Оптичне випромінювання

Оптичне випромінювання (Світлове випромінювання) — 1) випромінювання, електромагнітна хвиля оптичного

Зірка Сонце — природне джерело оптичного випромінювання

діапазону; термін, що поєднує видиме світло, інфрачервоне випромінювання й ультрафіолетове випромінювання.[1]
2) Уражальний чинник ядерного вибуху.

Добре описуючи поширення світла в матеріальних середовищах, хвильова оптика не змогла задовільно пояснити розвиток його випускання і поглинання. Дослідження цих процесів (фотоефекту, фотохімічних перетворень молекул, закономірностей оптичних спектрів, тощо) і загальні термодинамічні міркування про взаємодію електромагнітного поля з речовиною, привели до висновку, що елементарна система (атом, молекула) може віддавати енергію електромагнітному полю (або навпаки, отримувати її) лише дискретними порціями (квантами), пропорційними частоті випромінювання.[1]

Джерела оптичного (світлового) випромінювання ред.

Оптичне випромінювання може бути утворено за допомогою штучних джерел, таких як УФ-світильники, побутові лампочки й інфрачервоні обігрівачі, але основним джерелом випромінювання, для більшості людей, природи і загалом супутника Сонця Землі, є саме Сонце.[2]

Природні ред.

Штучні ред.

Властивості ред.

Світло — у широкому розумінні цього слова, електромагнітні хвилі, мінімальні довжини яких вимірюються одиницями нанометрів а найбільші — частками міліметра (діапазон частот: 3·1011 — 3·1017 Гц).

Фізичні властивості оптичного випромінювання і методи його дослідження характеризуються значною мірою загальності. Саме у діапазоні спектру оптичного випромінювання проявляються і хвильові і корпускулярні властивості світла. Хвильові властивості обумовлюються дифракцією, інтерференцією та поляризацією. Тим часом деякі властивості не можна зрозуміти не ввівши уявлення про світло як про потік частинок — фотонів. Ця дуалістична теорія знаходить загальне пояснення у квантовій механіці.

Швидкість розповсюдження світла у вакуумі приблизно становить 3·108м/с. У будь-якому іншому середовищі, швидкість світла є меншою. Відношення швидкості світла у середовищі та у вакуумі називають абсолютним показником заломлення у цьому середовищі. Взагалі, для різних довжин хвиль показник заломлення відмінний, звідки й виникає явище дисперсії.

Різноманітні види оптичного випромінювання розрізняють за такими ознаками: тип вироблення світла (теплове випромінювання, люмінесценція), ступінь однорідності спектру (монохроматичне світло, немонохроматичне), упорядкованість орієнтації електричних та магнітних векторів (природне світло, поляризоване: лінійно, по колу, еліптично), розсіяння потоку випромінювання (направлене, дифузійне, змішане).

У разі падіння оптичного випромінювання на певну поверхню, частина його відбивається, причому кут падіння дорівнює куту відбивання (у випадку падіння на площину). Частина потоку світла поглинається тілом і перероджується у теплову енергію, котра йде на нагрівання тіла, хоча можливі й інші перетворення світла: фотоефект (фотоелектронна емісія), фотолюмінесценція, фотохімічні зміни.[2]

Вплив оптичного випромінювання ред.

 
Міжнародний символ «Оптичне випромінювання»

Надмірний вплив світлового випромінювання, може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Усі довжини хвиль області спектра, від УФ (ультрафіолетового) до ІЧ (інфрачервоного), можуть нанести термічне пошкодження у поверхневих шарах шкіри, у тому числі очей. Коли йдеться про природні джерела, цей вид термічної травми можна назвати засмага. Однак теплове ушкодження від інфрачервоного випромінювання може також статися в інших місцях, наприклад, у ливарних, де таке випромінювання створюється промисловими процесами плавлення металу. На іншому кінці цього діапазону — ультрафіолетове світло, має досить енергії фотонів, щоби викликати безпосередній вплив на структуру білка у тканинах, що добре відомо, як канцерогенний вплив. Професійна шкідлива дія на людину УФ-світла, відбувається також під час, наприклад, зварювання й операцій паяння.

Надмірний вплив природного, або штучного УФ-випромінювання викликає негайне (гостре) та довгострокове (хронічне) пошкодження очей та шкіри. Для захисту від цього застосовують сонцезахисні окуляри та креми, а на виробництвах — спеціальні щитки із захисним склом та грубий робочий одяг.[3]

Світлове випромінювання у разі ядерного вибуху, залежить від відстані до нього й діє лише на незахищені, тобто нічим не прикриті від його впливу об'єкти, водночас може спричинити займання горючих матеріалів та пожежі, а також опіки й тимчасові ураження зору людей та тварин. Захистом від впливу такого світлового випромінювання, може бути довільна непрозора перешкода.

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. а б Оптика - значення слова, визначення слова, слово означає | VseslovA. vseslova.com.ua. Процитовано 22 квітня 2022. 
  2. а б What is optical radiation?. Federal Office for Radiation Protection (англ.). Процитовано 22 квітня 2022. 
  3. Non-ionising radiation - Optical radiation. www.hse.gov.uk. Процитовано 22 квітня 2022.