 200 467,9 н. д. 18,5 32 Б. з.*
70 Ледуон Leduån 60 329,7 н. д. н. д. 31 Б. з.*
71 Лілла-Лулеельвен Lilla Luleälven 230 9610 н. д. 506,5 9 Б. з.
72 Лілльпітеельвен Lillpiteälven 85 618,7 н. д. 6,24 2 0,87 3,5 14 Б. з.*
73 Лулеельвен Lule älv
також Luleälven
450 25240 н. д. 506,5 9 Б. з.*
74 Люккебюон Lyckebyån 100 810
(850)
н. д. н. д. 8 2,9 7,9 80 Б. м.*
75 Марстреммен Marströmmen н. д. 496,1 н. д. н. д. 1 0,29 0,677 72 Б. м.*
76 Меррумсон Mörrumsån 175 3369,1 н. д. 27,5 86 Б. м.*
77 Мієон Mieån 47,6 284,3 н. д. 7 1,3 4,3 85 Б. м.*
78 Монгбюон Mångbyån 20 218,7 н. д. 1,39 22 Б. з.*
79 Муельвен Moälven 135 2307,2 н. д. 26 36 Б. з.*
80 Муоніоельвен Muonio älv (Muonioälven) 387 14430 н. д. н. д. 1 Б. з.
81 Мутала Motala ström 100 15470 (6260 - без озера Веттерн) 88,6 н. д. 8 84,2 337,5 67 Б. м.*
82 Нетраон Nätraån 110 1024,4 н. д. н. д. 4 10,2 40 37 Б. з.*
83 Неттрабюон Nättrabyån 60 443,6 н. д. 3,8 2 0,3 1,3 81 Б. м.*
84 Ніанон Nianån 40 196,9 н. д. н. д. 1 0,6 2 46 Б. з.*
85 Ніссан Nissan 200 2685,7 н. д. 41 101 К.*
86 Норралаон Norralaån 40 319,3 н. д. н. д. 47 Б. з.*
87 Норрстрем Norrström 0,7
(0,3)
22650,2 0,7 160 61 Б. м.*
88 Норртельєон Norrtäljeån н. д. 351,9 н. д. н. д. 59 Б. м.*
89 Нюбруон Nybroån 10 315,8 н. д. 3 89 Х.*
90 Нючепінгсон Nyköpingsån 150 3631 н. д. 23 65 Б. м.*
91 Обюельвен Åbyälven 150 1343,9 346 15,2 1 2,15 9 17 Б. з.*
92 Окерсстрем Åkersström 10,7 395,9 2 н. д. 60 Б. м.*
93 Онгерманельвен Ångermanälven 460 31864 н. д. 500 15 1248 6006 38 Б. з.*
94 Пітеельвен Pite älv (Piteälven) 400 11285,3 н. д. 168 1 40 185 13 Б. з.*
95 Пуостійокі Puostijoki 50 2 1,6 3,5 1 Б. з.
96 Ренне Rönne å 83 1896,6 н. д. 23,5 3 2,3 11,6 96 К.*
97 Ріклеон Rickleån 145 1648,9 н. д. 16 5 10 5,4 24 Б. з.*
98 Рокон Rokån 55 228,8 н. д. 2,39 15 Б. з.*
99 Рольфсон Rolfsån 9
(85 — разом з річками у верхоріччі)
693,7 н. д. 12 1 0,3 1,45 106 К.*
100 Ронеельвен Råneälven 210 4207,3 н. д. 44,2 7 Б. з.*
101 Роннебюон Ronnebyån 110 1112,7 н. д. н. д. 13 13,9 51,2 82 Б. м.*
102 Роон Råån 30 192,8 н. д. н. д. 94 Е.*
103 Росон Rosån 30 196,8 н. д. 2,11 11 Б. з.*
104 Саксон Saxån 45 359,9 н. д. н. д. 93 Е.*
105 Сангісельвен Sangisälven 109 1230 н. д. 12,9 1 0,3 1 3 Б. з.*
106 Свартон
(притока Мутали)
Svartån 160 3440 н. д. н. д. 11 23,1 39,8 67 Б. м.
107 Свартон
(притока Меларен)
Svartån 80 750 3 1,6 6,3 61 Б. м.
108 Свартон
(притока Єльмарен)
Svartån 100 1410 99 9 3,814 13,505 61 Б. м.
109 Свертаон Svärtaån 35 372 н. д. н. д. 64 Б. м.*
110 Севарон Sävarån 140 1161,3 261,1 12,3 1 0,253 1,4 26 Б. з.*
111 Сеге Sege å 40 334,4 н. д. н. д. 90 Е.*
112 Седерчепінгсон Söderköpingsån 25 881,7 н. д. н. д. 68 Б. м.*
113 Селонгерсон Selångersån 50 459,8 н. д. н. д. 41 Б. з.*
114 Сільверон Silverån 75 702 н. д. н. д. 74 Б. м.
115 Скребеон Skräbeån 5 1005,7 5 н. д. 87 Б. м.*
116 Снер'єбекен Snärjebäcken н. д. 284,6 н. д. 1,5 76 Б. м.*
117 Снудерон Snoderån н. д. 183,3 н. д. н. д. 118 Б. м.*
