Відкрити головне меню

Процеси геологічні (рос. процессы геологические; англ. geologic processes; нім. geologische Prozesse m pl) – природні процеси, які викликають зміни в складі і будові земної кори і верхньої мантії, а також рельєфі. П.г. поділяють на ендогенні і екзогенні. Наприклад, тектонічні структури і магматичні породи формуються під дією ендогенних процесів, а осадові породи – при переважному впливі екзогенних процесів. Часто має місце комплексний їх прояв. Історію геологічних процесів вивчають за будовою земної кори, похованим рельєфом минулих епох.

Геологічні процеси - хід розвитку явищ, при якому створюється або змінюється рельєф, відбувається різноманітні рухи і перетворення в надрах і, в кінцевому рахунку, формується земна кора. Г.п. є основним предметом вивчення динамічної або фізичної геології; просторово-тимчасовий їх прояв вивчає історична геологія, а ті з них, що формують рельєф - геоморфологія. Їх прийнято ділити на дві основні групи - ендогенні та екзогенні, або процеси внутрішньої і зовнішньої динаміки. В останні десятиліття починають активно вивчатися ще одна група Г.п., які можна називати космогенними: надходження на землю космічного матеріалу, що обумовлює формування імпактних структур і, в кінцевому рахунку, самої Землі, вплив фізичних полів космосу. Всі Г.п. умовно можна розділити на стародавні і сучасні; останні називають також фізико-географічними. Геологію вони цікавлять для відновлення картин минулого, як фактор створення сучасного рельєфу.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати