Савчук Варфоломій Степанович

Див. також: Варфоломій (ім'я)

Варфоломі́й Степа́нович Савчу́к (нар. 17 вересня 1945(19450917), Біла Калитва, Ростовська область, СРСР) — український історик науки, фізик.

Варфоломій Степанович Савчук
Народився 17 вересня 1945(1945-09-17) (76 років)
Біла Калитва, Ростовська область
Країна СРСР, Україна
Національність українець
Діяльність фізик
Alma mater ДНУ ім. О. Гончара
Галузь фізика
Заклад ДНУ ім. О. Гончара
Посада Професор кафедри квантової макрофізики факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем Дніпропетровського національного університету
Ступінь доктор історичних наук
Членство НАН України
Нагороди
Заслужений працівник освіти України

Доктор історичних наук. Кандидат біологічних наук. Професор кафедри квантової макрофізики факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем Дніпропетровського національного університету. Відмінник освіти України (2001). Заслужений працівник освіти України (2003).

ЖиттєписРедагувати

1963 року закінчив СШ № 23 Дніпропетровська, 1969 року — фізичний факультет Дніпропетровського державного університету зі спеціалізацією в галузі біоніки та біофізики.

1970 року вступив до аспірантури Інституту фізіології АН УРСР ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «Біологічна фізика», де науковим керівником молодого вченого стає визначний вчений в галузі електрофізіології вегетативної нервової системи В. І. Скок (в майбутньому академік АН УРСР, академік-секретар Відділення фізіології, біохімії і теоретичної медицини).

1974 року Савчук захистив кандидатську дисертацію «Исследование тонической активности интактных нервов при помощи метода совпадения отводимых потенциалов действия» і залишається після закінчення аспірантури (1973) працювати на посаді молодшого наукового співробітника в тому ж відділі Інституту фізіології АН УРСР ім. О. О. Богомольця. Перспективи подальшої наукової діяльності в цій галузі були значними, але за сімейними обставинами В. С. Савчук вимушений був влітку 1975 р. повернутися до Дніпропетровська.

З 1975 р. він знову працює у Дніпропетровському державному (нині національному) університеті. Вже через місяць перебування на посаді молодшого наукового співробітника його переводять на посаду асистента кафедри фізики фізико-технічного інституту згаданого університету, а невдовзі (з 1976 р.) він обіймає посаду доцента цієї ж кафедри.

У 1988 р. Савчук брав участь у роботі Всесоюзної конференції з історії науки і техніки, присвяченої 125-річчю з дня народження В. І. Вернадського, яка відбулася в Одесі і знайомиться з провідними науковцями в галузі історії науки і техніки, зокрема проф. О. В. Соболевою (Ленінград), професором В. І. Онопрієнко, д-ром фіз.-мат. наук Ю. О. Храмовим (Київ), які вплинули на розгортання його наукової діяльності в галузі історії науки і техніки. В цей час В. С. Савчуком було прийнято рішення присвятити себе історії науки і спрямувати свої зусилля на підготовку докторської дисертації.

1996 року Савчук захистив докторську дисертацію «Історико-науковий аналіз діяльності природничо-наукових товариств Півдня України, Криму та Бессарабії: друга половина XIX — початок ХХ ст.». Вона була практично першою докторською дисертацією, захищеною безпосередньо в Україні за вказаною спеціальністю, після отримання Україною незалежності. Це був разовий захист, оскільки в Україні на той час відповідної спецради не існувало, який відбувся за підтримки ЦДПІН НАН України та Дніпропетровського державного університету.

Савчук — один з основоположників нового наукового напряму досліджень в Україні — вивчення історії діяльності наукових товариств. Це дослідження заповнило прогалину в історико-науковому вивченні діяльності товариств в Україні взагалі та в тому її територіальному комплексі, який склався в такому промисловому регіоні як Південь України, Крим та Бессарабія. Вона була новаторською і за тематикою, і за комплексністю розглянутих питань, за критичним аналізом всебічної діяльності розглянутих наукових товариств. В узагальненому вигляді вона відкрила новий напрям в українських наукових дослідженнях громадсько-наукових товариств та організацій в порівняльному контексті їхнього внеску у вітчизняну та світову науку. В цій роботі багато чого було зроблено вперше.

1994 року Савчук очолив Видавництво Дніпропетровського університету і пропрацював на посаді його директора до 1999 р. Продовжував він працювати за сумісництвом і на кафедрі фізики, спочатку доцентом, а після захисту докторської дисертації на посаді професора. Саме за часів його роботи у видавництві, починаючи з 1997 р., виходять усі серії наукового «Вісника Дніпропетровського університету», а їх близько 17, визнані ВАК України фаховими за відповідними напрямами наук.

