Котенко Тетяна Іванівна

Тетяна Іванівна Коте́нко (14 жовтня 1949(19491014), Київ — 2 березня 2013, Київ) — український зоолог і еколог, фахівець з герпетології та охорони природи, кандидат біологічних наук (1983).

Тетяна Іванівна Котенко
Народилася 14 жовтня 1949(1949-10-14)
Київ
Померла 2 березня 2013(2013-03-02) (63 роки)
Київ
Країна Україна Україна
Діяльність зоолог
Alma mater Київський державний університет
Галузь зоологія, екологія, герпетологія, охорона природи
Заклад Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Науковий ступінь кандидат біологічних наук
Науковий керівник Щербак Микола Миколайович, Воїнственський Михайло Анатолійович

Життєпис

ред.

Народилася 14 жовтня 1949 року в Києві, батьки — музикант Іван Якович Ситко та музичний редактор Держтелерадіо Олена Володимирівна Васильченко.

Під час навчання в Київському університеті була однією з активістів дружини охорони природи біологічного факультету[1].

У 1972 році закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського університету, після чого певний час працювала лаборантом на кафедрі зоології цього закладу. У 1973 році вступила до аспірантури Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, де її роботою керували відомі зоологи Михайло Анатолійович Воїнственський і Микола Миколайович Щербак. У 1976—1978 роках працювала асистентом кафедри зоології в Київському державному педагогічному інституті. Від січня 1979 року — молодший науковий співробітник Інституту зоології НАН України.

1983 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Плазуни лівобережного степу України». Від 1986 року працювала на посаді наукового співробітника, а від 1993 року — старшого наукового співробітника Інституту зоології НАН України.

Брала участь у великій кількості наукових експедицій в Україні, Росії, Румунії, країнах Центральної Азії та Близького Сходу.

Під час експедиції в Йорданію весною 2011 року потрапила в автомобільну аварію, отримавши численні травми, з наслідками яких не вдалося остаточно впоратись[2]. Померла 2 березня 2013 року в Києві.

Чоловік — ентомолог Анатолій Григорович Котенко, є дочка.

Наукова діяльність

ред.

Займалася вивченням рептилій, переважно в степах Східної Європи, Центральної Азії та Близького Сходу. У своїх дослідженнях величезну увагу приділяла охороні природи, причому не лише у відношенні видів своєї групи, але й на рівні загальних питань, зокрема щодо оптимізації ПЗФ України. Була членом редакторської колегії Червоної книги України і журналу «Вестник зоологии», експертом МСОП.

Входила до складу Наукової ради з проблем заповідної справи і діяльності заповідників[3].

Доробок

ред.

Автор понад 200 опублікованих праць, зокрема 9 наукових монографій, 6 науково-популярних книг і низки статей у провідних міжнародних наукових журналах, таких як Zoologica Scripta, Biological Conservation[en], Journal of Biogeography та ін. Станом на 2021 рік у наукометричній базі даних Scopus має індекс Гірша 6 і 285 цитувань[4].

