Прямолін́ійний рух — механічний рух, при якому вектор переміщення ∆r не змінюється у напрямку, і за величиною дорівнює довжині шляху, пройденого тілом.

При прямолінійному русі матеріальної точки її траєкторія є прямою лінією. Механічний рух — зміна взаємного розташування тіл або їх частин у просторі з плином часу. Рівномірний рух — механічний рух, під час якого тіло за певні проміжки часу проходить однаковий шлях. Матеріа́льна то́чка (частинка) — це фізична модель, яку використовують замість тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. вид. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с. — ISBN 966-692-818-3.
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Издание 5-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2006. — Т. I. Механика. — 560 с.
  • Resnick, Robert and Halliday, David (1966), Physics, Chapter 3 (Vol I and II, Combined edition), Wiley International Edition, Library of Congress Catalog Card No. 66-11527
  • Tipler P.A., Mosca G., «Physics for Scientists and Engineers», Chapter 2 (5th edition), W. H. Freeman and company: New York and Basing stoke, 2003.