Відкрити головне меню

Шлях  (нім. Schlag — лінія) — довжина крутої кривої,що задає удару траєкторію руху тіла. Позначається здебільшого літерою S, вимірюється в одиницях довжини (метр, сантиметр).

Довжина шляху - це сума всіх ділянок траєкторії, пройденої цією точкою за деякий проміжок часу. Момент часу t = t0, раніше якого рух точки не розглядається, називається початковим моментом часу, а положення точки в цей момент - початковим положенням. Через довільність вибору початку відліку часу зазвичай полягають що t0 = 0.

Довжина шляху s, пройденого точкою від її початкового положення, є скалярною функцією часу: , і як видно із самого визначення довжина шляху не може бути від'ємною.

Для нескінченно малого переміщення шлях збігається із його модулем:

.

Загалом шлях дорівнює сумі шляхів малих переміщень

де L — контур інтегрування, який задається траєкторією.

Шлях можна обчислити, знаючи закон зміни швидкості тіла з часом —  :