Бібліографія

ред.
1975
 1. Ситко Т. И. Суточный цикл активности ящурки разноцветной (Eremias arguta deserti (Gmelin), 1789) на лесостепных участках Черноморского государственного заповедника // Некоторые вопросы экологии и морфологии животных: Материалы IX науч. конф. / Ин-т зоологии НАН УССР. — Киев: Наук. думка. — 1975. — С. 48–50. [0,13]
  1977
 2. Котенко Т. І. Вивчення живлення змій безкровним методом // Актуальні проблеми біології: Зб. статей. — К. : Вища школа. — 1977а. — С. 79–81. [0,11]
 3. Котенко Т. И. Герпетофауна Черноморского заповедника и прилежащих территорий // Вестн. зоологии. — 1977б. — № 2. — С. 55–66. [1,00]
 4. Котенко Т. И. Некоторые особенности поведения и суточной активности разноцветной ящурки // Управление поведением животных.: Докл. участников II Всесоюз. конф. по поведению животных. — М. : Наука. — 1977в. — С. 154—155. [0,07]
 5. Котенко Т. И. О экологии разноцветной ящурки в Нижнем Заднепровье // Вопросы герпетологии: Автореф. докл. / Четвертая Всесоюз. герпетол. конф. — Л. : Наука. — 1977г. — С. 120—121. [0,11]
 6. Котенко Т. И., Попенко В. М. О роли жаворонков и прыткой ящерицы в степных экосистемах заповедника «Аскания-Нова» // VII Всесоюз. орнитол. Конф: Тез. докл. — Киев: Наук. думка. — 1977. — Ч. 1. — С. 262—263. [0,14]
  1978
 7. Котенко Т. И. Питание гадюки степной в Черноморском государственном заповеднике // 50 лет Черноморскому государственному заповеднику: Материалы респ. семинара-совещ. — Киев: Наук. думка. — 1978. — С. 72–75. [0,20]
 8. Котенко Т. И., Пучков П. В. Полужесткокрылые (Hemiptera) в биоценозах Черноморского государственного заповедника // 50 лет Черноморскому государственному заповеднику: Материалы респ. семинара-совещ. — Киев: Наук. думка, 1978. — С. 75–77. [0,13]
 9. Котенко Т. И., Радченко А. Г. Прямокрылые как кормовая база гадюки (Vipera ursinii (Bonap.) в степных биогеоценозах Черноморского заповедника // Биогеоценология, антропогенные изменения растительного покрова и их прогнозирование: Тез. докл. II республ. совещ. — Киев: Наук. думка. — 1978. — С. 115—116. [0,04]
  1980
 10. Котенко Т. И. О коэффициенте вариации // Количественные методы в экологии животных: Сб. под ред. Ю. А. Песенко. — Л. : Изд. ЗИН АН СССР. — 1980. — С. 72–73. [0,09]
  1981
 11. Котенко Т. И. К изучению постэмбрионального роста разноцветной ящурки (Eremias arguta deserti Gm.) // Эколого-морфологические особенности животных и среда их обитания: Сб. науч. тр. — Киев: Наук. думка. — 1981а. — С. 25–28. [0,20]
 12. Котенко Т. И. Материалы по экологии разноцветной ящурки на юге Украины // Эколого-морфологические особенности животных и среда их обитания: Сб. науч. тр. — Киев: Наук. думка, 1981б. — С. 29–32. [0,20]
 13. Котенко Т. И. О степной гадюке (Vipera ursinii renardi) на юге Украины // Вопросы герпетологии: (Автореф. докл.) / Пятая Всесоюз. герпетол. конф. — Л. : Наука, 1981в. — С. 73. [0,07]
 14. Котенко Т. И. Разноцветная ящурка — Eremias arguta deserti (Reptilia, Sauria) на Украине. Сообщение I. // Вестн. зоологии. — 1981г.— № 4. — С. 15–21. [0,60]
 15. Котенко Т. И. Разноцветная ящурка Eremias arguta deserti (Gmelin, 1788) на Украине. Сообщение II. Суточный и сезонный циклы активности // Вестн. зоологии. — 1981д. — № 5. — С. 47–52. [0,60]
  1982
 16. Котенко Т. И., Таращук С. В. Новый в фауне СССР подвид прыткой ящерицы — Lacerta agilis euxinica Fuhn et Vancea, 1964 (Reptilia, Lacertidae) // Вестн. зоологии. — 1982. — № 6. — С. 33–37. [0,46]
  1983
 17. Котенко Т. И. Влияние особенностей биотопа на активность и поведение некоторых пресмыкающихся юга Украины // Прикладная этология: Материалы III Всесоюз. конф. по поведению животных. — М. : Наука. — 1983а. — Т. З. — С. 251—252. [0,07]
 18. Котенко Т. И. Влияние температуры среды на активность, поведение и температуру тела разноцветной ящурки Eremias arguta // Механизмы поведения: Материалы III Всесоюз. конф. по поведению животных. — М. : Наука. — 1983б. — 1. — С. 175—176. [0,09]
 19. Котенко Т. И. Пресмыкающиеся левобережной степи Украины: Автореф. дис. … канд. биол. наук. — Киев: Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР, 1983в. — 24 с. [1,53]; Пресмыкающиеся левобережной степи Украины: Дис. … канд. биол. наук. — Киев: Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР, 1983г. — 555 с.
  1984
 20. Котенко Т. И. Влияние антропических факторов на распространение и численность разноцветной ящурки // Вид и его продуктивность в ареале. Ч. 5. Вопросы герпетологии: Материалы 4-го Всесоюз. совещ. — Свердловск. — 1984а. — С. 21. [0,05]
 21. Котенко Т. И. Изменения в герпетофауне левобережной степи Украины // VIII Всесоюз. зоогеогр. конф. : Тез. докл. — М. — 1984б.— С. 391—392. [0,06]
 22. Котенко Т. И. Об энтомофауне Черноморского заповедника // IX съезд Всесоюзного энтомологического общества: Тез. докл. — Киев: Наук. думка. — 1984в. — Ч. I. — С. 250. [0,03]
  1985
 23. Котенко Т. И. Полозы Левобережной Украины // Вопросы герпетологии: Шестая Всесоюз. герпетол. конф. Автореф. докл. — Л. : Наука, 1985.— С. 109—110. [0,08]
 24. Kotenko T. I. Eremias arguta deserti in Ukraine // Third Ordinary General Meeting of Societas Herpetologica Europaea. — Prague, 1985. — P. 77. [0,05]
  1986
 25. Котенко Т. И. О регистрации редких и малочисленных видов пресмыкающихся на Украине // Всесоюзное совещание по проблеме кадастра и учета животного мира: Тез. докл. — М. — 1986а. — Ч. 2. — С. 429—431. [0,10]
 26. Котенко Т. И. Разноцветная ящурка на Украине. Сообщение III. Отношение к погодным факторам; температура тела // Вестн. зоологии. — 1986б. — № 4. — С. 45–52. [0,77]
 27. Котенко Т. И. Sauronyssus saurarum — обычный паразит ящериц степной Украины // X конференция Украинского общества паразитологов: Материалы конф. — Киев: Наук. думка, 1986в. — Ч. I. — С. 305. [0,06]
 28. Котенко Т. И., Вакаренко В. И., Сиренко В. А. Новые данные о желтобрюхом полозе на Украине // Вестн. зоологии. — 1986. — № 6. — С. 37–43. [0,58]
 29. Тертышников М. Ф., Котенко Т. И. Об особенностях терморегуляции разноцветной ящурки // Проблемы региональной зоологии. — Ставрополь, 1986. — С. 73–84. [0,70]
 30. Kotenko T. Eremias arguta deserti (Reptilia: Sauria) in the Ukraine // Studies in Herpetology / Roček Z. (ed.). — Prague, 1986. — P. 479—482. [0,37]
 31. 1987
 32. Котенко Т. І. Земноводні і плазуни // Бережіть нас, добрі руки [Серія плакатів]. — К. : Урожай. — 1987а.
 33. Котенко Т. И. Земноводные и пресмыкающиеся Украины с точки зрения их охраны. — Киев, 1987б. — 67 с. — Рукопись деп. в ВИНИТИ 13.11.87, № 8014–В87. [2,80]
 34. Котенко Т. И. Охрана амфибий и рептилий в заповедниках Украины // Амфибии и рептилии заповедных территорий: Сб. науч. тр. — М., 1987в. — С. 60–80. [1,88]
  1988
 35. Котенко Т. И. К изучению энтомофауны Черноморского заповедника: некоторые вопросы методики и результаты исследования // Вестн. зоологии. — 1988а. — № 1. — C. 44–50. [0,65]
 36. Котенко Т. И. К экологии зеленой ящерицы на восточной границе ареала вида // Материалы V Всесоюзного совещания «Вид и его продуктивность в ареале». — Вильнюс. — 1988б. — С. 133—134. [0,11]
