Метод Гауса — Зейделя

Метод Гауса - Зайделя [1][2]є класичним ітераційним методом розв'язку системи лінійних рівнянь.

Постановка задачі Редагувати

Візьмемо систему:  , де  

Або  

І покажемо, як її можна розв'язати за допомогою методу Гауса - Зайделя.

Метод Редагувати

Щоб пояснити зміст методу, перепишемо задачу у вигляді:

 

Тут в  -му рівнянні ми перенесли в праву частину всі члени, що містять   , для  . Отримана система може бути представлена:

 

де в прийнятих позначеннях D означає матрицю, у якої на головній діагоналі стоять відповідні елементи матриці A, а всі інші - нулі; тоді як матриці U та L містять верхню і нижню трикутні частини A, на головній діагоналі яких нулі.

Ітеративний процес в методі Гауса-Зайделя будується за формулою   після вибору відповідного початкового наближення  .

Метод Гауса-Зайделя можна розглядати як модифікацію методу Якобі. Основна ідея модифікації полягає в тому, що нові значення   використовуються тут одразу ж у міру отримання, в той час як у методі Якобі вони не використовуються до наступної ітерації:

 

де  

Таким чином i-тий компонент  -го наближення обчислюється за формулою:

 

Умова збіжності Редагувати

Наведемо достатню умову збіжності методу.

Умова завершення Редагувати

Умова завершення ітераційного процесу Гауса-Зайделя при досягненні точності   у спрощеній формі має вигляд:

 

Точніша умова завершення ітераційного процесу має вигляд

 

і потребує більше обчислень. Добре підходить для розріджених матриць.

Приклад алгоритму на С++ Редагувати

 // Умова завершення
bool converge(double *xk, double* xkp)
{
  bool b = true;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    if (fabs(xk[i]-xkp[i]) > eps) 
    {
      b = false;
      break;
    }
  }
  return b;
}

while(!converge(x,p))
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    var = 0;
    for(int j = 0; j < n; j++)
    {
      if(j != i)
        var += (a[i][j]*x[j]);
    }
    p[i] = x[i];
    x[i]=(b[i] - var)/a[i][i];
  }
}

Примітки Редагувати

 1. МЕТОД ГАУСА-ЗЕЙДЕЛЯ: ПОЯСНЕННЯ, ДОДАТКИ, ПРИКЛАДИ - НАУКА. warbletoncouncil (укр.). Процитовано 11 лютого 2021. 
 2. Філіп Людвіг Зейдель (18211896) — німецький астроном та математик, Карл Фрідріх Гаус (17771855) — німецький математик, астроном та фізик

Див. також Редагувати