Курок Олександр Іванович
Народився 13 червня 1955(1955-06-13) (64 роки)
с. Мутин Кролевецького району Сумської області
Громадянство СРСР СРСРУкраїна Україна
Діяльність педагог
Alma mater Чернігівський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка
Сфера інтересів освіта
Заклад Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Посада ректор
Вчене звання доктор історичних наук
Науковий ступінь професор
У шлюбі з Курок Віра Панасівна
Нагороди
 • Орден «Знак Пошани»
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня
 • Почесна грамота Верховної Ради України
 • Нагрудний знак «Петро Могила»

Курок Олександр Іванович (нар. 13 червня 1955 року, с. Мутин Кролевецького району Сумської області) — український педагог, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (з 2000 року), доктор історичних наук, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України (1999).

НавчанняРедагувати

О.Курок закінчив в 1981 році Чернігівський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фізичне виховання», а в 1987 році — «Історія».

Викладацька діяльністьРедагувати

Педагогічну діяльність він почав у 1981 році у Глухівському інституті (зараз Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Пройшов шлях від викладача до проректора і ректора Глухівського ВНЗ: В 1987—1990 та 1993—1995 рр. працював завідувачем кафедри фізичного виховання, в 1995—1999 рр. — декан факультету дошкільного виховання, в 1999—2000 рр. — проректор з соціально-економічних питань[1].

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію і здобув науковий ступінь кандидат педагогічних наук, а в 1996 р. — отримав звання доцент.

У 2000 р. Олександр Іванович був обраний ректором Глухівського педагогічного інституту. У 2002 році — отримав наукове звання професора кафедри дошкільної педагіки.

У 2011 році він захистив докторську дисертацію[2].

Автор понад 40 наукових праць.

О.Курок — член спеціалізованої вченої ради Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України (Д 26.373.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки»)[3].

ДепутатствоРедагувати

З 2002 року — чотири рази обирався депутатом Сумської обласної ради: у 2006[4] та у 2010 роках[5], а також у 2015 р.[6].

Спортивне життяРедагувати

З 1981 до 1987 року молодий Олександр Курок був лідером глухівської футбольної команди «Авангард» / «Колос», яка виступала в першій групі обласного чемпіонату Сумщини[7].

Голова Сумської обласної федерації біатлону.

