Ендоге́нні проце́си (від грец. endon – всередині, грец. genos – походження — зумовлені внутрішніми причинами[1]; також гіпогенні процеси) — геологічні процеси, пов'язані з енергією, яка виникає у надрах Землі, на відміну від екзогенних процесів, зумовлених енергією Сонця (сонячною радіацією, діяльністю живих організмів та ін.)

Загальна інформація ред.

До ендогенних процесів відносять тектонічні рухи земної кори, магматизм, метаморфізм, сейсмічну активність[2]. Зокрема, тектонічні рухи земної кори відіграють основну роль в орогенезі (утворенні гір)[3].

Головними джерелами енергії ендогенних процесів є тепло і перерозподіл матеріалу у надрах Землі за густиною («гравітаційна диференціація»). Глибинне тепло Землі, на думку більшості вчених, має переважно радіоактивне походження. Радіоактивне тепло, знижуючи в'язкість матеріалу, сприяє його диференціації, а остання прискорює винос тепла до поверхні. Поєднання цих процесів веде до нерівномірності в часі виносу тепла і легкої речовини до поверхні, що, в свою чергу, може пояснити наявність в історії земної кори тектоно-магматичних циклів. Просторові нерівномірності тих же глибинних процесів пояснюють розділення земної кори на більш або менш геологічно активні області, напр. на геосинкліналі і платформи[2].

З ендогенними процесами пов'язане формування рельєфу Землі і утворення багатьох найважливіших корисних копалин[2].

Ендогенні геологічні процеси відбуваються у надрах Землі в умовах високих температур і тисків. Основне джерело енергії ендогенних процесів — внутрішня теплота Землі, яка генерується головним чином внаслідок ядерних та хімічних реакцій. Нерівномірний розподіл енергії у літосфері призводить в одних випадках до зміни складу, властивостей та структури мінералів і гірських порід (метаморфізму), а в інших — до плавлення порід з утворенням магми (анатексис). Величезна теплова енергія викликає рух окремих літосферних плит, в процесі якого змінюється просторове положення гірських порід, з'являються розриви і тріщини в земній корі. Це створює умови для переміщення речовини з одних зон Землі до інших. Магматичний розплав, що утворюється на глибині, по тектонічних тріщинах підіймається вгору, переносячи глибинну речовину до земної поверхні. Осадові породи, які є типовими поверхневими утвореннями, під час низхідних рухів земної кори опиняються в умовах великих глибин, де на них діють температура і тиск. Внаслідок цього вони частково або повністю переплавляються і перетворюються у магматичні розплави, з яких за певних умов утворюються магматичні породи. Серед основних процесів внутрішньої динаміки виділяються такі форми їхнього прояву, як тектонічні рухи, землетруси, магматизм та метаморфізм.

Ендогенні процеси мінералоутворення пов'язані в основному з глибокими частинами земної кори, де панують високі температури (Т= 1200÷13000С) і великі тиски (3–8 тис. атм.).

Див. також ред.

Джерела ред.

  1. Вовк В.М., Мацібора О.В. Процеси ендогенні. Геологічний словник. Процитовано 15 листопада 2018.  {{cite web}}: Cite має пусті невідомі параметри: |4= та |5= (довідка)[недоступне посилання]
  2. а б в Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  3. Енциклопедія сучасної України / ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001­–2023. — ISBN 966-02-2074-X.