Породотвірні мінерали

Породотві́рні мінера́ли (рос. породообразующие минералы, англ. rock-forming minerals, rock-building minerals, rock constituents, essential minerals of rock; нім. gesteinsbildende Mineralien n pl, Hauptgemengteile m pl des Gesteins) – мінерали, які є постійними складовими гірських порід і визначають їх основні фізичні властивості.

Найпоширеніші породотвірні мінерали – силікати (75 % маси земної кори). Зокрема поширені кварц, польові шпати, слюда, амфіболи, піроксени, олівін, глинисті мінерали та ін. Розрізняють головні (складають основну масу породи), другорядні й акцесорні мінерали (до 1 % породи).

Розрізняють також м’які, середньої міцності та тверді породи з відповідними значеннями граничної напруги на стиск: 100, 100–150 і понад 500 кг/см².

Інша система класифікації включає слабкі, середні та міцні породи з граничною напругою на стиск відповідно 200–1200, 1200–2400 і 2400–4000 кг/см².

Хімічні елементи, що складають головні П.м., називають петрогенними (Si, Al, К, Na, Са, Mg, Fe, С, Cl, F, S, О, Н).

Вміст найбільш розповсюджених породотвірних мінералів у земній корі
Мінерал Вміст, %
Плагіоклаз 42
Калієвий польовий шпат 22
Кварц 18
Амфіболи 5
Піроксени 4
Біотит 4
Магнетит, Ільменіт 2
Олівін 1,5
Апатит 0,5

Див. також ред.

Література ред.