Детрит (рос.детрит, англ. detritus, нім. Detrit)

Азовське море. Пляж з детриту. Керченський півострів.

1) Нагромадження уламків гірських порід, що складаються з скелетів безхребетних тварин, кісток хребетних тварин.

2) Сукупність завислих у воді та осілих на дно водойм дрібних (декілька мкм — декілька см) нерозкладених частинок рослинних і тваринних організмів або їхніх виділень.

Розрізняють тонкодетритовий та грубодетритовий детрити.

Література ред.

Посилання ред.