 37. Котенко Т. И. О северной границе ареала разноцветной ящурки на Украине // Вестн. зоологии. — 1988в. — № 6. — C. 67–71. [0,34]
  1989
 38. Котенко Т. И. О критериях оценки состояния популяций земноводных и пресмыкающихся с природоохранной точки зрения // Вопросы герпетологии: Седьмая Всесоюз. герпетол. конф. Автореф. докл. — Киев: Наук. думка. — 1989а. — С. 124. [0,04]
 39. Котенко Т. И. Темпы роста и линька степной гадюки на Украине // Вестн. зоологии. — 1989б. — № 3. — С. 55–58. [0,32]
 40. Kotenko T. I. Vipera ursinii renardi (Reptilia: Serpentes) in the Ukraine // First World congress of Herpetology: Abstracts. — Canterbury, 1989. — P. 315. [0,05]
  1990
 41. Котенко Т. І. Земноводні // Тварини Червоної книги / Федоренко А. П., Рогатко І. В., Лисенко В. І., Котенко Т. І., Воловник С. В. — К. : Урожай, 1990а. — С. 112—119. [0,61]
 42. Котенко Т. І. Плазуни // Тварини Червоної книги / Федоренко А. П., Рогатко І. В., Лисенко В. І., Котенко Т. І., Воловник С. В. — К. : Урожай, 1990б. — С. 100—111. [0,99]
 43. Котенко Т. И. Роль Черноморского заповедника в охране герпетофауны степной зоны Украины и некоторые проблемы малых заповедников // Заповедники СССР — их настоящее и будущее. Ч. 3. Зоол. исследования (тез. докл. Всесоюз. конф.) — Новгород, 1990в. — С. 262—265. [0,15]
  1991
 44. Котенко Т. И., Вакаренко В. И. О желтопузике (Ophisaurus apodus) в Крыму // Вестн. зоологии. — 1991. — № 4. — С. 77. [0,03]
 45. Котенко Т. И., Федорченко А. А. Новые находки четырехполосого полоза (Elaphe quatuorlineata sauromates) на Правобережной Украине // Вестн. зоологии. — 1991а. — № 4. — С. 89. [0,04]
 46. Котенко Т. И., Федорченко А. А. Пресмыкающиеся берегов оз. Ялпуг // Вестн. зоологии. — 1991б. — № 4. — С. 89. [0,05]
  1992
 47. Голубець М., Акімов А., Котенко Т. Дамоклів меч розорювання // Голос України. — 1992. — № 56 (306) від 27 березня 1992 р. — С. 3. [0,5]
 48. Котенко Т. І. Охорона земноводних і плазунів // Охорона тваринного світу / Борейко В. С., Архіпчук В. О., Бриних В. О. та ін. ; Упорядник В. С. Борейко. — К. : Урожай, 1992а. — С. 36–50. [0,81]
 49. Котенко Т. І. Першочергові завдання охорони природних екосистем на Україні // Соціально-екологічні і економіко-правові аспекти розвитку заповідної справи на Україні: Тез. доп. наук.-практич. семінару. — Рахів, 1992б. — С. 70–72. [0,10]
 50. Котенко Т. І. Розробка критеріїв оцінки стану рідкісних видів як теоретичної основи ведення Червоної книги і вдосконалення заповідної мережі (на прикладі земноводних та плазунів фауни України) // Проблеми охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної книги України: Наук.-практич. семінар. Тез. доп. — Миколаїв: Ойкумена, 1992в. — С. 84–86. [0,13]
 51. Котенко Т. И. Черноморский заповедник как резерват четырехполосого полоза на Украине // Природные комплексы Черноморского государственного биосферного заповедника. — Киев: Наук. думка, 1992г. — С. 100—110. [0,67]
 52. Котенко Т. І., Панченко Н. С. Деякі проблеми заповідної справи в Одеській області України // Соціально-екологічні і економіко-правові аспекти розвитку заповідної справи на Україні: Тез. доп. наук.-практич. семінару. — Рахів, 1992. — С. 73–75. [0,11]
 53. Котенко Т., Титар В. Научно-практический семинар «Социально-экологические и экономико-правовые аспекты развития заповедного дела на Украине» // Вестн. зоологии. — 1992. — № 3. — С. 84. [0,11]
 54. Котенко Т. И., Федорченко А. А., Оцел В., Киш Б. Я. Обыкновенная жаба (Bufo bufo) в дельте Дуная // Вестн. зоологии. — 1992. — № 6. — С. 49. [0,04]
  1993
 55. Котенко Т. И. Пресмыкающиеся холмогорья Бештепе (Румыния) // Вестн. зоологии. — 1993а. — № 1. — С. 71. [0,05]
 56. Котенко Т. И. Проблемы охраны природы Придунайского региона // Підсумки 70-річної діяльності Канівського заповідника та перспективи розвитку заповідної справи в Україні: (Матеріали конф.). — Канів, 1993б. — С. 135—136. [0,13]
 57. Котенко Т. И. Сведения о желтобрюхом полозе (Coluber caspius) в Добрудже (Румыния) // Вестн. зоологии. — 1993в. — № 2. — С. 71. [0,06]
 58. Котенко Т. И. Современное состояние пресмыкающихся в степной зоне Украины и роль заповедников в их сохранении // Теория и практика заповедного дела: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Е. Соколов. — М., 1993г. — С. 82–104. [1,89]
 59. Котенко Т., Вехник В. О находке разноцветной ящурки (Eremias arguta) в районе Жигулей // Вестн. зоологии. — 1993. — № 1. — С. 42. [0,02]
 60. Котенко Т. И., Федорченко А. А., Киш Б. Я. Герпетофауна гряды Летя (Румыния) // Вестн. зоологии. — 1993. — № 3. — С. 71. [0,06]
 61. Разноцветная ящурка / Щербак Н. Н., Котенко Т. И., Тертышников М. Ф. и др.; Под ред. Н. Н. Щербака. — Киев: Наук. думка, 1993. — 239 с. [написала 8 глав общим объемом 8,33 авт. листа, приняла участие еще в 6 главах общим объемом 5,26 авт. л.]
 62. Kotenko T. I. Rare colubrid snakes of the steppe Ukraine // Program & Abstracts : 7th Ordinary General Meeting of Societas Europaea Herpetologica. — Barcelona, 1993. — P. 85. [0,05]
 63. Kotenko T. I., Fedorchenko A. A. Reproductive cycle of Emys orbicularis in the Danube Delta // Program & Abstracts : 7th Ordinary General Meeting of Societas Europaea Herpetologica. — Barcelona, 1993. — P. 86. [0,05]
 64. Kotenko T., Oţel V., Fedorchenko A. Herpetological investigations in the Danube Delta Biosphere reserve in 1992 // Analele Ştiinţ. ale Inst. Delta Dunării. — Tulcea, 1993. — P. 99–107. [0,86]
  1994
 65. Котенко Т. И. К вопросу об оптимизации сети охраняемых природных территорий Украины // Оптимізація природно-заповідного фонду України. — К. : Ін-т зоології НАН України, 1994. — Вип. 1. — С. 17–28. [0,96]
 66. Котенко Т. И., Михалевич О. А., Мищенко Ю. В. Современное состояние наземных экосистем Равнинного Крыма и перспективы их охраны // Оптимізація природно-заповідного фонду України. — К. : Ін-т зоології НАН України, 1994. — Вип. 1. — С. 59–73. [1,27]
 67. Котенко Т. И., Подгайный М. Н., Роман Е. Г. О необходимости создания заповедного объекта на территории Казачьелагерской арены Нижнеднепровских песков // Оптимізація природно-заповідного фонду України. — К. : Ін-т зоології НАН України, 1994. — Вип. 1. — С. 90–92. [0,21]
  1995
 68. Голубев М. Л., Горелов Ю. К., Дунаев Е. А., Котенко Т. И. О находке круглоголовки-вертихвостки Phrynocephalus guttatus Gmel. (Sauria, Agamidae) в Туркмении и ее таксономическом статусе // Бюлл. МОИП, отд. биол. — 1995. — Т. 100, вып. 3. — С. 31–39. [0,60]
 69. Котенко Т. И. Стратегия сохранения биоразнообразия Украины: некоторые общие подходы и приоритетность охраны степных экосистем // Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостепных регионов: (Материалы Рос.-Укр. науч. конф., посвящ. 60-летию Центрально-Черноземного заповедника …) — М. : КМК Scientific Press LTD, 1995. — С. 47–48. [0,18]
 70. Котенко Т. И., Стеценко Н. Ф., Давыдок В. П. Заповедное дело на Украине на современном этапе и его законодательное обеспечение // Заповедное дело в новых социально-экономических условиях: Тез. докл. междунар. совещ. — Санкт-Петербург, 1995. — С. 66–68. [0,14]
