Період коливань

проміжок часу між двома послідовними максимальними відхиленнями фізичної системи від положення рівноваги

Перíод колива́нь — проміжок часу між двома послідовними максимальними відхиленнями фізичної системи від положення рівноваги.

Анімація діаграми гармонічних коливань із зростаючим у часі періодом коливань (T)

Період коливань позначається зазвичай великою літерою T.

Загальні положення ред.

Період коливань (T) дорівнює часу поділеному на кількість коливань:

 

Період коливань (T) є обернено пропорційною до частоти:

 

Для хвильових процесів період пов'язаний з довжиною хвилі  

 

де   — швидкість поширення хвилі.

Коливання можуть бути періодичними як у лінійних, так і в нелінійних системах. Періодичні коливання в лінійних системах називаються гармонічними. Характерною особливістю гармонічних коливань є те, що в них період не залежить від амплітуди коливань. У загальному випадку періодичних, але нелінійних коливань період залежить від амплітуди.

Періоди деяких коливних процесів покладено в основу вимірювання часу.

Періоди коливань найпростіших фізичних систем ред.

Пружинний маятник ред.

Період коливань пружинного маятника можна обчислити за формулою:

 ,

де   — маса вантажу,   — жорсткість пружини.

Математичний маятник ред.

Період малих коливань математичного маятника:

 ,

де   — довжина підвісу,   — прискорення вільного падіння.

Фізичний маятник ред.

Період малих коливань фізичного маятника:

 ,

де   — момент інерції маятника відносно осі обертання,   — маса маятника,   — відстань від обертання до центра мас.

Крутильний маятник ред.

Період коливань крутильного маятника:

 ,

де   — момент інерції маятника відносно осі кручення, а   — крутильний коефіцієнт жорсткості маятника.

Електричний коливальний (LC) контур ред.

Період коливань електричного коливального контуру (формула Томсона):

 ,

де   — індуктивність котушки,   — ємність конденсатора.

Цю формулу отримав у 1853 році англійський фізик Вільям Томсон.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. вид. Т.: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с. — ISBN 966-692-818-3