Систематичний перелік родин жуків світу

стаття-список у проекті Вікімедіа
Твердокрилі
Батоцера смугаста Batocera lineolata Chevrolat, 1852
Біологічна класифікація
Домен: Ядерні (Eukaryota)
Царство: Тварини (Animalia)
Тип: Членистоногі (Arthropoda)
Клас: Комахи (Insecta)
Підклас: Крилаті комахи (Pterygota)
Інфраклас: Новокрилі (Neoptera)
Надряд: Голометабола (Holometabola)
Ряд: Твердокрилі (Coleoptera)
Linnaeus, 1758
Підряди
  • Adephaga
  • Archostemata
  • Myxophaga
  • Polyphaga

Ряд Твердокрилі включає чотири підряди: Архостемати (Archostemata), Міксофаги (Myxophaga), Хижі жуки (Adephaga), та Всеїдні жуки (Polyphaga). Підряди жуків-архостемат і міксофагів є найменшими, а найбільшим є Всеїдні жуки, яких нараховується близько 300 тис. видів. Підряд Хижі жуки налічує близько 50 тис. видів

Підряд Архостемати (Archostemata)Редагувати

 
Теномерґа (Tenomerga mucida) —- жук з родини купедіди (Cupedidae)

Найменший підряд ряду твердокрилих, який налічує близько 50-и видів, що відносяться до 5-ти родин. Одночасно архостемати —- це один із найдревніших підрядів, який за викопними рештками, відомий з кінця кам'яновугільного та початку пермського періодів палеозойської ери.

Серія CUPEDIFORMIA (Купедиформні)

Надродина Tshekardocoleoidea (Щекардоколеоїдні) †Редагувати

Родина Tshekardocoleidae (Щекардоколеїди) †
Родина Labradorocoleidae (Лабрадороколеїди) †

Надродина Permocupedoidea (Пермокупедоідеї) †Редагувати

Родина Permocupedidae (Пермокупедіди) або Kaltanocoleidae (Кальтаноколеїди) †
Родина Taldycupedidae (Тальдикупедіди) †

Надродина Cupedoidea (Купедоїдні)Редагувати

Родина Crowsoniellidae (Кровсонієліди)
Родина Micromalthidae (Мікромальтиди)
Родина Cupedidae (Купедіди)
Родина Jurodidae (Юродіди)
Родина Sikhotealiniidae (Сихотеалініїди)

Підряд Міксофаги (Myxophaga)Редагувати

 
Сферіус кліщеподібний (Sphaerius acaroides) —- жук з родини Сферовики (Sphaeriidae)

Невеличкий підряд ряду Твердокрилих, який налічує трохи більше 100 видів. Здебільшого це водні жуки, які живляться детритом і водоростями. У викопному стані Міксофаги відомі із кінця Пермського періоду Палеозойської ери та початку Тріасового періоду Мезозойської ери.

Серія SPHAERIIFORMIA (Сфериїформні)

Надродина SPHAERIOIDEA (Сфериоїдні)Редагувати

Родина Torridincolidae (Торидинколіди)
Родина Hydroscaphidae (Гидроскафіди)
Родина Sphaeriusidae (Сфериузиди)
Родина Microsporidae (Мікроспориди)
Родина Sphaeriidae (Сферовики)

Підряд Хижі жуки (Adephaga)Редагувати

Другий за розмірами підряд у ряді Твердокрилі, який налічує від 40 до 50 тис. видів. До цього підряду відноситься третя за чисельністю родина жуків —- Туруни. Підряд сформувався на початку Тріасового періоду Мезозойської ери — близько 270 млн років то́му. Більшість представників підряду є хижаками, проте деякі, вторинно, перейшли до живлення рослинною їжею. Тривають наукові дискусії щодо мнофілетичності, тобто еволюційної єдності, підряду.

 
Стрибун польовий (Cicindela campestris) —- жук з родини Стрибуни (Cicindelidae)

Серія DYTISCIFORMIA (Дитисціформні)

Надродина GYRINOIDEA (Гіриноїдні)Редагувати

Родина Gyrinidae (Вертячки)

Надродина HALIPLOIDEA (Галиплоїдні)Редагувати

Родина Haliplidae (Плавунчики)

Надродина DYTISCOIDEA (Дитискоїдні)Редагувати

Родина Hygrobiidae (Гігробіїди)
Родина Amphizoidae (Амфізоїди)
Родина Noteridae (Нотеріди, Товстовуси)
Родина Phreatodytidae (Фреатодитиди)
Родина Dytiscidae (Плавунці)
Родина Aspidytidae (Аспідитиди)