 71. Kotenko T. Biodiversity conservation strategy in Ukraine: some general aspects and the priority of protection of steppe ecosystems // Abstracts of the 7th European Ecological Congress. — Budapest, 1995. — P. 52. [0,27]
 72. Kotenko T. I., Scherbak N. N. Eremias arguta (Lacertidae): the results of investigation into a species within the limits of its range // Abstracts of the Second Asian Herpetological Meeting. — Ashhabat, 1995. — P. 34. [0,04]
  1996
 73. Котенко Т. И. Румынская часть дельты Дуная // Дельта Дуная. — 1996а. — С. 18–19. — (Все живое). [0.3]
 74. Котенко Т. И. Степи Украины: их значение, современное состояние, научная ценность и приоритетность охраны // Вестн. экологии. — 1996б. — № 1/2. — С. 10–26. [1,49]
 75. Позвоночные животные Черноморского биосферного заповедника (аннотированные списки видов) / Котенко Т. И., Ардамацкая Т. Б., Пинчук В. И. и др. Под ред. И. А. Акимова. — Вестн. зоологии. — 1996. — Отд. выпуск № 1. — 48 с. [0,45]
 76. Котенко Т. І., Волошкевич О. М. Створення Дунайського біосферного заповідника — один із шляхів вирішення екологічних проблем регіону // Екологічні проблеми басейну Дунаю в межах України. — К. : Гідроекол. товариство України, 1996. — С. 102—111. [0,80]
  1997
 77. Котенко Т. И. Песчаные степи Северо-Западного Причерноморья: роль в сохранении биоразнообразия, современное состояние, охрана // Степи Евразии: сохранение природного разнообразия и мониторинг состояния экосистем. — Оренбург, 1997а. — С. 108—109. [0,12]
 78. 77. Котенко Т. И. Пресмыкающиеся как индикаторы состояния экосистем и ценности степных зоокомплексов // Принципы формирования сети особо охраняемых природных территорий Белгородской области. Ч. 1. : Материалы научно-практич. конф. 21–24 октября, п. Борисовка. — Белгород ; Борисовка, 1997б. — С. 87–89. [0,13]
 79. Kotenko T. The Danube Delta from a herpetological point of view // Herpetology’ 97 : Abstracts of the Third World Congress of Herpetology … / Ed. Z. Roček, S. Hart. — Prague, 1997. — P. 115. [0,04]
 80. Kotenko T., Oţel V. Perişor-Periteaşca area of the Danube Delta Biosphere Reserve as reservation for reptiles and amphibians // Analele ştiinţ. ale Inst. Delta Dunării. — 1996. — Vol. V. — Tulcea, 1997. — P. 171—188. [1,40]
 81. Mezhzherin S., Morozov-Leonov S., Kotenko T., Piontkovskaya Ye. Biochemical genetic differentiation of the newts (Amphibia: Salamandridae: Triturus) of the Ukraine fauna // Herpetology’ 97 : Abstracts of the Third World Congress of Herpetology … / Ed. Z. Roček, S. Hart. — Prague, 1997. — P. 142. [0,04]
  1998
 82. Котенко Т. И. Земноводные и пресмыкающиеся заповедника «Каменные Могилы» // Тр. филиала Укр. степ. природ. заповедника «Каменные Могилы». Юбил. сб. 1997. Вып. 1. — Киев: Фитосоциоцентр, 1998а. — С. 82–86. [0,33]
 83. Котенко Т. Знайомі і такі незнані. Земноводні та плазуни в Придунав'ї // Жива Україна. — 1998б. — № 4/5. — С. 5–6. [0,12]
 84. Котенко Т. И. Роль Присивашья и Керченского полуострова в сохранении редких видов пресмыкающихся фауны Украины. 2. Анализ ситуации // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю заповідання асканійського степу … — Асканія-Нова, 1998в. — С. 280—283. [0,27]
 85. Котенко Т. И. Стратегия сохранения биоразнообразия Крыма. Международный рабочий семинар в Гурзуфе // Вестн. зоологии. — 1998г. — Т. 32, № 1/2. — С. 151—152. [0,25]
 86. Котенко Т. И., Кинда В. В., Стадниченко И. С. Роль Присивашья и Керченского полуострова в сохранении редких видов пресмыкающихся фауны Украины. 1. Фактический материал // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю заповідання асканійського степу … — Асканія-Нова, 1998. — С. 278—280. [0,20]
 87. Котенко Т. И.  Знайомі і такі незнані. Земноводні та плазуни у Придунав'ї. Жива Україна, 1998. №4-5.С.5-6
 88. 86. Межжерин С. В., Морозов-Леонов С. Ю., Котенко Т. И., Пионтковская Е. А. Биохимическая генная дифференциация тритонов (Amphibia, Salamandridae, Triturus) фауны Украины // Доповіді НАН України. — 1998. — № 1. — С. 193—197. [0,37]
 89. Kotenko T. Herpetofauna of Romanian Dobrogea // Second International Congress on the Biodiversity, Ecology and Conservation of the Balkan Fauna Bioecco 2 : Information, programme, plenary lectures, abstracts; September 16–20, 1998, Ohrid, Macedonia. — Skopje, 1998. — P. 79–80. [0,07]
  1999
 90. Выработка приоритетов: новый подход к сохранению биоразнообразия в Крыму = Priority-setting in conservation: a new approach for Crimea. — Вашингтон: BSP, 1999. — 257 с. [личное участие около 0,30]
 91. Дулицкий А. И., Костин С. Ю., Котенко Т. И., Попов В. Н., Гордеева Е. В. Ареалогический анализ современной фауны // Биологическое и ландшафтное разнообразие Крыма: проблемы и перспективы . — (Вопросы развития Крыма: Науч.-практич. дискус.-аналитич. сб. ; Вып. 11). — Симферополь: Сонат, 1999. — С. 95–97. [0,45]
 92. Котенко Т. І. Анотований список земноводних і плазунів ДБЗ // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління / Гол. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — К. : Наук. думка, 1999а. — С. 568—569. [0,10]
 93. Котенко Т. І. Вплив випалювання очерету на герпетокомплекси // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління / Гол. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — К. : Наук. думка, 1999б. — С. 354—355. [0,06]
 94. Котенко Т. И. Выдающийся украинский герпетолог // Сб. работ по герпетологии. — Львов, 1999в. [0,49]
 95. Котенко Т. Збереження плазунів та земноводних. Приморсько-степовий екокоридор. The role of the coastal-steppe corridor in the conservation of reptiles and amphibians // Жива Україна. — 1999г. — № 3/4. — С. 13. [0,16]
 96. Котенко Т. І. Земноводні та плазуни // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління / Гол. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — К. : Наук. думка, 1999д. — С. 139—145. [0,45]
 97. Котенко Т. И. Земноводные и пресмыкающиеся // Биологическое и ландшафтное разнообразие Крыма: проблемы и перспективы. — Симферополь: Сонат, 1999е. — С. 91–94. — (Вопросы развития Крыма: Науч.-практич. дискус.-аналитич. сб. ; Вып. 11). [0,48]
 98. Котенко Т. И. Коростель (Crex crex L.) на Казачьелагерской арене Нижнеднепровских песков // Вестн. зоологии. — 1999ж. — Т. 33, № 1/2. — С. 34. [0,03]
 99. Котенко Т. І. Моніторинг земноводних і плазунів // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління / Гол. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — К. : Наук. думка, 1999з. — С. 477—480. [0,17]
 100. Котенко Т. И.  Збереження плазунів та земноводних. Приморсько-степовий коридор. Жива Україна, 1999. №3-4.С.13.
 101. Котенко Т. І. Охоронні списки тварин: загальні підходи та конкретні пропозиції (на прикладі плазунів і земноводних) // Фальцфейнівські читання 21–23 квітня 1999 р. : Зб. наук. праць / За ред. М. Ф. Бойко. — Херсон: Айлант, 1999и. — С. 207—218. [1,28]
 102. Котенко Т. І. Ресурси зелених жаб // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління / Гол. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — К. : Наук. думка, 1999к. — С. 235—242. [0,45]
