Лінійно незалежні вектори

(Перенаправлено з Лінійна незалежність)

Лінійно незалежні вектори (лінійна незалежність множини векторів) — множина векторів, які не утворюють тривіальних лінійних комбінацій рівних нулю.

Визначення ред.

Якщо   векторний простір над полем   і множина векторів  .

 •   називається лінійно незалежною, якщо будь-яка його скінченна підмножина є лінійно незалежною.
 • Скінченна множина   називається лінійно незалежною, якщо лінійна комбінація векторів дорівнює нулю тільки в тривіальному випадку, тобто:
 
 • Якщо існує така лінійна комбінація векторів рівна нулю з хоча б одним  , то   називається лінійно залежною.

Властивості ред.

 • Якщо  , то   є лінійно залежна.
 • Якщо   лінійно незалежна, то   лінійно незалежна для всіх  .
 • Якщо   лінійно залежна, то   лінійно залежна для всіх  .

Застосування ред.

 • Ранг матриці дорівнює кількості її лінійно незалежних рядків чи стовпців.
 • Базис векторного простору також є множиною лінійно незалежних векторів.
 • Геометричний зміст:
  • Вектори   лінійно залежні тоді і тільки тоді, коли вони колінеарні.
  • Вектори   лінійно залежні тоді і тільки тоді, коли вони компланарні.