Серія CARABIFORMIA (Туруноформні)

Надродина CARABOIDEA (Туруноїдні)Редагувати

Родина Rhysodidae (Ризодіди)
Родина Trachypachidae (Трахипахіди)
Родина Trachypacheidae (Трахипахеїди)
Родина Carabidae (Туруни)
Родина Cicindelidae (Стрибуни)
Родина Paussidae (Паусиди)

Підряд Всеїдні жуки (Polyphaga)Редагувати

Найчисельніший підряд Твердокрилих, який налічує понад 300 тис. видів. За різними систематичними поглядами підряд налічує 140-150 родин, що розподілені між 16-а надродинами. Підряд сформувався на початку Тріасового періоду Мезозойської ери.

Серія STAPHYLINIFORMIA (Стафіліноформні)

Надродина HYDROPHILOIDEA (Гідрофилоїдні)Редагувати

 
Водолюб смерековий (Hydrous piceus) —- жук з родини Водолюби (Hydrophilidae)

Родина Helophoridae (Гелофориди)
Родина Hydrophilidae (Водолюби)
Родина Sphaeridiidae (Кульовики)
Родина Hydrochidae (Вологолюби)
Родина Spercheidae (Сперхеїди)
Родина Georissidae (Мулоносці)
Родина Georyssidae (Георисиди)

Надродина HISTEROIDEA (Гистероїдні)Редагувати

Родина Sphaeritidae (Сферитиди)
Родина Synteliidae (Синтеліїди)
Родина Histeridae (Карапузики)
Родина Niponiidae (Нипоніїди)

Надродина STAPHYLINOIDEA (Стафіліноїдні)Редагувати

 
Оксипорус рудий (Oxyporus rufus) —- жук з родини Жуків-Хижаків (Staphylinidae)
 
Мертвоїд осовидний (Nicrophorus vespilloides) —- жук з родини Мертвоїди (Silphidae)

Родина Hydraenidae (Водобрідки)
Родина Limnebiidae (Лімнебіїди)
Родина Ptiliidae (Пір’єкрилки, Перистокрилки)
Родина Trichopterygidae (Пір’єкрилки)
Родина Limulodidae (Лімулодіди)
Родина Colonidae (Трюфельовики)
Родина Kolonidae (Трюфельовики)
Родина Leiodidae (Лейодіди)
Родина Liodidae (Ліодіди)
Родина Anisotomidae (Гладкотілки)
Родина Leptodiridae (Лептодиріди)
Родина Cholevidae (Холевиди)
Родина Catopidae (Катопіди)
Родина Platypsyllidae (Боброві блохи, Бобровики)
Родина Leptinidae (Норолюби)
Родина Scydmaenidae (Сцидменіди)
Родина Agyrtidae (Агиртиди)
Родина Silphidae (Мертвоїди)
Родина Brathinidae (Братиніди)
Родина Dasyceridae (Дазицериди)
Родина Staphylinidae (Стафілініди, Жуки-Хижаки)
Родина Micropeplidae (Мікропепліди)
Родина Scaphidiidae (Скафідіди, Човновидки)
Родина Pselaphidae (Пселяфіди)
Родина Clavigeridae (Клавігериди)

Серія SCARABAEIFORMIA (Скарабеєформні)

Надродина SCARABAEOIDEA (Скарабеоїдні)Редагувати

 
Хрущ травневий (Melolontha melolontha) —- жук з родини Пластинчатовусі (Scarabaeidae)

Родина Lucanidae (Рогачі, Гребінчастовусі)
Родина Passalidae (Цукрові жуки)
Родина Trogidae (Паддоїди, Трокси, Трогіди)
Родина Glaresidae (Піскожили)
Родина Geotrupidae (Гнойовики, Ґеотрупіди)
Родина Ochodaeidae (Піскокопи, Оходеїди)
Родина Hybosoridae (Гібосориди)
Родина Glaphyridae (Волохаті хрущики, Джмелівки)
Родина Scarabaeidae (Пластинчастовусі)

Серія ELATERIFORMIA (Елятеріформні)або EUCINETIFORMIA (Евцінетиформні)

Надродина SCIRTOIDEA (Сціртоїдні) або EUCINETOIDEA (Евцінетоїдні)Редагувати

 
Кругляк озброєний (Clambus armadillo) —- жук з родини Кругляки (Clambidae)

