Відкрити головне меню

Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику або Мадридський протокол прийнятий для цілей охорони навколишнього середовища Антарктики та екосистем, що пов'язані з нею і залежать від неї.

Дата і місце прийняттяРедагувати

4 жовтня 1991 р., м. Мадрид (Іспанія)

Дата набрання чинностіРедагувати

14 січня 1998 року

Дата ратифікації/приєднання УкраїниРедагувати

22 лютого 2001 року

Дата набрання чинності для УкраїниРедагувати

24 червня 2001 року.

Сторони (станом на 1 вересня 2008 року)Редагувати

Коротка характеристикаРедагувати

Протокол передбачає, що діяльність у районі дії Договору про Антарктику повинна плануватися і здійснюватись таким чином, щоб обмежити негативні впливи на навколишнє середовище Антарктики та екосистем, які залежать від неї та пов'язані з нею, а також, щоб уникнути негативних впливів на характер клімату і погоди, на якість повітря та води, значних змін в атмосферному, наземному, льодовому або морському середовищах, шкідливих змін у розподілі, кількості чи продуктивності видів або популяцій видів фауни і флори, небезпеки для видів або популяцій таких видів (ст. 3).

Діяльність у районі дії Договору про Антарктику повинна плануватись та здійснюватись на основі інформації, достатньої для проведення попередніх оцінок і внесення обґрунтованих висновків про її можливі впливи на навколишнє середовище Антарктики та екосистем, а також на значимість Антарктики для проведення наукових досліджень. Діяльність також повинна здійснюватись таким чином, щоб надавати пріоритетне значення науковій діяльності і зберегти значимість Антарктики як району проведення таких досліджень.

Сторони консультуються і співпрацюють із договірними сторонами інших чинних міжнародних документів у рамках системи Договору про Антарктику та їхніми відповідними органами з метою забезпечити досягнення цілей і дотримання принципів цього Протоколу (ст. 5).

Протокол забороняє будь-яку діяльність, що пов'язана з мінеральними ресурсами, за винятком наукових досліджень (ст. 7).

Протоколом впроваджується проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, що передує прийняттю рішень щодо будь-якої діяльності в районі впливу (ст. 8). Кожна сторона забезпечує застосування встановлених у Додатку l процедур оцінки впливу.

Кожна сторона щорічно звітує про кроки, які вона здійснює для реалізації даного Протоколу (ст. 17.1).

Додаток ll до Протоколу містить положення щодо збереження антарктичної флори і фауни.

Додаток lll до Протоколу містить положення щодо видалення і управління ліквідацією відходів із району дії Договору про Антарктику.

Додаток lV до Протоколу містить положення щодо запобігання забруднення морського середовища, а саме щодо скидання нафти, скидання сміття, скидання шкідливих рідких речовин, скидання стічних вод.

Додаток V до Протоколу містить положення щодо охорони і управління районами, саме Антарктичних районів, що особливо охороняються, і Антарктичних районів, що особливо управляються.

Імплементація на національному рівніРедагувати

Імплементація Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику здійснюється на рівні підзаконних нормативно-правових актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 908 "Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику" затверджено Порядок надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб у районі дії договору про Антарктику. Цей порядок визначає механізм розгляду заяв на отримання дозволу на провадження діяльності у районі дії Договору про Антарктику, матеріалів з оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище Антарктики та загальних вимог до порядку видачі, зупинення та анулювання дозволів, контролю за дотриманням умов дозвільної діяльності. Будь-яка діяльність у районі дії Договору про Антарктику, крім забороненої Протоколом та Договором про Антарктику, провадиться на підставі дозволу, що видається Міністерством освіти і науки України, провадження діяльності без дозволу забороняється. Міністерство освіти і науки України визначено уповноваженим органом з питань виконання вимог Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (п. 2 Постанови № 908).

4 березня 2004 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 176 затверджено Положення про Комісію з розгляду заяв про отримання дозволу на провадження діяльності в районі дії Договору про Антарктику. Комісія є постійно діючим дорадчим органом при Міністерстві освіти і науки України, до складу якої входять представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, Українського антарктичного центру, а також учені і фахівці-практики з питань вивчення Антарктики. У разі позитивного висновку Комісія рекомендує Міністерству освти і науки України видати дозвіл на провадження діяльності у районі дії Договір про Антарктику. На Український антарктичний центр Міністрерства освіти і науки України покладено організаційне забезпечення діяльності Комісії з розгляду заяв про тримання дозволу на провадження діяльності в районі дії Договору про Антарктику (п.2 Наказу № 176). Указом Президента України від 23 грудня 2004 року № 1524/2004 йому надано статус національного науковго центру, який іменується Національним науковим антарктичним центром, пріоритетними напрямами діяльності якого є: розроблення та виконання програм проведення наукових досліджень в Антарктиці; координація роботи, пов'язаної з участю України у проведенні міжнародних наукових досліджень в Антарктиці; забезпечення подальшого розвитку діяльності антарктичної станції "Академік Вернадський "; підготовка та проведення комплексних морських експедицій у Південній півкулі.

ПосиланняРедагувати