Безхребетні

тварини, що не мають хребта

Безхребетні (Invertebrata) — сукупна назва тварин, які не мають хребта та мешкають, як на суші, так і у воді.

Безхребетні

Історія ред.

Введений Ж. Б. Ламарком на початку XIX ст.. поділ царства тварин на безхребетних і хребетних не має систематичного значення (оскільки роз'єднує єдиний тип хордових, не всі представники якого мають хребет), проте широко використовується.

Точний час виникнення безхребетних не встановлено, хоча відомо, що найпростіші існували ще в докембрії (1,5 — 2 млрд років тому, а можливо і раніше). Від одноклітинних (найпростіших), мабуть, близько 1 млрд років тому пішли багатоклітинні. Припускають, що проміжною ланкою між ними були колоніальні найпростіші. У кембрії вже існували представники багатьох типів безхребетних. Важливим моментом в еволюції безхребетних був перехід від радіальної (кишковопорожнинні) до двосторонньої (білатеральної) симетрії, яка характерна для більш високоорганізованих безхребетних. Вищі безхребетні володіють вторинною порожниною тіла (целомом): саме целомічні безхребетні дали початок, як вважають, першим хордовим тваринам. Завдяки винятковій численності і різноманітності форм, безхребетні освоїли всі біотопи Землі і відіграють найважливішу роль в круговороті речовини і енергії в біосфері.

Класифікація ред.

Об'єм і таксономічний ранг багатьох груп безхребетних остаточно не встановлені (наприклад, розрізняють від 1 до 5—7 типів простих (дискусійна система) черв'яків і т. д.). Зазвичай розрізняють 16—23 типи безхребетних, іноді більше. До безхребетних відносять типи найпростіших, губок, кишковопорожнинних, голкошкірих, молюсків, кілька типів нижчих черв'яків (сколецид), кільчастих черв'яків, членистоногих і ряд інших, всього до 1—2 млн видів тварин, тоді як тип хордових, до якого входить підтип хребетних, налічує всього бл. 45 тис. видів. Вважають, що число видів безхребетних може бути значно більшим. Найчисленніші серед безхребетних членистоногі, основну масу видів яких складають комахи.

Сучасні дослідження ред.

Незважаючи на те, що вчені, можливо, вже досить ретельно дослідили морську фауну Світового океану, в незвіданому царстві прибережних вод Антарктиди залишається безліч невідкритих представників тваринного світу, в тому числі й безхребетних. Так, в ході експедицій дослідників, які проводилися методом тралення в період з 2008 по 2017 рік біля берегів Антарктиди, було виявлено вісім унікальних видів, у тому числі чотири, які ніколи раніше не зустрічалися. Наприклад, одна з нових знайдених підводних безхребетних істот мала досить великий розмір, “потойбічний вигляд” та 20 кінцівок. Істота отримала назву “антарктичної зірки з полуничного пір’я” або Promachocrinus fragarius. Подальше всебічне дослідження фауни Морської Антарктики буде необхідним для отримання хоча б базового розуміння основ життя в антарктичних водах[1][2].

Джерела та література ред.

 • Безхребетні // Біологічний словник / ред. К. М. Ситник. — 2-ге вид. доп. та випр. — К. : Головна редакція УРЕ, 1986. — С. 60.
 • Безхребетні тварини / Б. М. Мазурмович. — Київ: Радянська школа, 1974. — 150 с.
 • Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1986.— 831 с., ил., 29 л. ил.
 • Зоологія безхребетних і водяних ссавців: навчальний посібник / В. І. Марченко, В. В. Просяна. — Київ: Вища школа, 1994. — 161, [1] с. : іл. — ISBN 5110039666
 • Зоологія безхребетних: лабораторний практикум (загальна біологія з основами морфоанатомії): навч. посіб. для студ. біолог. спец. вищ. пед. навч. закл. / В. І. Кваша, Б. Р. Пилявський, С. С. Подобівський. — Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2005. — 144 с. — ISBN 966-7924-61-0
 • Зоологія безхребетних: підручник для природн. фак. пед. ін-тів / М. П. Савчук. — 2-ге вид. — К. : Рад. шк., 1965. — 504 с.
 • Зоологія безхребетних: у 3-х книгах: підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царичкова, Ю. Г. Вервес. — Київ: Либідь, 1995—1997. — 3 кн. : іл. — ISBN 5325006630. — ISBN 5325006606 (кн. 1). — ISBN 5325006614 (кн. 2). — ISBN 5325006630 (кн. 3)
 • Підручник зоології безхребетних: підручник для біологічних факультетів університетів і природничих факультетів педагогічних інститутів УРСР: переклад з другого переробленого російського видання / В. О. Догель. — Київ ; Харків: Радянська школа, 1938. — 454, [2] с. : іл.
 • Світ безхребетних: комахи, павукоподібні, ракоподібні, багатоніжки, голкошкірі, молюски, кишковопорожнинні, губки, черви / [авт.-уклад. Т. С. Жабська]. — Х. : Фактор, 2007. — 63 с. : іл. — (Нотатки натураліста). — ISBN 9789663126258
 • (рос.) Друшиц В. В. Палеонтология беспозвоночных. — М. : Изд-во МГУ, 1962.

Посилання ред.

 1. New species of sea monster with 20 arms is found lurking in the frozen seas around Antarctica. // By Matthew Phelan. Published: 23:10 BST, 11 August 2023
 2. Біля берегів Антарктиди виявили невідому науці істоту. // Автор: Андрій Неволін. 12.08.2023