Відкрити головне меню

Українське законодавство має широке визначення терміну для всіх видів освіти.
Освітня програма — єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.[1]
Існує також визначення терміну для вищої освіти.
Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.[2]

Обсяги освітніх програм за рівнями вищої освітиРедагувати

 • Молодший бакалавр виконує освітньо-професійну програму, обсяг якої становить 120—150 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС);
 • Бакалавр виконує освітньо-професійну програму, обсяг якої становить 180—240 кредитів ЄКТС;
 • Магістр виконує освітньо-професійну програму, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС або освітньо-наукову програму обсягом 120 кредитів ЄКТС, яка обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
 • Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування (ступінь здобувається на основі повної загальної середньої освіти) виконує освітню програму, обсяг якої становить 300—360 кредитів ЄКТС;
 • Доктор філософії виконує освітньо-наукову програму обсягом 30-60 кредитів ЄКТС;
 • Доктор мистецтва виконує освітньо-творчу програму обсягом 30-60 кредитів ЄКТС.

Вимоги до освітньої програмиРедагувати

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

 1. обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
 2. перелік компетентностей випускника;
 3. нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 4. форми атестації здобувачів вищої освіти;
 5. вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 6. вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

Освітні програми для кожного рівня вищої освіти та спеціальності затверджуються Вченою радою закладу вищої освіти.

Акредитація освітньої програмиРедагувати

Акредитація освітньої програми проводиться Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. При прийняття рішення про акредитацію освітньої програми Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти видає закладу вищої освіти відповідний сертифікат (строком на 5 років –для акредитації вперше на 10 років — при повторних акредитаціях), в якому зазначаються:

 • найменування та адреса закладу вищої освіти;
 • спеціальність і рівень вищої освіти, за якими акредитована освітня програми;
 • дата видачі сертифіката.

Інформація про видачу сертифіката вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати