Рівновага

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Рівновага,[1] також баланс[1] (фр. balance — ваги від лат. bilanx — рівність, рівновага двох чаш вагів) — стійке положення кого-, чого-небудь у просторі;[2] система операцій взаємопов'язаних показників, які характеризують співвідношення або рівновагу в явищах або процесах, що періодично змінюються, найбільш узагальнена система науково обґрунтованих економічних показників, які відображають масштаби і темпи господарської діяльності.[1]

Біологія

ред.

Фізика

ред.
 • Механічна рівновага, також відома як статична рівновага — стан тіла, що знаходиться у спокої, або рухається рівномірно, в якому сума сил і моментів, що діють на нього, дорівнює нулю. Стан нерухомості, спокою, в якому перебуває яке-небудь тіло під дією рівних, протилежно направлених сил.[3]
 • Механічна рівновага — стан, при якому сума сил і крутного моменту на кожну частинку в системі дорівнює нулю
 • Термодинамічна рівновага — стан системи, в якому його внутрішні процеси не приводять до змін макроскопічних параметрів (таких, як і тиск).
 • Термодинамічна рівновага — стан термодинамічної системи, яка перебуває в тепловій, механічній і хімічній рівновазі. Коли кажуть, що система просто «перебуває в рівновазі», часто це мається на увазі.
 • Балансуюча сила — яка утримує будь-який об'єкт нерухомим і діє практично на всі нерухомі об'єкти у світі.
 • Фігури балансування Землі та планет (фізична геодезія)
 • Розподіл режиму рівноваги — стан передачі оптичного волокна або хвилеводу, в якому режим поширення не змінюється з відстанню вздовж волокна або змінюється режим запуску
 • Гідростатична рівновага — стан системи, в якому стиснення внаслідок сили тяжіння врівноважується силою градієнта тиску.
 • Гіперболічна точка рівноваги — математичне поняття у фізиці
 • Радіаційна рівновага — стан, коли випромінювана енергія врівноважується поглиненою енергією.
 • Секулярна рівновага — стан радіоактивних елементів, при якому швидкість утворення дочірнього ядра врівноважується його власною швидкістю розпаду

Хімія

ред.

Економіка

ред.

Баланс (економіка):

 • В бухгалтерії — «порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, в якій зафіксовано цей підсумок»;[3] «співвідношення між взаємозв'язаними частинами, сторонами чого-небудь, між тим, що надходить і що витрачається».[3]
 • Баланс бухгалтерський — основний звітний документ, що відображає фінансово-майновий стан підприємства на певну дату: його активи, зобов'язання і власний капітал.
 • Баланс платіжний

Теорія ігор

ред.
 • Рівновага Неша у теорії ігор — оптимальна стратегія для всіх гравців в грі, направлена на те, що жоден гравець не зможе отримати прибуток, міняючи свою стратегію, поки всі інші не змінять свої стратегії.
 • Корельована рівновага — концепція рішення в теорії ігор, яка є більш загальною, ніж добре відома рівновага Неша
 • Near Perfect Equilibrium — вдосконалення рівноваги Неша для довгих ігор завдяки Еріку ван Дамму
 • Послідовна рівновага — уточнення рівноваги Неша для ігор на довжину завдяки Девіду М. Крепсу та Роберту Вілсону
 • Належний баланс (самобаланс) завдяки Роджеру Б. Майерсону, де дорогі поштовхи відбуваються з меншою ймовірністю

В переносному значенні

ред.

Рівновага в переносному значенні — стійке співвідношення між чим-небудь, урівноваження одного іншим.[2]

Інше

ред.
 • Соціальна рівновага — система, в якій між її взаємозалежними частинами існує динамічний баланс роботи.
 • Рівноважна вологість (баланс вологості) — вологість, при якій деревина не набирає і не втрачає вологу
 • Точка балансу (точка рівноваги) — вузол в математиці
 • Рефлексивна рівновага — стан рівноваги або узгодженості між набором переконань, досягнутих у процесі обмірковуваного взаємного пристосування

Примітки

ред.

Посилання

ред.