Подібність (геометрія)

Подібність — перетворення евклідового простору, при якому для будь-яких двох точок , та їх образів , має місце співвідношення , де — додатне число, яке називають коефіцієнтом подібності.

ПрикладиРедагувати

 • Кожна гомотетія є подібністю.
 • Кожний рух (в тому числі і тотожний) також можна розглядати як перетворення подібності з коефіцієнтом  .
 
Подібні фігури мають однакові кольори.

Зв'язані визначенняРедагувати

 • Фігура   називається подібною до фігури  , якщо існує перетворення подібності, при якому  .

ВластивостіРедагувати

 • Подібність є взаємно однозначне перетворення евклідового простору на себе.
 • Подібність зберігає порядок точок на прямій, тобто якщо точка   лежить між  ,   і  ,  ,   — відповідні їх образи при деякому перетворенні подібності, тоді   також лежить між точками   і  .
 • Точки, що не лежать на прямій, переходять в точки, що не лежать на прямій.
 • Подібність перетворює пряму в пряму, відрізок у відрізок, промінь в промінь, кут в кут, коло в коло.
 • При подібності кут зберігає величину.
 • Подібність з коефіцієнтом  , яка перетворює пряму в паралельну їй пряму, є гомотетією з коєфіцієнтом   або  .
  • Кожну подібність можна розглядати як композицію руху   і деякої гомотетії   з додатним коефіцієнтом.
  • Подібність називається власною (невласною), якщо рух   є власним (невласним). Власна подібність зберігає орієнтацію фігур, а невласна - змінює орієнтацію на протилежну.
 • Два трикутники є подібними, якщо
 • Площі подібних фігур пропорційні квадратам їх схожих ліній (наприклад, сторін). Так, площі кіл пропорційні відношенню квадратів їх діаметрів (або радіусів).

УзагальненняРедагувати

Аналогічно визначається подібність (зі збереженням вказаних вище властивостей) в 3-вимірному евклідовому просторі, а також в n-вимірному евклідовому та псевдо-евклідовому просторі.