Савчук був одним з учасників делегації України на XX світовому конгресі істориків науки (Бельгія, 1997) і брав участь в ініціативній діяльності делегації з питань вступу України до Міжнародного союзу істориків науки, який і відбувся у Льєжі за рішенням Оргкомітету конгресу. В. С. Савчук плідно співпрацює з головною в Україні установою з питань досліджень в галузі історії науки і техніки — Центром досліджень потенціалу та історії науки НАН України.

У середині 90-х рр. Савчук разом з О. Я. Пилипчуком стояв біля витоків створення Сектору історії науки, техніки та освіти в АН вищої школи України, який надалі було перетворено у Відділення історії науки, техніки та освіти АН ВО України. У 1998 р. його було обрано академіком АН вищої школи України.

Савчук разом з Є. Ю. Смотрицьким виступили ініціаторами створення у 1996 р. в Дніпропетровську постійно діючого міжвузівського семінару з історії і філософії науки і техніки, який з початку його діяльності очолює В. С. Савчук і який плідно працює і в сьогоденні.

У вересні 1999 р. Савчук вирішує присвятити себе лише науковій та викладацькій діяльності й обирається штатним професором кафедри фізики фізико-технічного інституту Дніпропетровського державного університету. Почався новий період життя і діяльності В. С. Савчука.

На цей час він вже визнаний в Україні та за її межами вчений в галузі історії науки і техніки, учасник багатьох міжнародних конференцій та конгресів, заступник головного редактора «Вісника Дніпропетровського університету. Історія і філософія науки і техніки», автор і співавтор декількох монографій і навчальних посібників, керівник міжвузівського семінару з історії та філософії науки і техніки, член двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій у Дніпропетровському державному університеті та Центрі досліджень потенціалу та історії науки НАН України, академік АН ВО України, керівник Дніпропетровського відділення «Товариства істориків науки України» тощо.

Зусиллями В. С. Савчука, Ф. П. Саніна, В. І. Іваненка в Дніпропетровському національному університеті сформувалося декілька напрямів досліджень в галузі історії науки і техніки, університет у 2002 р. було включено до переліку провідних установ із спеціальності «Історія науки і техніки». За ініціативи В. С. Савчука у 2002 р. в ДНУ було відкрито очну аспірантуру з вказаної спеціальності і почала здійснюватися підготовка кадрів вищої кваліфікації. Підготовку здобувачів було розпочато з 1997 р.

До основних напрямів досліджень В. С. Савчука з історії науки і техніки можна віднести:

 1. Загальні питання історико-наукових досліджень
 2. Історія фізико-математичних та фізико-технічних наук
 3. Історія громадсько-наукових об'єднань
 4. Історія природознавчих досліджень в Україні (включаючи аграрну історію)
 5. Історія вищої (університетської освіти)
 6. Персоналії в історії науки України
 7. Педагогіка, соціологія, питання викладання історії науки у вищій школі

Разом із відомим спеціалістом у галузі ракетно-космічної техніки та її історії Ф. П. Саніним В. С. Савчук видрукував й низку праць з історії ракетно-космічної техніки в Україні. Відзначимо особливо монографію «Секретний» підрозділ галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету", керівником авторського колективу якої був В. С. Савчук.

Значним є доробок В. С. Савчука у вивченні історичних та соціологічних питань розвитку університетської освіти та науки. Цю проблематику дослідник почав вивчати на початку 90-х рр. Увага його була довгий час зосереджена на історії Дніпропетровського національного університету, історії його виникнення, діяльності вчених, чия доля була пов'язана з ним тощо В. С. Савчук надалі розширює рамки досліджень університетської науки й освіти. Дослідницький інтерес приводить його до початків вищої освіти взагалі, а саме до з'ясування історичного минулого класичного університету. Так у співавторстві народжується узагальнююча праця — монографія «Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи», у якій простежено історичний шлях, пройдений класичним університетом від зародкових форм в античності до сьогодення. У монографії висвітлені на тлі розвитку університетської системи в Європі етапи розвитку її й в Україні. Книга є першим подібним дослідженням в Україні.

Ще одна особливість дослідницької роботи Савчука — часте звертання до персоналій, з особливою пристрастю він досліджує їх долі. Ф. В. Тарановський, І. Я. Акінфієв[1], Л. М. Фортунатов[недоступне посилання з квітня 2019], П. Г. Рубін, В. В. Стронський, Ф. Олексієнко, Ф. Н. Шведов, А. Е. Малиновський і багато інших науковців, вчених сприймаються після праць Савчука набагато опукліше, а про певні напрями їхнього життя і діяльності ми взагалі дізнаємося вперше.

За багатогранну діяльність В. С. Савчука нагороджено Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2002), нагородою Ярослава Мудрого в АН ВШ України (2003) за здобутки в науковій роботі. Він є членом Всеукраїнської спілки краєзнавців, головою Дніпропетровського відділення Товариства істориків науки України, активним учасником громадсько-наукового та краєзнавчого життя Дніпропетровська.