 103. Котенко Т. Середовища існування плазунів та інших наземних хребетних у степовій зоні // Розбудова екомережі України. — Київ, 1999л. — С. 80–83. [0,39]
 104. Котенко Т., Доценко І. Гадюка степова — Vipera ursinii // Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — К., 1999а. — С. 68–71. [0,20]
 105. Котенко Т., Доценко І. Полоз чотирисмугий — Elaphe quatuorlineata // Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — К., 1999б. — С. 67–68. [0,08]
 106. Котенко А. Г., Котенко Т. И. Насекомые из Красной книги Украины в Опукском природном заповеднике (Крым) // Вестн. зоологии. — 1999. — Т. 33, № 4/5. — С. 34. [0,04]
 107. Котенко Т. І., Межжерін С. В., Морозов-Леонов С. Ю. Генетична різноманітність земноводних і плазунів // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління / Гол. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — К. : Наук. думка, 1999. — С. 217—226. [0,58]
 108. Котенко Т. И., Уманец О. Ю., Селюнина З. В. Природный комплекс Казачьелагерской арены Нижнеднепровских песков и проблемы его сохранения. Сообщение 1. Общая характеристика Казачьелагерской арены // Заповідна справа в Україні. — 1999. — Т. 5, вип. 1. — С. 61–72. [текст 1.46 рис. 0.08 = 1,54]
 109. Шарыгин С. А., Котенко Т. И. Земноводные и пресмыкающиеся // Материалы к Красной книге Крыма. — Симферополь: Таврия-плюс, 1999. — С. 141—142. — (Вопросы развития Крыма: Науч.-практич. дискус.-аналитич. сб. ; Вып. 13). [0,08]
 110. Kotenko T. The Jarilgach Natural Complex (Ukraine). Draft management plan. — Lelystad: RIZA, WATC, 1999. — 53 c. [3,80]
 111. Kotenko T. I., Morozov-Leonov S. Y., Mezhzherin S. V. Biochemical genetic differentiation of the steppe viper (Vipera ursinii group) in Ukraine and Romania // 10th Ordinary General Meeting / Soc. Eur. Herp. : Programme and Book of Abstracts (Irakleio, 6–10 September 1999). — Irakleio, 1999. — P. 88–90. [0,17]
  2000
 112. Азово-Черноморский регион Украины: Обитатели причерноморских степей и песчаных арен / Мальцев В. И. и др. Отв. ред. Г. А. Карпова. — Киев: Ин-т экологии Нац. экол. центра Украины, [2000а]. 1 с. — (Природа родного края) [плакат]. [0,07]
 113. Азово-Черноморский регион Украины: Обитатели водно-болотных угодий / Мальцев В. И. и др. Отв. ред. Г. А. Карпова. — Киев: Ин-т экологии Нац. экол. центра Украины, [2000б]. 1 л. — (Природа родного края) [плакат]. [0,07]
 114. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения / Котенко Т. И., Ардамацкая Т. Б., Дубына Д. В. и др. / Науч. ред. Т. И. Котенко, Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Вестн. зоологии. — 2000. — Спец. выпуск. — 240 с. [особиста участь — 13,06 авт. арк.]
 115. Котенко Т. І. Джарилгацький проект BSP та перспективи збереження унікального природного комплексу // Заповідна справа в Україні. — 2000а. — Т. 6. Спецвипуск. — С. 45–53. [0,75]
 116. Котенко Т. И. Новые данные о распространении степной гадюки (Vipera ursinii renardi Christoph, 1861) в Крымском Присивашье // Природничий альманах. Сер.: Біол. науки. — Херсон, 2000б. — Вип. 1. — С. 25–38. [0,71]
 117. Природа Азово-Черноморского региона Украины: Пособие для учителей общеобразовательных школ. / Коллектив авторов. — Киев: Ин-т экологии (ИНЭКО). — 2000. — 241 с. [особиста участь — 1,03 авт. арк.]
 118. Kotenko T. Biodiversity of the Jarilgach wetland: modern state, significance and ways for conservation // Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий. Материалы юбил. междунар. науч. конф., посвящ. 20-летию Азово-Черномор. орнитол. рабочей группы. — Одесса: АстроПринт, 2000a. — С. 70–71. [0,07]
 119. Kotenko T. I. The European pond turtle (Emys orbicularis) in the steppe zone of the Ukraine // Die Europäische Sumpfschildkröte / Eds Hödl W., Rössler M. — Linz, 2000b. — S. 87–106. — (Stapfia 69, zugleich Kataloge des OÖ. Landesmuseums, Neue Folge N 149). [2,11]
  2001
 120. Котенко Т. И. Новые данные о распространении двух уязвимых видов змей (Reptilia, Colubridae) в Северном Крыму // Вестн. зоологии. — 2001а. — Т. 35, № 6. — С. 32. [0,17]
 121. Котенко Т. И. Новые находки обыкновенной чесночницы (Pelobates fuscus) в Крыму // Вестн. зоологии. — 2001б. — 35, № 2. — С. 88. [0,11]
 122. Котенко Т. И. О болотной черепахе (Emys orbicularis) в Крыму // Вопросы герпетологии: Материалы Первого съезда Герпетол. о-ва им. А. М. Никольского. — Пущино ; Москва, 2001в. — С. 134—137. [0,18]
 123. Котенко Т. И. Роль заповедной сети в сохранении герпетофауны Степного Крыма // Структура та функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тез. І міжнар. наук. конф. … — Дніпропетровськ: ДНУ, 2001г. — С. 155—158. [0,20]
 124. Kotenko T. About species of true tortoises (Testudinidae) in Ukraine // International Congress on Testudo Genus: Abstracts. — Gonfaron — Hyères: TORMED — SOPTOM, 2001a. — P. 11. [0,05]
 125. Kotenko T. Herpetofauna of the Danube Biosphere Reserve (Ukraine) // Deltas and Wetlands 2001: «Challenge for Conservation and Sustainable Development»: Abstract Book. — Tulcea, 2001b. — P. 5. [0,04]
 126. Kotenko T. Herpetofauna of Ukraine: species diversity, taxonomical problems, spatial distribution, modern state of populations, conservation // IV World Congress of Herpetology. — Colombo, 2001c. — P. 100. [0,12]
 127. Kotenko T. On distribution, habitats and abundance of the spur-thighed tortoise (Testudo graeca ibera Pall.) in Romania // International Congress on Testudo Genus: Abstracts. — Gonfaron — Hyères: TORMED — SOPTOM, 2001d. — P. 12. [0,04]
  2002
 128. Котенко Т. И. Горы и холмогорья как резерваты герпетофауны // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали міжнар. конф. — Рахів, 2002а. — Т. 2. — С. 344—346. [0,20]
 129. Николай Николаевич Щербак (1927—1998) // Вестн. зоологии. — 2002б. — Т. 36, № 5. — С. 93–95. [0,36]
 130. Котенко Т. И. Новые находки степной гадюки (Vipera renardi) в Крымском Присивашье // Вестн. зоологии. — 2002в. — 36, № 2. — С. 100. [0,10]
 131. Котенко Т. И. Предложения по расширению заповедной сети Равнинного Крыма // Заповедники Крыма. Биоразнообразие на приоритетных территориях: 5 лет после Гурзуфа: Материалы II науч. конф. — Симферополь, 2002г. — С. 129—134. [0,25]
 132. Котенко Т. И., Котенко А. Г. Аренные лесонасаждения степной зоны Украины: состояние экосистем и пути сохранения биоразнообразия // Лісівництво і агролісомеліорація. : Зб. наук. праць.— Харків, 2002. — Вип. 103. — С. 111—114. [0,36]
 133. Kotenko T. About species of true tortoises (Testudinidae) in Ukraine // International Congress on the Genus Testudo : Proceedings. — Gonfaron: SOPTOM, 2002a. — P. 54–57. — (Chelonii; V. 3). [0,57]
 134. Kotenko T. Herpetofauna of the Danube Biosphere Reserve (Ukraine) against the background of the Lower Danube Region herpetofauna // Scientific Annals 2000—2001 / Danube Delta National Institute for Research and Development. — Tulcea, 2002b. — P. 111—123. [1,34]
