Коефіцієнт жорсткості

Коефіціє́нт жо́рсткості — характеристика здатності стрижня або пружини зазнавати пружної деформації під дією навантаження, яка пов'язує між собою силу пружності та абсолютне видовження при одновісній пружній деформації за формулою:

де  — сила пружності;  — деформація пружини; знак «мінус» вказує на протилежну спрямованість сили і деформації.

Або:

де  — коефіцієнт жорсткості пружини;  — маса важка;  — прискорення вільного падіння;  — видовження пружини.

На відміну від модулів пружності, коефіцієнт жорсткості не є характеристикою речовини, а характеризує механічну жорсткість стрижня або пружини. Крім виду матеріалу він залежить також від довжини та площі поперечного перерізу.

Енергія пружної деформації стрижня або пружини виражається через коефіцієнт жорсткості за формулою:

.

Коефіцієнт жорсткості стрижня, виготовленого із конкретного матеріалу, можна вирахувати за формулою:

,

де  — модуль Юнга матеріалу;  — площа поперечного перерізу стрижня;  — його довжина.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Єжов С. М., Макарець М. В., Романенко О. В. Класична механіка. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. — 480 с.
  • Дідух Л. Д. Основи механіки. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-07-1817-3.
  • Воловик П. М. Фізика для університетів. — Київ : Перун, 2011. — 864 с. — ISBN 966-569-172-4.
  • Іванків Я. І., Палюх Б. М. Механіка [Текст] : навч. посібник для студ. фіз. спец. вузів. — Київ : ІСДО, 1995. — 228 с. — ISBN 5-7763-9897-5.
  • Козицький С. В., Поліщук Д. І. Курс загальної фізики: підруч. для студ. ВНЗ: у 6 т. Т. 1. Механіка. — Одеса : Астропринт, 2011. — 471 с.