Родина Clambidae (Кругляки)
Родина Calyptomeridae (Каліптомериди)
Родина Eucinetidae (Евцінетіди)
Родина Decliniidae (Деклініїди)
Родина Scirtidae (Сціртіди)
Родина Cyphonidae (Цифоніди)
Родина Helodidae (Гелодіди)

Надродина DASCILLOIDEA (Дасцилоїдні)Редагувати

Родина Dascillidae (Дасціліїди)
Родина Karumiidae (Карумиїди)
Родина Rhipiceridae (Віяловуси)

Надродина BUPRESTOIDEA (Бупрестоїдні)Редагувати

Родина Buprestidae (Златки)

Надродина BYRRHOIDEA (Бирроїдні) або DRYOPOIDEA (Дріопоїднї)Редагувати

 
Кальодема Кірба (Calodema kirbyi) —- жук з родини Златки (Buprestidae)
 
Біррус піґулковий (Byrrhus pilula) —- жук з родини Піґулочники (Byrrhidae)

Родина Byrrhidae (Піґулочники)
Родина Elmidae (Річковики)
Родина Elminthidae (Елмінтиди)
Родина Helmidae (Гелміди)
Родина Helminthidae (Гелмінтиди)
Родина Dryopidae (Причіпники, Великокіготники)
Родина Limnichidae (Несправжні піґулочники)
Родина Heteroceridae (Пиловуси)
Родина Psephenidae (Хвилівник, Псефеніди)
Родина Eubriidae (Евбріїди)
Родина Ptilodactylidae (Птилодактиліди)
Родина Eulichadidae (Евліхадіди)

Надродина ELATEROIDEA (Елятероїдні)Редагувати

Родина Artematopodidae (Артематоподіди)
Родина Artematopidae (Артематопіди)
Родина Cebrionidae (Цебріоніди)
Родина Plastoceridae (Пластоцеріди)
Родина Elateridae (Ковалики)
Родина Lissomidae (Лісоміди)
Родина Phylloceridae (Філоцериди)
Родина Perothopidae (Перотопіди)
Родина Brachypsectridae (Брахіпсектріди)
Родина Cerophytidae (Церофітиди)
Родина Eucnemidae (Древоїди, Евкнеміди)
Родина Melasidae (Мелазиди)
Родина Throscidae (Несправдні ковалики, Тросціди)
Родина Trixagidae (Триксагіди)

Надродина CANTHAROIDEA (Кантароїдні)Редагувати

Родина Lycidae (Червонокрили)
Родина Phengodidae (Фенгодіди)
Родина Drilidae (Дриліди)

 
Світлячок нічний (Lampyris noctiluca) —- жук з родини Світлячки (Lampyridae)

Родина Omalisidae (Омалізиди)
Родина Homalisidae (Гомалізиди)
Родина Lampyridae (Світлякові)
Родина Omethidae (Ометиди)
Родина Cantharidae (М’якотілки)

Серія CUCUJIFORMIA (Кукуїформні) або BOSTRICHIFORMIA (Бостріхіформні) або BOSTRYCHIFORMIA (Бострихіформні)

Надродина DERODONTOIDEA (Деродонтоїдні)Редагувати

Родина Derodontidae (Деродонтиди)
Родина Laricobiidae (Ларикобіїди)

Надродина BOSTRICHOIDEA (Бостріхоїдні) або BOSTRYCHOIDEA (Бострихоїдні) або DERMESTOIDEA (Дерместоїдні)Редагувати

Родина Nosodendridae (Нозодендриди)
Родина Dermestidae (Шкіроїди)
Родина Thorictidae (Ториктиди)
Родина Thylodriidae (Тилодриїди)

 
Антренус строкатий (Anthrenus verbasci) —- жук з родини Шкіроїди (Dermestidae)

Родина Jacobsoniidae (Якобсоніїди)
Родина Sarothriidae (Саротриїди)
Родина Endecatomidae (Ендекатоміди)
Родина Bostrichidae (Каптурники)
Родина Bostrychidae (Несправжні короїди)
Родина Psoidae (Псоїди)
Родина Lyctidae (Деревогризи)
Родина Anobiidae (Шашільники, Точильники)
Родина Ptinidae (Облудники, Притвірники, Прикидові)

Надродина LYMEXYLOIDEA (Лимексилоїдні)Редагувати

Родина Lymexylidae (Свердляки)
Родина Lymexylonidae (Свердлячки)