 135. Kotenko T. On distribution, habitats and abundance of the spur-thighed tortoise (Testudo graeca ibera Pall.) in Romania // International Congress on the Genus Testudo : Proceedings. — Gonfaron: SOPTOM, 2002c. — P. 58. — (Chelonii; V. 3). [0,04]
 136. Kotenko T. Situation with Vipera renardi in Ukraine // Population and habitat viability assessment for the Hungarian meadow viper (Vipera ursinii rakosiensis): Workshop Report / Eds Kovács T., Korsós Z., Rehák I., Corbett K., Miller P. S. — Apple Valley, MN: IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, 2002d. — P. 77–78. [0,13]
 137. Kotenko T. The European pond turtle (Emys orbicularis) in the Crimea (Ukraine): distribution, habitats, abundance, problems of conservation // 3r International Symposium on Emys orbicularis: Programme and Abstracts. — Košice, 2002e. — P. 24. [0,05]
 138. Újvári B., Madsen Th., Kotenko T., Olsson M., Shine R., Wittzell H. Low genetic diversity threatens imminent extinction for the Hungarian meadow viper (Vipera ursinii rakosiensis) // Biological Conservation. — 2002. — 105. — P. 127—130. [0,51]
  2003
 139. Котенко Т. И. Ценные степные участки центральной и западной частей Равнинного Крыма и перспективы их сохранения // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: (Матеріали конф., присвяч. 80-річчю Канів. природ. заповідника …). — Канів, 2003. — С. 63–66. [0,44]
 140. Котенко Т. И., Кукушкин О. В. Особенности распространения змей на Крымском полуострове. Часть 1. // Змеи Восточной Европы: Материалы междунар. конф. — Тольятти, 2003. — С. 35–41. [0,29]
 141. Кукушкин О. В., Котенко Т. И. Особенности распространения змей на Крымском полуострове. Часть 2. // Змеи Восточной Европы: Материалы междунар. конф. — Тольятти, 2003. — С. 41–45. [0,24]
 142. Kotenko T. Conservation of natural and rehabilitation of transformed ecosystems of the Danube Biosphere Reserve (Ukraine): ideal objectives and reality // Lowland River Rehabilitation 2003 : Abstracts. — Wageningen, 2003a. — P. 65. [0,05]
 143. Kotenko T. Herpetological investigations in the Crimea (Ukraine). Part I. // Programme & Abstracts : 12th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica (SEH). — Saint-Petersburg, 2003b. — P. 85–86. [0,05]
 144. Kotenko T. Herpetological investigations in the Crimea (Ukraine). Part II. // Programme & Abstracts : 12th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica (SEH). — Saint-Petersburg, 2003c. — P. 86. [0,05]
 145. Kotenko T., Wink M., Sauer-Guerth H., Fritz U. Preliminary data on the taxonomy of the Crimean Emys orbicularis // Programme & Abstracts : 12th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica (SEH). — Saint-Petersburg, 2003. — P. 86–87. [0,05]
 146. Mazanaeva L., Kotenko T. Biology, ecology and problems of conservation of Testudo graeca in Daghestan (the North Caucasus, Russia) // 2nd International Congress on Chelonian Conservation: Abstracts. — Gonfaron ; Saly: SOPTOM, 2003. — P. 88. [0,06].
  2004
 147. 144. Котенко Т. Так что же мы строим в дельте Дуная? — Зеркало недели. — 2004. — № 49 (524), 4 декабря. — С. 15. [0,73].
 148. Kalyabina-Hauf S. A., Milto K. D., Ananjeva N. B., Joger U., Kotenko T. I., Wink M. Reevaluation of the status of Lacerta agilis tauridica Suchov, 1926 // Russian Journal of Herpetology. — 2004. — 11, N 1. — P. 65–72. [1,50].
 149. Kotenko T. Distribution, habitats, abundance and problems of conservation of the European pond turtle (Emys orbicularis) in the Crimea (Ukraine): first results // Proceedings of the 3rd International Symposium on Emys orbicularis / Eds U. Fritz & P. Havas. — Biologia, Section Zoology, Bratislava. — 2004. — 59/Suppl. 14. — P. 33– 46. [1,73].
  2005
 150. Акимов И. А., Котенко Т. И. О научно-исследовательской работе в заповедниках, подчиненных Национальной академии наук Украины // История заповедного дела: Материалы междунар. науч. конф. — Борисовка, 2005. — С. 37–39. [0,27].
 151. Зіненко О. І., Котенко Т. І. Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова — Vipera (Pelias) berus nikolskiiVedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986 // Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование: Материалы III науч. конф. Ч. 2. Зоология беспозвоночных. Зоология позвоночных. Экология. — Симферополь, 2005. — С. 139—142. [0,24].
 152. Ирригационное земледелие и проблемы сохранения биологического разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым / Под. общ. ред. В. А. Костюшина, Г. В. Фесенко. — Киев: Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, 2005. — 116 с. [1,40]
 153. Котенко Т. И. Влияние ирригации на герпетокомплексы в Крымском Присивашье // Zoocenosis–2005. III International conference «Biodiversity and role of zoocenosis in natural and anthropogenic ecosystems». III Международная научная конференция «Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах». — Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2005а. — С. 392—394. [0,24]
 154. Котенко Т. И. Герпетофауна Караларской степи и прилежащих территорий (Украина, Крым) // Матеріали Першої конференції Українського герпетологічного товариства / Гол. ред. Є. Писанець. — К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005б. — С. 76–83. [0,47]
 155. Котенко Т. И. Земноводные и пресмыкающиеся // Природа Сивашского региона и влияние на нее человека (состояние изученности и библиография) / Под общ. ред. И. В. Довгаля, В. А. Костюшина. — Киев, 2005в. — С. 30–39. [1,22].
 156. Котенко Т. И. Некоторые данные о стациях и плотности популяций Lacerta agilis tauridica (Reptilia, Lacertidae) // Вестн. зоологии. — 2005г. — Т. 39, № 5. — С. 26. [0,13]
 157. Котенко Т. И. О распространении обыкновенной чесночницы, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (Amphibia, Pelobatidae), на Керченском полуострове (Украина, Крым) // Матеріали Першої конференції Українського герпетологічного товариства / Гол. ред. Є. Писанець. — К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005д. — С. 67–71. [0,26]
 158. Котенко Т. І. Плазуни у третьому виданні Червоної книги України // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. — Херсон: Терра, 2005е. — Т. 1. — С. 257—259. [0,27].
 159. Котенко Т. И. Примеры флуктуаций пространственного распределения амфибий и рептилий на юге Украины // Матеріали Першої конференції Українського герпетологічного товариства / Гол. ред. Є. Писанець. — К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005ж. — С. 71–75. [0,27]
 160. Котенко Т. И. Пути повышения эффективности заповедных территорий в деле сохранения герпетофауны юга Украины // Zoocenosis–2005. III International conference «Biodiversity and role of zoocenosis in natural and anthropogenic ecosystems». III Международная научная конференция «Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах». — Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2005з. — С. 389—391. [0,23]
 161. Котенко Т. И. Режим заповедных территорий: от полного невмешательства к экологическому менеджменту // История заповедного дела: Материалы междунар. науч. конф. — Борисовка, 2005и. — С. 121—122. [0,25].
