Дуа́льність (двоїстість) — принцип, що сформульований у деяких розділах математики і полягає в тому, що кожному правильному твердженню цього розділу відповідає інше твердження, яке можна отримати з першого шляхом заміни понять, що входять до нього, на інші, так звані дуальні до них поняття.

  • Принцип дуальності формулюється в проективній геометрії на площині. При цьому дуальними поняттями є, наприклад, « точка» і «пряма», «точка лежить на прямій» і «пряма проходить через точку». Для кожної аксіоми в проективної геометрії на площині формулюється дуальне твердження, що може бути доведено за допомогою цих же аксіом (цим обґрунтовується принцип дуальності в проективній геометрії на площині). Дуальними твердженнями в проективній геометрії на площині є відомі теореми Паскаля і Бріаншона:
Теорема Паскаля стверджує, що у будь-якому шестикутнику, вписаному в криву 2-го порядку, точки перетину протилежних сторін лежать на одній прямій.
Теорема Бріаншона стверджує, що у будь-якому шестикутнику, описаному навколо кривої 2-го порядку, прямі, що з'єднують протилежні вершини, перетинаються в одній точці.
  • Принцип дуальності в теорії множин. Нехай дано множину М. Розглянемо систему всіх її підмножин А, В, С і т. д. Справедливою є наступна пропозиція: якщо правильна теорема про підмножини множини М, що формулюється лише в термінах операцій суми, перетину та доповнення, то правильна також і теорема, яка що отримується з даної шляхом заміни операції суми і перетину відповідно операціями перетину і суми, порожньої множини Λ — всією множиною М, а множини М — порожньою множиною Λ. При цьому доповення суми замінюється перетином додатків, а доповнення перетину — сумою доповнень.

Див. такожРедагувати