Надродина CLEROIDEA (Клероїдні)Редагувати

 
Малашка двоплямиста (Malachius bipustulatus) —- жук з родини Малашки (Malachiidae)

Родина Phloiophilidae (Флоїофіліди)
Родина Phloephilidae (Флефіліди)
Родина Trogossitidae (Темнотілки)
Родина Temnochilidae (Темнохіліди)
Родина Peltidae (Щитовидки)
Родина Lophocateridae (Лофокатериди)
Родина Ostomatidae (Щитовидки)
Родина Ostomidae (Щитовидки)
Родина Cleridae (Строкатки)
Родина Corynetidae (Синьокрили)
Родина Acanthocnemidae (Акантокнеміди)
Родина Prionoceridae (Прионоцериди)
Родина Melyridae (Мелиріди)
Родина Dasytidae (Дазитиди)
Родина Malachiidae (Малашки)

Надродина CUCUJOIDEA (Кукуйоідні)Редагувати

Родина Cateretidae (Катеретіди)
Родина Brachypteridae (Брахиптериди)
Родина Nitidulidae (Блискітники)
Родина Cybocephalidae (Цибоцефаліди, Щитоголовці)

 
Плоскотілка кровоколірна (Cucujus haematodes) —- жук з родини Плоскотілки (Cucujidae)
 
Галіція сімнадцятиплямиста (Halyzia sedecimguttata) —- жук з родини Сонечка (Coccinellidae)

Родина Helotidae (Гелотіди)

Родина Monotomidae (Монотоміди)
Родина Rhizophagidae (Ризофагіди, Довготілки)
Родина Cucujidae (Плоскотілки)
Родина Passandridae (Пасандріди)
Родина Silvanidae (Сильваніди)
Родина Hypocopridae (Гіпокоприди, Послідожили)
Родина Phloeostichidae (Флеостихіди)
Родина Bothrideridae (Ботридеріди)
Родина Anommatidae (Аноматиди)
Родина Cryptophagidae (Сховоїди)
Родина Catopochrotidae (Катопохротиди)
Родина Cryptophylidae (Криптофіліди)
Родина Biphyllidae (Біфіліди)
Родина Languriidae (Ланґуріїди, Жуки-ящірки)
Родина Erotylidae (Грибовики)
Родина Cerylonidae (Церилоніди, Кулевуси)
Родина Aculagnathidae (Акуляґнатиди)
Родина Euxestidae (Евуксестіди)
Родина Murmidiidae (Мурмідіди)
Родина Byturidae (Малинники, Малинні жуки)
Родина Laemophloeidae (Несправжні плоскотілки)
Родина Propalticidae (Пропальтиціди)
Родина Phalacridae (Оксамитовики,Фалакріди)
Родина Phaenocephalidae (Феноцефаліди)
Родина Sphindidae (Трутівники)
Родина Aspidiphoridae (Аспідифоріди)
Родина Corylophidae (Гнилевики)
Родина Orthoperidae (Ортопериды)
Родина Endomychidae (Пліснявоїди)
Родина Merophysiidae (Мерофізиїди)
Родина Mychothenidae (Михотеніди)
Родина Coccinellidae (Сонечка, Кокцінеліди)
Родина Alexiidae (Алексіїди)
Родина Sphaerosomatidae (Кулетіли, Сферотіли)
Родина Discolomatidae (Дисколоматіди)
Родина Discolomidae (Дисколоміди)
Родина Aphanocephalidae (Афаноцефаліди)
Родина Pseudocorylophidae (Псевдокорилофіди)
Родина Lathridiidae (Сховкожили, Сховники)

Надродина TENEBRIONOIDEA (Тенебріоноїдні)Редагувати

 
Тінелюб варвар (Serropalpus barbatus) —- жук з родини Тінелюби (Melandryidae)
 
Горбатка шипоносна (Mordella aculeata) —- жук з родини Горбатки (Mordellidae)
 
Шпанська мушка (Lytta vesicatoria) —- жук з родини Наривники (Meloidae)