 162. Котенко Т. И., Кондратенко А. В. О распространении узорчатого полоза, Elaphe dione (Reptilia, Colubridae), в Украине // Вестн. зоологии. — 2005. — Т. 39, № 2. — С. 46. [0,12].
 163. Котенко Т. І., Кукушкін О. В. Гадюка степова — Vipera renardi (Christoph, 1861) // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. — Херсон: Терра, 2005а. — Т. 1. — С. 264—267. [0,46].
 164. Котенко Т. І., Кукушкін О. В. Полоз каспійський, полоз жовточеревий, жовтобрюх — Coluber caspiusGmelin, 1789 // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. — Херсон: Терра, 2005б. — Т. 1. — С. 259—262. [0,36].
 165. Котенко Т. І., Кукушкін О. В. Полоз палласів, полоз сарматський — Elaphe sauromates (Pallas, 1814) // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. — Херсон: Терра, 2005в. — Т. 1. — С. 262—264. [0,34].
 166. Котенко Т. І., Кукушкін О. В., Зіненко О. І. Мідянка звичайна — Coronella austriaca Laurenti, 1768 // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. — Херсон: Терра, 2005. — Т. 1. — С. 268—270. [0,37].
 167. Котенко Т. І., Ситнік О. І. Ящірка зелена — Lacerta viridis (Laurenti, 1768) // Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование: Материалы III науч. конф. Ч. 2. Зоология беспозвоночных. Зоология позвоночных. Экология. — Симферополь, 2005. — С. 143—147. [0,31].
 168. Кукушкін О. В., Котенко Т. І. Жовтопуз безногий, жовтопузик — Pseudopus apodus (Pallas, 1775) // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. — Херсон: Терра, 2005. — Т. 1. — С. 278—280. [0,32].
 169. Irrigational agriculture and conservation of biodiversity in Dzhankoi District of the Autonomous Republic of Crimea / Eds V. A. Kostyushin, H. V. Fesenko. — Kyiv: Schmalhausen Institute of Zoology, 2005. — 106 p. [1,20].
 170. Kotenko T. Investigations on Emys orbicularis in Ukraine // 4th International Symposium on Emys orbicularis : Abstracts. Schedule. Mailing list of attendants. — Valencia, 2005a. — P. 34–35. [0,11].
 171. Kotenko T. Nature conservation and shipping in the Danube Delta and Biosphere Reserve (Ukraine): weighing ecological values against economic interests // Large Rivers. — 2005b. — V. 15, N 1–4. — P. 693—713. — (Arch. Hydrobiol. ; Suppl. 155/1–4). [1,45]
 172. Kotenko T. Reptiles in the Red Data Book of Ukraine: a new species list, status categories, and problems of conservation // 13th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica (SEH). Programme and Abstracts. Bonn, 2005c. — P. 63. [0,06]
 173. Kotenko T., Zinenko O., Guicking D., Sauer-Guerth H., Wink M. & Fritz U. First data on the geographic variation of Emys orbicularis in Ukraine: mtDNA haplotypes, coloration, and size // Herpetologia Petropolitana / Eds N. Ananjeva and O. Tsinenko. — Saint-Petersburg, 2005. — P. 43–46. [0,48]
 174. Kotenko T. La Cistude d'Europe en Ukraine // Manouria. — 2005. — N 29. — P. 5–7. [0,29]
  2006
 175. Живая природа Джанкойского района: Учебное пособие / Под общ. ред. Ю. А. Андрющенко. — Мелитополь: Люкс, 2006. — 124 с. [1,28].
 176. Kotenko T. Reptiles in the Red Data Book of Ukraine: a new species list, status categories, and problems arising from conservation legislation // Herpetologia Bonnensis II. Proceedings of the 13th Congress of the Societas Europaea Herpetologica / Eds M. Vences, J. Köhler, T. Ziegler, W. Böhme. — Bonn: SEH, 2006. — P. 55–59. [0,55]
  2007
 177. Котенко Т. І. Плазуни [карта] // Національний атлас України. — К.: Картографія, 2007. — С. 212. [приблизно 0,15]
 178. Böhme M. U., Fritz U., Kotenko T., Ljubisavljević K., Tzankov N., Berendonk T. U. Phylogeography and cryptic variation within the Lacerta viridis complex (Lacertidae, Reptilia) // Zoologica Scripta. — 2007. — Vol. 36, N 2. — P. 119—131. [около 1,6]
 179. Котенко Т. И. О распространении степной гадюки, Vipera renardi (Reptilia, Viperidae), в западной части равнинного Крыма // Вестн. зоологии. — 2007. — Т. 41, № 5. — С. 422. [0,12]
 180. Котенко Т. И. Роль Азово-Черноморского функционального экокоридора в сохранении пресмыкающихся // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. — 2007. — Вип. 21. — С. 20–54. [4,16 0,34 таблиц и рисунков = 4,50]
 181. Котенко Т. И., Зиненко А. И. Влияние техногенного подтопления на герпетокомплекс Ямской степи (Белгородская область, Российская Федерация) // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы IV Междунар. науч. конф. —Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2007. — С. 378—381. [0,25]
 182. Котенко Т. И., Ляшенко Ю. Н. Новые находки желтопузика, Pseudopus apodus (Reptilia, Sauria, Anguidae), на восточном побережье Керченского полуострова (Крым, Украина) // Вестн. зоологии. — 2007. — Т. 41, № 6. — С. 560. [0,11]
 183. Котенко Т. И., Ляшенко Ю. Н., Свириденко Е. Ю. Земноводные и пресмыкающиеся острова Тузла // Заповедники Крыма — 2007 : Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. … Ч. 2. Зоология. — Симферополь, 2007. — С. 85–92. [0,41]
 184. Kotenko T. Present state of Vipera renardi in Ukraine (distribution, habitats, abundance, biology, problems of conservation) // 2nd Biology of the Vipers Conference … : Programme and Abstracts. — Porto: CIBIO, 2007. — P. 42. [0,06]
 185. Kotenko T. Reptiles (distribution, habitats, abundance, problems of taxonomy and conservation) of the Southern Crimea — a small Mediterranean «island» in Ukraine // First Mediterranean Herpetological Congress (CMH1)… : Programme & Abstracts. — Marrakech, 2007. — P. 38–39. [0,05]
 186. Kotenko T. The role of the Azov — Black Sea littoral-steppe ecological corridor for the conservation of reptiles // 14th European Congress of Herpetology … : Programme & Abstracts. — Porto: CIBIO, 2007. — P. 95. [0,06]
  2008
 187. Котенко Т. І., Кукушкін О. В. Гадюка степова, Vipera renardi (Christ.), — вид Червоної книги України // Знахідки тварин Червоної книги України. — К., 2008. — С. 101—132. [1,04 табл. 0,94]
 188. Котенко Т. І., Кукушкін О. В., Зіненко О. І. Мідянка звичайна, Coronella austriaca Laur., вид Червоної книги України // Знахідки тварин Червоної книги України. — К., 2008. — С. 133—151. [0,84 табл. 0,50]
 189. Котенко Т. І., Курячий К. В. Знахідки у Донецькій області видів плазунів, запропонованих до включення у третє видання Червоної книги України // Знахідки тварин Червоної книги України. — К., 2008. — С. 152—170. [0,43 табл. 0,63]
 190. Котенко Т. И., Шаповалов А. С. О распространении разноцветной ящурки (Eremias arguta) в Белгородской области // Живые объекты в условиях антропогенного пресса: Материалы Х Междунар. науч.-практ. экол. конф. — Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. — С. 100. [0,09]
 191. Котенко Т. И. Побережье Феодосийского залива как важный резерват разноцветной ящурки в Крыму // Заповідна справа в Україні. — 2008. — Т. 14, вип. 1. — С. 44–51. [0,83]
 192. Довідник найцінніших природних територій Кінбурнського півострова в межах Миколаївської області / Під ред. Г. В. Коломієць, Я. І. Мовчана, Т. І. Котенко. — К.: Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2008. — 96 с. [0,6]
  2009
