Міграція хімічних елементів

Міграція хімічних елементів (рос. миграция элементов, англ. element migration; нім. Elementenverschiebung f) — переміщення хімічних елементів у земній корі та на її поверхні, яке призводить до їхнього розсіяння або концентрації елементів в окремих ділянках земної кори у вигляді певних мінералів. Відбувається в ході природних геохімічних процесів у вигляді розчинів, розплавів, газів та у грубодисперсній формі.

Міграція елементів визначається властивостями самих атомів, переважно їх зовнішніх електронів і, меншою мірою, ядер, а також фізико-хімічними умовами (температурою, тиском, рН і т. д.). Причина міграції елементів — безперервна зміна фізико-хімічних умов середовища. Міграція може відбуватися у вигляді вільних атомів (інертні гази, пари ртуті), молекул (азот, кисень, вуглекислий газ), простих і комплексних йонів, золей колоїдних розчинів. Особливе значення у земній корі має водна міграція.

Розрізняють зовнішні та внутрішні фактори цієї міграції. До зовнішніх належать температура, тиск, значення рН та Eh, концентрація елементів, властивості хімічних зв'язків, явища гідратації, гравітаційні властивості. До внутрішніх належать властивості самих елементів (валентність, розмір йонів та молекул, будова електронної оболонки, потенціал іонізації, спорідненість до електрона та ін.).

ДжерелаРедагувати