Родина Colydiidae (Вузькотілки)
Родина Adimeridae (Адимеріди)
Родина Monoedidae (Моноедіди)
Родина Prostomidae (Простоміди)
Родина Mycetophagidae (Грибоїди)
Родина Archeocrypticidae (Археокриптиціди)
Родина Ciidae (Ціїдиы)
Родина Cisidae (Цізиди)
Родина Tetratomidae (Тетратоміди)
Родина Melandryidae (Тінелюби)
Родина Serropalpidae (Серопалпіди)
Родина Synchroidae (Синхроїди)
Родина Mordellidae (Жуки-горбатки, Шипоноски)
Родина Ripiphoridae (Віялоносці)
Родина Stenotrachelidae (Стенотрахеліди)
Родина Cephaloidae (Цефалоїди)
Родина Meloidae (Наривники, Шпанські мушки)
Родина Oedemeridae (Вузьконадкрилки, Вузькокрилки)
Родина Pythidae (Трухляки)
Родина Trictenotomidae (Триктенотоміди)
Родина Pilipalpidae (Пилипальпіди)
Родина Ischaliidae (Несправжні вогнівки)
Родина Pyrochroidae (Вогнівки)
Родина Pedilidae (Педиліди)
Родина Agnathidae (Агнатіди)
Родина Cononotidae (Кононотіди)
Родина Scraptiidae (Скраптиїди)
Родина Anaspididae (Анаспидіди)
Родина Salpingidae (Трубачі, Сальпінгіди)
Родина Aegialitidae (Егіалітиди)
Родина Elacatidae (Елякатіди)
Родина Eurystethidae (Евристетіди)
Родина Inopeplidae (Інопепліди)
Родина Othniidae (Отніїди)
Родина Mycteridae (Міктеріди)
Родина Hemipeplidae (Геміпепліди)
Родина Boridae (Бориди, Ненажерки)
Родина Anthicidae (Скоровики)
Родина Aderidae (Адеріди)
Родина Euglenidae (Евґленіди)
Родина Hylophilidae (Гілофіліди)
Родина Xylophilidae (Ксилофіліди)
Родина Zopheridae (Зофериди)
Родина Monommatidae (Мономатиди)
Родина Monommidae (Мономіди)
Родина Lagriidae (Мохнатки)
Родина Alleculidae (Пилкоїди)
Родина Petriidae (Петріїди)
Родина Tenebrionidae (Чорнотілки)

Надродина CERAMBYCOIDEA Latreille, 1802 (Церамбікоїдні)Редагувати

 
Лептура плямиста (Leptura maculata) —- жук з родини Вусачі (Cerambycidae)

Родина Disteniidae (Дистениїди)
Родина Vesperidae (Веспериди)
Родина Oxypeltidae (Оксипельтиди)
Родина Cerambycidae (Вусачі)

Надродина CHRYSOMELOIDEA (Хризомелоїдні)Редагувати

Родина Megalopodidae (Великоноги)
Родина Megalopidae (Меґалопіди)
Родина Orsodacnidae (Орсодакніди)
Родина Bruchidae (Зернівки)
Родина Chrysomelidae (Листоїди)

Надродина CURCULIONOIDEA (Довгоносикоподібні або Куркуліоноїдні)Редагувати

Родина Nemonychidae (Квіткожили)
Родина Rhinomaceridae (Риномацериди)
Родина Anthribidae (Несправжні слоники)

 
Аподерус ліщиновий (Apoderus coryli) —- жук з родини Трубкокрути (Attelabidae)
 
Ліпарус голоносий (Liparus glabrirostris) —- жук з родини Довгоносики або Слоники (Curculionidae)

Родина Bruchelidae (Брухеліди)
Родина Urodonidae (Уродоніди)
Родина Urodontidae (Уродонтіди)
Родина Rhynchitidae (Ринхитіди)
Родина Attelabidae (Трубкокрути)
Родина Apoderidae (Аподеріди)
Родина Brenthidae (Довготіли)
Родина Cyladidae (Циладіди)
Родина Apionidae (Апионіди, Насіннєїди)
Родина Nanophyidae (Нанофіїди)
Родина Oxycorynidae (Оксикориніди)
Родина Aglycyderidae (Агліцидеріди)
Родина Brachyceridae (Брахицеріди)
Родина Cryptolaryngidae (Криптоларінгіди)
Родина Dryophthoridae (Трубконосики)
Родина Rhynchophoridae (Ринхофоріди)
Родина Erirhinidae (Ерирініди)
Родина Raymondionymidae (Раймондіоніміди)
Родина Curculionidae (Довгоносики або Слоники)
Родина Scolytidae (Лубоїди)
Родина Ipidae (Короїди)
Родина Platypodidae (Плоскоходи, Плосконіжки)

ЛітератураРедагувати

  1. Lawrence J.F., Newton A.F. 1995 Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names) // In: Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera. Eds. J. Pakaluk and S.A. Slipinski. Warszawa, 1995: 779—1006.

ПосиланняРедагувати

Систематика жуків