 193. Kotenko T. The European pond turtle in Ukraine // Rogner M. European pond turtle — Emys orbicularis. — Isted. — Frankfurt am Main: Chimaira, 2009. — P. 219—222. — (Celonian library). [0,38]
 194. Fritz, Uwe; Ayaz, Dinçer; Hundsdörfer, Anna K.; Kotenko, Tatiana; Guicking, Daniela; Wink, Michael; Tok, C. Varol; Çiçek, Kerim; Buschbom, Jutta (2009). Mitochondrial diversity of European pond turtles (Emys orbicularis) in Anatolia and the Ponto-Caspian Region: Multiple old refuges, hotspot of extant diversification and critically endangered endemics. Organisms Diversity & Evolution. 9 (2): 100—114. doi:10.1016/j.ode.2009.02.002. ISSN 1439-6092.(англ.)[примерно 1,74]
 195. Kotenko T. Reptiles of sandy shores of the Black and Azov seas in Ukraine, Romania and Russia: distribution, abundance and problems of conservation // 15th European Congress of Herpetology & SHE Ordinary General Meeting. — Kuşadasi — Aydin, Turkey, 2009. — P. 42–43. [0,08]
 196. Kotenko T. I., Shaitan S. V., Starkov V. G., Zinenko O. I. The northeren limit of the distribution of the dice snake (Natrix tessellata) over the territory of Ukraine and the Don River basin in Russia // 15th European Congress of Herpetology & SHE Ordinary General Meeting. — Kuşadasi — Aydin, Turkey, 2009. — P. 26. [0,09]
 197. Kotenko T. A unique population of the steppe viper, Vipera renardi (Reptilia, Serpentes, Viperidae) on Orlov Island in the Black Sea // International symposium on islands and evolution (14th — 17th September 2009, Maó, Menorca, Balearic Islands, Spain). Programme & Book of abstracts / Ed. V. Péres-Mellado. — Maó, Menorca, 2009. — P. 58. [0,05]
 198. Гринчишин Т. Ю., Котенко Т. І., Таращук С. В. Полоз лісовий, ескулапів Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 394. [0,14]
 199. Зіненко О. І. Котенко Т. І. Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова Vipera nikolskii Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986 // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 396. [0,13]
 200. Котенко Т. І., Кукушкін О. В. Гадюка степова Vipera renardi (Christoph, 1861) // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 397. [0,15]
 201. Котенко Т. І., Кукушкін О. В. Полоз жовточеревий, каспійський Hierophis caspius (Gmelin, 1789) // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 391. [0,14]
 202. Котенко Т. І., Кукушкін О. В. Полоз сарматський, палласів Elaphe sauromates (Pallas, 1814) // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 393. [0,14]
 203. Котенко Т. І., Кукушкін О. В., Зіненко О. І. Мідянка звичайна Coronella austriaca Laurenti, 1768 // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 390. [0,14]
 204. Котенко Т. І., Курячий К. В. Полоз візерунковий Elaphe dione (Pallas, 1773) // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 392. [0,13]
 205. Котенко Т. І., Ситнік О. І. Ящірка зелена Lacerta viridis (Laurenti, 1768) // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 389. [0,14]
 206. Кукушкін О. В., Котенко Т. І. Жовтопуз безногий, жовтопузик Pseudopus apodus (Pallas, 1775) // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 388. [0,14]
 207. Література // Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. І. А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 553—594. [особиста участь — 0,82]
 208. Котенко Т. И. Находки сарматского полоза, Elaphe sauromates (Reptilia, Colubridae), на черноморском побережье в Херсонской области (Украина) // Вестн. зоологии. — 2009. — 43, № 6. — С. 510. [0,13]
  2010
 209. 205. Котенко Т. И., Свириденко Е. Ю. Изменчивость окраски и рисунка прыткой ящерицы, Lacerta agilis (Reptilia, Sauria, Lacertidae): методические аспекты // Вестн. зоологии. — 2010. — Т. 44, № 2. — С. 137—162. [2,69]
 210. Песков В. Н., Свириденко Е. Ю., Малюк А. Ю., Котенко Т. И. Половой диморфизм и определение пола по меристическим признакам фолидоза у прыткой ящерицы, Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (Reptilia, Sauria, Lacertidae) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. — 2010. — Вип. 27. — С. 140—144. [0,60]
 211. Kotenko T. I., Shaitan S. V., Starkov V. G., Zinenko O. I. The Northern Range Limit of the Dice Snake, Natrix tessellata, in Ukraine and the Don River Basin in Russia [1,28]
 212. Котенко Т. И. Земноводные и пресмыкающиеся Крыма // Науч. зап. природ. заповедника Мыс Мартьян. — 2010. — Вып. 1 (в печати). [4,07]
 213. Котенко Т. И., Кукушкин О. В. Аннотированные списки земноводных и пресмыкающихся заповедников Крыма // Науч. зап. природ. заповедника Мыс Мартьян. — 2010. — Вып. 1 (в печати). [3,04]
 214. Котенко Т. И., Зиненко А. И., Гаврилюк С. В., Селюнина З. В. (2012) Степная гадюка Vipera r. renardi (Christoph, 1861) острова Орлов (Тендровский залив). Природничій альманах. Вип. 18, 2012. — 39-50.
  2012
 215. Ferchaud, Anne-Laure; Ursenbacher, Sylvain; Cheylan, Marc; Luiselli, Luca; Jelić, Dušan; Halpern, Bálint; Major, Ágnes; Kotenko, Tatiana; Keyan, Najme; Behrooz, Roozbeh; Crnobrnja-Isailović, Jelka; Tomović, Ljiljana; Ghira, Ioan; Ioannidis, Yannis; Arnal, Véronique; Montgelard, Claudine (2012). Phylogeography of the Vipera ursinii complex (Viperidae): mitochondrial markers reveal an east-west disjunction in the Palaearctic region. Journal of Biogeography. 39 (10): 1836—1847. doi:10.1111/j.1365-2699.2012.02753.x. ISSN 0305-0270.(англ.)
  2015
 216. Roitberg, E. S.; Eplanova, G. V.; Kotenko, T. I.; Amat, F.; Carretero, M. A.; Kuranova, V. N.; Bulakhova, N. A.; Zinenko, O. I.; Yakovlev, V. A. (2015). Geographic variation of life-history traits in the sand lizard,Lacerta agilis: testing Darwin's fecundity-advantage hypothesis. Journal of Evolutionary Biology. 28 (3): 613—629. doi:10.1111/jeb.12594. ISSN 1010-061X.(англ.)
 217. Zinenko, Oleksandr; Stümpel, Nikolaus; Mazanaeva, Lyudmila; Bakiev, Andrey; Shiryaev, Konstantin; Pavlov, Aleksey; Kotenko, Tatiana; Kukushkin, Oleg; Chikin, Yury; Duisebayeva, Tatiana; Nilson, Göran; Orlov, Nikolai L.; Tuniyev, Sako; Ananjeva, Natalia B.; Murphy, Robert W.; Joger, Ulrich (2015). Mitochondrial phylogeny shows multiple independent ecological transitions and northern dispersion despite of Pleistocene glaciations in meadow and steppe vipers (Vipera ursinii and Vipera renardi). Molecular Phylogenetics and Evolution. 84: 85—100. doi:10.1016/j.ympev.2014.12.005. ISSN 1055-7903.(англ.)

Примітки

ред.
 1. Тетяна Котенко. С чего все начиналось. Рух ДОП України. Архів оригіналу за 14 листопада 2017. Процитовано 12 березня 2016.
 2. Светлана Воронюк. Украинский ученый с мировым именем стала инвалидом в Иордании. Комсомольская правда в Украине, 21 июня 2011
 3. http://www.izan.kiev.ua/reserver/sklad.htm [Архівовано 12 травня 2017 у Wayback Machine.] Наукова рада з проблем заповідної справи і діяльності заповідників. Додаток 1 до постанови Президії НАН. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
 4. Kotenko Tetiana I. Author profile preview. Scopus. Архів оригіналу за 13 березня 2022. Процитовано 12 березня 2016.

Джерела та посилання

ред.