Література та публікаціїРедагувати

 • САВЧУК Варфоломій Степанович: Біобібліографічний покажчик наукових та навчально-методичних праць / Упорядники: Т. О. Гребінник, В. В. Вакулик; вступна стаття О. Я. Пилипчук[недоступне посилання з липня 2019]. — Д.: Вид-во ДНУ, 2005. — 100 с.
 • Голуб І. С. Сім чудес Придніпров'я. — Д.: Дніпрокнига, 2005.

Прототип професора, одного з персонажів книги, чиє ім'я та по батькові в книзі — Веніамін Степанович (Розділ 7. С. 14)

 • Пилипчук О. Я. Варфоломій Степанович Савчук (до 55-річчя з дня народження і 30 річчя наукової діяльності) // Вісник Дніпропетровського університету. Історія і філософія науки і техніки. — 2000. — № 6. — С. 93-94.
 • Савчук В. С. // Професори Дніпропетровського національного університету 1918–2003. — Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2003. — С. 237–238.
 • Савчук Варфоломій Степанович // «Секретний підрозділ галузі»: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / Редкол. — М. В. Поляков (керівник). — Д.: Вид-во Дніпропетр. університету, 2001. — [Розд.] 8: Професори. — С. 337–338. Дивись також С. 160, 173, 182, 212,

216, 244, 247.

 • Відроджена пам'ять: книга нарисів. — Д., Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці і виданню тематичної серії «Реабілітовані історією» : Вид-во «Моноліт», 1999. — 608 с. Про Савчука В. С. — С. 5.
 • Савчук Варфоломій Степанович // Академіки Академії наук вищої школи України (Біографічний довідник) — К., 2001. — С. 344. Замість фотографії Савчука Варфоломія Степановича розміщена фотографія Савчука Володимира Софроновича (С. 345) і навпаки.
 • Академія наук вищої школи України. Довідник — К., 2001. — 148 с. Про Савчука В. С. — С. 104.
 • Наукове товариство ім. Шевченка. Довідник. — Львів, 1997. — 78 с. Про Савчука В. С. — С. 62.
 • Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України у 2001 році. — Київ, 2001. — 186 с. Про діяльність Савчука В. С. у звітному році — С. 20—21.
 • Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2002 році. — Київ, 2002. Про діяльність Савчука В. С. у звітному році — С.
 • Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2003 році. — Київ, 2003. — 152 с. Про діяльність Савчука В. С. у звітному році — С. 25-27, 142.
 • Швидько Г. К. Савчук Варфоломій Степанович // Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю): Довідник. -К.; Кам'янець-Подільський, 2003. — Т. 1. — С.
 • Швидько Г. Краєзнавці і краєзнавство Придніпров'я // Краєзнавство. Науковий журнал. — 2000. — 1-2. — С. 69-76. Про Савчука В. С. — С. 74.
 • Шумрикова-Карагодіна Л. П. Талановиті співвітчизниці // Історико-біографічні нариси. — Д.: Видавничо-творчий центр «Гамалія», 2003. — 216 с. Про Савчука В. С. — спогади Галини Петрівни Калиниченко — С. 48.
 • Непомнящий А. А. Історичне кримознавство. — Сімферополь: «Бізнес-Інформ», 2003. −456 с. Про наукові дослідження Савчука В. С. в галузі кримознавства — С. 54, 60.
 • Указ Президента України про відзначення державними нагородами України працівників Дніпропетровського національного університету // Дніпропетровський університет. — № 21 −22 (2722–2723. — 20 листопада 2003 р.). — С. 1. В Указі — про присвоєння Савчуку В. С. почесного звання «Заслужений працівник освіти України».
 • Вийшла у світ монографія «Класичний університет», її автори — співробітники ДНУ // Дніпропетровський університет. — № 13-14 (2738–2739. — 28 липня 2004 р.). В інформації — коротка біографічна довідка про авторів — М. В. Полякова та В. С. Савчука. — С. 1.
 • В. А. Савчук. Университетский комплекс как базис историко-краеведческих исследований в Украине в 20-х годах XX века // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в XXI веке. — М.: Макс-Пресс, 2004. — С. 579–588. Про дисертаційне дослідження В. С. Савчука — С. 552.
 • Швидько Г. К. Талант і доля (Варфоломій Степанович Савчук) // Вісник Дніпропетровського університету. Історія і філософія науки і техніки. — 2005. — Вип. 12. -С. 42-49.
 • Поляков Н. В. Варфоломей Степанович Савчук. К 60-летию со дня рождения // Там само. — С. 106–108.

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. І. Я. Акінфієв[недоступне посилання з липня 2019]