Мультиіндекс (або мульти-індекс) — узагальнення поняття цілочислового індексу до векторного індексу, яке використовується в різноманітних галузях математики, пов'язаних з функціями багатьох змінних. Використання мультиіндексу дозволяє спростити (записати у коротшій формі) математичні формули.

Математичний запис мультиіндексу ред.

n-вимірний мультиіндекс — це вектор

 

складений з невід'ємних чисел. Для двох мультиіндексів   і вектора   вводяться:

  • Покомпоненне додавання і віднімання
 
 
  • Абсолютне значення як сума компонент
 
 
 
 
  де  

Застосування ред.

Використання мультиіндекса дозволяє без проблем узагальнити багато з формул класичного аналізу на випадок багатьох змінних. Ось деякі приклади:

Мультиноміальні коефіцієнти ред.

Узагальнення бінома Ньютона на багатовимірний випадок:

 

Правило Лейбніца ред.

Для гладких функцій f і g

 

Розклад в ряд Тейлора ред.

Для аналітичної функції f від n змінних справедливий розклад

 

Для достатньо гладких функцій виконується формула Тейлора

 

де останній член (залишок) може бути записаний в різних формах. Наприклад, в (інтегральній) формі Коші

 

Оператор диференціювання ред.

Формальний оператор взяття частинної похідної N-го порядку в n-вимірному просторі записується наступним чином:

 

Інтегрування частинами ред.

Для достатньо гладких функцій в обмеженій області   справедлива формула

 

Ця формула використовується при означенні узагальнених функцій.


Посилання ред.