Псевдоскаляр — математичний об'єкт, аналогічний скаляру, але з тією відмінністю, що при заміні напрямку координатних осей на протилежні, він також міняє знак на протилежний.

Прикладом псевдоскаляра може бути змішаний добуток трьох векторів, який виражає, наприклад, об'єм паралелепіпеда:

В фізиці прикладом псевдоскаляра є магнітний потік.