118 Стенсон Stensån 50 284,5 н. д. 4,2 1 0,03 0,08 97 К.*
119 Стонгон Stångån 185 2440 н. д. 12 12 17,5 51,4 67 Б. м.
120 Стремсон Strömsån 30 256,3 н. д. 4,5 111 К.*
121 Стурон Storån н. д. 522,1 н. д. н. д. 6 3,4 6,2 70 Б. м.*
122 Сусеон Suseån 52 450 н. д. 7,4 4 0,8 3,6 102 К.*
123 Тавелон Tavelån 50 409,9 н. д. 4,61 1 0,03 0,04 27 Б. з.*
124 Темнарон Tämnarån 90 1258,1 н. д. н. д. 4 0,7 3 54 Б. з.*
125 Тереельвен Töreälven 40 448,6 н. д. 4,37 5 Б. з.*
126 Тестебуон Testeboån 110 1111,8 н. д. 12,1 5 2 9,7 51 Б. з.*
127 Томмарпсон Tommarpsån 45 Б. м.
128 Трусаон Trosaån 65 572 н. д. н. д. 63 Б. м.*
129 Турнеельвен Torne älv 510 40157 н. д. 383 1 0,315 1,7 1 Б. з.*
130 Тюресон Tyresån 251,5 н. д. н. д. 62 Б. м.*
131 Уландсон Olandsån 65 880,9 н. д. 15 56 Б. з.*
132 Умеельвен Ume älv (Umeälven) 467 26814,8 н. д. 443 19 1798 7572 28 Б. з.*
133 Ф'єлльшеельвен Fjällsjöälven 260 8410 н. д. н. д. 11 560 2016 38 Б. з.
134 Факсельвен Faxälven 340 9040 н. д. н. д. 38 Б. з.
135 Фінспонгсон Finspångsån 65 1270 н. д. н. д. 1 1,3 6 67 Б. м.
136 Фіріс Fyrisån 50 н. д. н. д. 1 0,2 0,8 61 Б. м.
137 Форсмарксон Forsmarksån 10 375,5 н. д. н. д. 55 Б. з.*
138 Фюллеон Fylleån 65 393,8 н. д. 7,7 4 0,9 2,9 100 К.*
139 Хейє Höje å 35
(45)
316 н. д. н. д. 91 Е.*
140 Чевлінгеон Kävlingeån 50 1203,8 н. д. н. д. 2 0,2 1 92 Е.*
141 Чілаон Kilaån 63 432,2 н. д. н. д. 1 0,45 1,2 66 Б. м.*
142 Шебуон Skeboån 53 482,8 н. д. н. д. 57 Б. з.*
143 Шеллефтеельвен Skellefte älv (Skellefteälven) 410 11731 н. д. 162 20 Б. з.*
144 Шерйон Skärjån 55 329,7 н. д. н. д. 49 Б. з.*
145 Юнган Ljungan 350 12851,1 н. д. 137,6 14 479 1979 42 Б. з.*
146 Юнгбюон Ljungbyån 62 757,8 н. д. н. д. 3 0,2 0,5 77 Б. м.*
147 Юснан Ljusnan 430 19828,1 н. д. 230 48 Б. з.*
Примітки. 1. н. д. — немає даних. 2. « — » — відсутність ГЕС на річці. 3. Данні про ГЕС наведено за сайтом vattenkraft.info — Info om Svensk vattenkraft [Архівовано 6 жовтня 2014 у Wayback Machine.] (швед.). 4. Морські басейни і їхні частини, до яких відносяться річки, позначені скороченнями: «Б. з.» — річки басейну Ботнічної затоки Балтійського моря, «Б. м.» — річки басейну південної частини Балтійського моря, «Х.» — річки басейну протоки Хамрарне, «Е.» — річки басейну протоки Ересунн, «К.» — річки басейну протоки Каттегат. 5. Зірочкою «*» позначені головні річки 119 основних річкових басейнів Швеції.







Див. також

ред.

Примітки

ред.
  1. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) — Län och huvudavrinningsområden i Sverige [Архівовано 28 вересня 2018 у Wayback Machine.] (швед.)
  2. Suomen rajavesistöt (фін.)
  3. а б Christina Thoms-Hjärpe. Län och huvudavrinningsområden i Sverige [Архівовано 9 листопада 2013 у Wayback Machine.]. – Faktablad nummer 10. – Norrköping: Sverige Meteorologiska och Hydrologsska Institut. – November, 2002. (швед.) на сайті SMHI [Архівовано 2 грудня 2020 у Wayback Machine.] Шведського інституту метеорології й гідрології.

Посилання

ред.