Подібність

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Подібність — властивість мати спільні риси, характер протікання процесу тощо

Подібність в математиці та комп'ютерних науках ред.

Подібність в інших областях ред.

  • Молекулярна подібність
  • Подібність фізична — подібність, за якої існують постійні відношення значень фізичних величин, що характеризують процес у натурному зразку й моделі, у подібні моменти часу. Фізичні явища, процеси або системи подібні, якщо в подібних точках простору і подібні моменти часу величини, які характеризують стан системи пропорційні величинам іншої системи.
  • Подібність часова або гомохронність — подібність, за якої відношення між інтервалами часу перебігу процесу, що відбувається у двох системах (натурному зразку й моделі), постійне.
  • Структурна подібність

Див. також ред.

Література ред.