Відкрити головне меню

Копержинський Костянтин Олександрович

Біографічні даніРедагувати

К. О. Копержинський народився 4 листопада 1894 року в с. Глібів Подільської губернії.

В 1897 році батька перевели до Кам'янця-Подільського. У 1913 році закінчив Кам'янець-Подільську гімназію, а у 1918 році - історико-філологічний факультет Петроградського університету.

В 1922 – 1923 роках викладав у Кам’янець-Подільському інституті народної освіти, а у 1923 – 1925 роках – у Петроградському університеті.

Брав участь у роботі Кам'янець-Подільського наукового товариства при ВУАН, яке існувало від 1925 до 1930 року[1].

В 1925 – 1929 роках був професором Одеського інституту народної освіти, викладав  історію літератури та російську літературу. Одночасно керував українським відділом Центральної наукової бібліотеки Одеси.

З 1929 року жив у Києві і працював  у Комісії давнього українського письменства. До 1930 року був дійсним членом Науково-дослідної кафедри історії України при Всеукраїнській Академії Наук, у 1931 – 1933 роках – науковим співробітником кафедри української етнографії при ВУАН, науковим співробітником Київської філії Інституту Тараса Шевченко.

В листопаді 1928 року секретарював на зборах колективу ВУАН, скликаних з приводу викритгя Спілки Визволення України. Мав виступати теж і проти Грушевського. Але й це не врятувало його від репресій

В 1934 році був заарештований і засуджений на 3 роки ув’язнення.

З 1937 року був професором кафедри російської мови Іркутського педагогічного інституту. Одночасно в 1940 року став викладати історію літератури, російську літературу, слов’янські мови в Іркутському державному університеті. В 1944 – 1945 роках завідував кафедрою слов’янознавства історико-філологічного факультету Іркутського університету.

В 1940 році був затверджений у вченому званні професора.

З 1945 року обіймав посаду професора кафедри слов’янської філології Ленінградського державного  університету.

Член Ленінградського товариства дослідників історії, письменства та мови,

Помер 18 березня 1953 року в Ленінграді. Реабілітований посмертно.

Наукова діяльністьРедагувати

Досліджував історію українського театру, історії  української  та російської літератур, питання фольклору, етнографії, міжслов’янських літературних взаємин.

ПраціРедагувати

 • Питання про наукову постановку справи вивчення побуту // Червоний шлях. – 1925. – № 5. – С. 103 – 111.
 • Обжинки: Обряди збору врожаю у слов’янських народів нової доби розвитку. – Одеса, 1926. – 59, [1] c.
 • Бібліографічні уваги до історії української книги 80 – 90-х років ХІХ століття в Одесі // Праці Одеської Центральної Наукової Бібліотеки. – 1927. – Т. І. – С. 164 – 171.
 • Огляд видань Одеського наукового при Українській АН товариства // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – 1928. – Ч. 1. – С. 34 – 37.
 • Бібліографічний огляд. Українське літературознавство і критика // Україна. – 1928. – Кн. 28. – С. 110 – 123.
 • Пережиток симпатетичної магії в косарській обрядовості на Україні // Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського. – Т.ІІ. – 1928. – С. 3 – 9.
 • М.Ф. Комаров у суперечках з цензурою наприкінці 80-х і на поч. 90-х років // Україна. – 1929. – Кн. 33. – С. 50 – 64.
 • Науково-дослідчий і науково-видавничий рух Радянської України в 1928 році. Бібліографічний огляд. Українське літературознавство, історія театру й критика // Україна. – 1929 – Кн. 36. – С. 98 – 120.
 • Відрядження наукового співробітника К.О.
 • Копержинського до Ленінграду й Одеси // Україна. – 1929. – Кн. 37. – С. 172 – 173.
 • Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття, 1917 – 1927 // Студії з історії України науководослідної кафедри історії України. – К., 1929. – Т. 2. – С. 21 – 52.
 • Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття. 1917 – 1927. – К.: Всеукраїнська АН, 1929. – 34 с
 • Ранние повести М. Е. Салтыкова//Учене записки Иркутского государственного педагогического института. – 1940. – Вып. 5: История, література, языкознание. Психология, география, библиография. – С. 86 – 122..

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

Джерела та літератураРедагувати

 • Українська літературна енциклопедія. — Т. 2. — К., 1990. — С. 560.
 • Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.. Словникова частина. — Т. 3. — С. 1129—1130.
 • Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 317.
 • Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX—XX ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. — Кам'янець-Подільський, 1993. — С. 239.
 • Мацько Віталій. Літературне Поділля. — Хмельницький, 1991. — С. 36.
 • Назаренко Євген. Кость Копержинський // Кам'янець-Подільський вісник. — 1997. — 27 вересня. — С. 7.
 • Назаренко Є. Кость Копержинський // Поділля і Волинь у контексті українського національного відродження: Науковий збірник. — Хмельницький: Доля, 1995. — С. 300—302.
 • Назаренко Є. Свято Цецери в Миньківцях в оцінці Костя Копержинського // Моя газета . — 2003. — 16 жовтня. — С. 4.
 • Левченко В.В. Копержинский Костянтин Олександрович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 178 – 180.

ПосиланняРедагувати