Потенціа́льна ене́ргія — частина енергії фізичної системи, що виникає завдяки взаємодії між тілами, які складають систему, та із зовнішніми, відносно цієї системи, тілами, й зумовлена розташуванням тіл у просторі, тобто це енергія (потенціал) яку утримує тіло (предмет), через його положення відносно інших предметів, а також через напруження всередині нього, його електричний заряд, або інші чинники (наприклад у Арістотеля — потенційний розум)[4]. Разом із кінетичною енергією, яка враховує не тільки розміщення тіл у просторі, а й рух, потенціальна енергія складає механічну енергію фізичної системи.

Потенціальна енергія
Зображення
Розмірність
Формула [1]
Позначення у формулі , і
Символ величини (LaTeX) [2], [2], , і
Підтримується Вікіпроєктом Вікіпедія:Проєкт:Математика
Рекомендована одиниця вимірювання джоуль[2][3] і kilogram square metre per square secondd[2]
CMNS: Потенціальна енергія у Вікісховищі

Потенціальна енергія матеріальної точки визначається як робота з її переміщення із точки простору, для якої визначається потенціальна енергія, у якусь задану точку, потенціальна енергія якої вважається за нуль. Потенціальна енергія визначається лише для поля консервативних сил.

Потенціальна енергія здебільшого позначається літерами або .

Властивості

ред.

Залежність потенціальної енергії матеріальної точки від просторових координат утворює скалярне поле  .

Сила, яка діє на частку в полі  , визначається, як

 

Повна енергія матеріальної точки, є сукупністю потенціальної та кінетичної енергій. Для фізичної системи, що складається з багатьох тіл, повна енергія є сумою потенціальних та кінетичних енергій її складових, однак за такої умови, що жодна взаємодія не повинна враховуватися двічі:

 ,

де   — кінетична енергія i-того тіла системи,   — потенціальна енергія j-го тіла завдяки взаємодії з i-тим.

Фізичні сили, для яких можна впровадити потенціальну енергію називаються потенціальними силами.

Значення потенціальної енергії загалом, визначене з точністю до певної сталої, водночас різниця значень потенціальної енергії частинки в різних положеннях — однозначна величина. Через це, здебільшого рівень потенціальної енергії в якійсь певній точці чи при якомусь певному положенні, обирається за нульовий, а для інших точок чи положень системи, потенціальна енергія відраховується від цього рівня. Наприклад, у разі взаємодії двох тіл, можна обрати за нульовий рівень потенціальну енергію тоді, коли тіла рознесені на нескінченно далеку віддаль і не взаємодіють між собою. За такого вибору рівня відліку, потенціальна енергія тіл які притягаються, від'ємна, а потенціальна енергія тіл, що відштовхуються, додатна.

Приклади

ред.

Потенціальна енергія тіла масою  , піднятого над поверхнею Землі на висоту   дається наближеною формулою

 ,

або точною при  

 

де   — радіус Землі,  ,   — прискорення вільного падіння.

Потенціальна енергія пружної деформації тонкого стрижня або пружини

 ,

де   — коефіцієнт жорсткості,   — абсолютне видовження.

Потенціальна енергія тіла масою   в полі гравітації іншого тіла масою   при віддалі   між ними дається формулою

 ,

де G — гравітаційна стала.

Потенційна енергія точкового заряду   в електростатичному полі точкового заряду   при віддалі   між ними дорівнює в системі СГСЕ

 .

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Федорченко А. М. Теоретична механіка. — К. : Вища школа, 1975. — 516 с.
  • Иродов И. Е. Основные законы механики. — М. : Высшая школа, 1985. — 317 с.
  1. 4-27.2 // Quantities and units—Part 4: Mechanics — 1 — ISO, 2006. — 24 p.
  2. а б в г 4-28.1 // Quantities and units — Part 4: Mechanics — 2 — ISO, 2019. — 15 с.
  3. 4-27.a // Quantities and units—Part 4: Mechanics — 1 — ISO, 2006. — 24 p.
  4. Potential energy. Wikipedia (англ.). 13 серпня 2023. Процитовано 12 вересня 2023.