НагородиРедагувати

Перелік публікаційРедагувати

 • Курок Олександр Іванович. Педагогічні умови навчання дітей старшого дошкільного віку рухових дій з м'ячем (на матеріалі ігор з елементами футболу) [Текст]: автореф.дис…канд.пед.наук:13.00.04 / Курок Олександр Іванович ; Харківський педагогічний ін-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 1994. — 24 с.
 • Вільчковський Едуард Станіславович. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі [Текст] / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. — К.: [б.в.], 2001. — 216 с.: мал. — ISBN 966-7763-17-X
 • Курок Олександр Іванович. Психолого-педагогічні аспекти навчання складним руховим діям [Текст]: навчальний посібник / О. І. Курок [и др.]; Глухівський держ. педагогічний ун-т. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. — 137 с. — ISBN 966-376-008-7
 • Мосіяшенко, Володимир Андрійович. Історія педагогіки України в особах [Текст]: навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко [и др.]. — Суми: Університетська книга, 2005. — 266 с. — Бібліогр.: с. 263—266. — ISBN 966-680-185-X
 • Курок Олександр Іванович. Формування і розвиток наукової думки про ґрунти: історія, теорія, практика [Текст]: монографія / Курок Олександр Іванович; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Глухів. держ. пед. ун-т ім. О. Довженка. — К.; Глухів: РВВ ГДПУ ім. О. Довженка, 2009. — 371 с. : табл. — ISBN 966-376-067-2
 • Курок Олександр Іванович. Еволюція наукової думки про ґрунти (80-ті рр. XIX—XXI ст.) [Текст]: автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.07 / Курок Олександр Іванович ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». — Переяслав-Хмельницький, 2011. — 33 с.
 • Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст]: монографія / Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. — Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010 . Ч. 1 / Курок О. І. [та ін.]. — 2010. — 138 с.: рис.
 • Курок Олександр Іванович. Організація підготовки аспіранта і здобувача [Текст]: метод. рек. / [О. І. Курок, В. П. Зінченко]; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. — Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. — 60 с.: табл.
 • Курок Олександр Іванович. Еволюція наукової думки про ґрунти (80-ті рр. XIX—XXI ст.) [Текст]: дис. … д-ра іст. наук : 07.00.07 / Курок Олександр Іванович ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 448 арк. — Бібліогр.: арк. 374—448.
 • Курок Олександр Олександрович. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у системі митно-тарифного регулювання [Текст]: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Курок Олександр Олександрович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с.
 • Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм'я та Слобожанщини: минуле і сучасність [Текст]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 285-річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобереж. України (24 лют. 2012., Глухів) / Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка [та ін.] ; [редкол: О. І. Курок та ін.]. — Глухів ; Ніжин: Лисенко М. М. [вид.], 2012. — 175 с. : рис., табл. — ISBN 978-966-2213-87-4
 • Глухівські наукові читання — 2011 [Текст]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., присвяч. 20-річчю Всеукр референдуму 1 груд. 1991 р. (15-17 листоп. 2011 р.) / Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Т-во молодих учених ; [редкол.: Курок О. І. (голова) та ін.]. — Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженко, 2011. — 267 с. : рис., табл.
 • Курок Олександр Іванович. Програма спецкурсу "Профілактика та корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. І. Курок, О. М. Шовкопляс ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. — 30 с. : рис. — Назва обкл. : "Профілактика та корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку.
 • Глухівські наукові читання — 2012 [Текст]: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчених та студ., присвяч. 865-літтю першої літопис. згадки про Глухів та 68-й річниці звільнення України від нім. окупантів, (16-17 листоп. 2012 р.) / Упр. у справах сім'ї, дітей і молоді Сум. обл. держ. адмін. [та ін.] ; [ред. кол.: О. І. Курок та ін.]. — Глухів: Лисенко М. М. [вид.], 2012. — 179 с. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-640-078-3
 • Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм'я та Слобожанщини: минуле і сучасність [Текст]: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю обрання Павла Скоропадського гетьманом Укр. Держави (1 берез. 2013 р., м. Глухів) / Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка [та ін.] ; [редкол.: О. І. Курок (голова), В. П. Зінченко, Я. М. Гирич (відп. ред.)]. — Глухів ; Ніжин: Лисенко М. М. [вид.], 2013. — 203 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-640-086-8
 • Організація конкурсного відбору проектів наукових досліджень [Текст]: метод. рек. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [упоряд. О. І. Курок, В. П. Зінченко]. — Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. — 115 с. : табл.
 • Методологія і методи наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. / Лівінський О. М. [та ін.] ; за ред. акад. Укр. акад. наук, д-ра техн. наук, проф. О. М. Лівінський ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. — 173 с. : рис., табл.

ПриміткиРедагувати

 1. Енциклопедія сучасної України
 2. Курок Олександр Іванович[недоступне посилання з вересня 2019]
 3. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
 4. Список депутатів Сумської обласної ради
 5. Регионалы массово побеждают по Сумщине
 6. Місцеві вибори 2015. Архів оригіналу за 25 жовтень 2016. Процитовано 24 жовтень 2016. 
 7. Романенко В. И. «Спартак» рожденный «Штурмом» / В. И. Романенко, В. В. Мамай, В. А. Шумицкий, С. Г. Сакун. — К. : Новий друк, 2016. — 256 с., ил. - ISBN 978-617-635-089-7
 8. Книга педагогічної слави України

ПосиланняРедагувати