Добролюбський Андрій Олегович

Андрій Олегович Добролюбський
Народився 18 квітня 1949(1949-04-18) (72 роки)
Одеса, Українська РСР, СРСР
Країна СРСР СРСРУкраїна Україна
Національність українець
Діяльність краєзнавець
Alma mater Одеський державний університет ім. І. Мечникова
Галузь історія, археологія, краєзнавство Північного Причорномор'я
Заклад Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Ушинського
Посада професор кафедри історії України
Звання професор
Ступінь доктор історичних наук
Науковий керівник Каришковський Петро Йосипович

Андрі́й Оле́гович Добролю́бський (нар. 1949) — український історик, археолог, доктор історичних наук, професор кафедри антропології і соціальних технологій.

БіографіяРедагувати

Андрій Олегович Добролюбський народився 18 квітня 1949 року в Одесі.

В 1971 році закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І. Мечникова. Там же, у 1973 - 1976 роках навчався в аспірантурі при кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків.

З 1976 року по 1986 рік був науковим співробітником Інституту археології АН України. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Кочівники IX—XIV століть на заході степового Причорномор'я». З 1986 року по 1989 рік працював завідувачем сектору археології в управлінні культури Одеського обласного виконавчого комітету.

У 19861989 роках був керівником археологічної експедиції ЮНЕСКО-ICOM. З 1989 року викладає у Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського. З 1992 року працював доцентом, з 1995 року — професором, з 1997 року — завідувачем кафедри історії України, у 2001 - 2011 роках  — професором кафедри всесвітньої історії (у 2007 - 2011 роках — завідувачем кафедри). З 2011 року є професором кафедри історії України.

У 1991 році у Санкт-Петербурзі захистив докторську дисертацію на тему «Кочівники на заході причорноморських степів у X—XVIII ст. (історико-археологічне дослідження)».

А. О. Добролюбський — фахівець з 35-літнім стажем археологічних робіт в Україні, Молдові, Середній Азії, Північному Кавказі і т. д.; фахівець з розкопок курганів, пам'ятників античного часу і середньовіччя, сучасних міст Причорномор'я. Керівник археологічних експедицій: Чуфут-Кале (Бахчисарай, Крим), фортеця Ізмаїла, Зільга (Північна Осетія) за програмою ЮНЕСКО «Велика Шовкова Дорога». Керівник археологічних розкопок в Одесі і Херсоні (1995—2004).

А. О. Добролюбський — почесний доктор Ерджійського університету (м. Кайсері, Туреччина), Голова Чорноморської Асоціації археологів і любителів старовини, м. Одеса. Занесений в «Dictionary of International Biography. Who's Who of Intellectuals, Cambridge».

Основні напрямки дослідженьРедагувати

 • історія,
 • археологія,
 • краєзнавство Північного Причорномор'я,
 • теорія та методика археології,
 • проблеми номадизму,
 • етнічної та соціальної історії і хронології,
 • антична археологія,
 • археологія «свіжих пам'ятників»,
 • філософія історії,
 • культурна антропологія,
 • історико-археологічні дослідження Одеси, Херсона, Ізмаїла тощо

ПраціРедагувати

Автор більше 150 робіт, у тому числі дев'яти книг.

 • Добролюбский А. О. Кочевники на западе причерноморских степей в X—XVIII веках (историко-археологическое исследование). — Автореф. дисс. докт. ист. наук. — СПб., 1991.
 • Добролюбский А. О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья. — Киев, 1986.
 • Добролюбский А. О. Тайны причерноморских курганов. — О.: Маяк, 1989. — 224 с.
 • Добролюбский А. О. Тайны Одесских Курганов. — Одесса: Оптимум, 2005. — 220.
 • Добролюбский А. О. У колыбели Одессы: Очерки. Одесса: Optimum, 2002 (ISBN 966-7776-86-7).
 • Добролюбский А. О. Античная Одесса: Очерки. Одесса: Optimum, 2004 (ISBN 966-8072-41-3).
 • Добролюбский А. О. «Одиссея» Иосифа де-Рибаса// Октябрь. — 2005. — № 7.
 • Добролюбский А. О., Губарь О. И., Красножон А. В. Борисфен — Хаджибей — Одесса: Историко-археологические очерки. Одесса: Бизнес-Элита, 2002 (ISBN 9975-9607-3-1).
 • Добролюбский А. О. К вопросу об изменениях в социальной структуре французского общества в первой половине XVII века [To the Problem of French Society Social Structure Changes in the First Half of the 17th Century]. // Тезисы докладов III Всесоюзной конференции студентов и аспирантов медиевистов. — Л.: ЛГУ, 1971. — С. 27-30.
 • Добролюбский А. О. Социальные движения на юге Франции перед Фрондой [Social Movements in the the French South before Fronde]. // Тезисы докладов IX Межвузовской конференции студентов и аспирантов. — Новосибирск: НГУ, 1971. — С. 40-43.
 • Добролюбский А. О. Особенности классовой борьбы в Лангедоке в первой половине XVII века [The Traits of Class Struggle in Langedock in the First Half of the 17th Century]. // Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции студентов и аспирантов медиевистов. — Одесса: ОГУ, 1974. — С. 3-8.
 • Добролюбский А. О. Золотые монеты Византии из коллекции Одесского археологического музея [The Byzantine Gold Coins in Odessa Archaeological Museum Collection]. // 150 лет ОАМ АН УССР. Тезисы докладов юбилейной конференции. — К.: Наук. думка, 1975. — С. 180—183.
 • Добролюбский А. О., Загинайло А. Г. Опыт сводного картографирования археологических памятников (на материалах юго-западных районов Одесской области) [The Archaeological Monument's Combined Cartography Experience /in Odessa Region South-West District's Materials]. // Археологические и археографические исследования на территории южной Украины. — Киев-Одесса: Вища школа, 1976. — С. 92-112.
 • Алексеева И. Л., Дворянинов С. А., Добролюбский А. О. и др. Работы Нижнеднестровской экспедиции [The Lower-Dnister Expedition Works]. // Археологические открытия 1976 г. — М.: Наука, 1977. — С. 265—266.
 • Добролюбский А. О. О реконструкции социальной структуры общества кочевников средневековья по данным погребального обряда [About the Social Structure Reconstruction of Medieval Nomadic Society according to the Funeral Ceremony Data]. // Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья. — К.: Наук. думка, 1978. — С. 107—119.
 • Субботин Л. В., Дзиговский А. Н., Добролюбский А. О. и др. Раскопки курганов у причерноморского озера Сасык [Burial Mound's Excavations near the Black Sea Region Sasyk Lake]. // Археологические открытия 1978 г. — М.: Наука, 1979. — С. 373—375.
 • Добролюбский А. О. Объект археологии как основа исторических реконструкций (по материалам каменных индустрий) [Archaeology Object as the Historical Reconstruction's Basis by the Stone Age Industrie's Materials]. — Диссертация … канд. ист. наук. — Киев: Архив ИА АН УССР (Деп.). — 132 с.
 • Добролюбский А. О. О структуре объекта археологической науки [About the Archaeological Science Object's Structure]. // Северо-Западное Причерноморье в эпоху первобытнообщинного строя. — К.: Наук. думка, 1980. — С. 127—140.
 • Добролюбский А. О. Кочевники на западе степного Причерноморья в золотоордынское время [Steppen Western Black Sea Region's Nomads in the Golden Horde Time]. // Археологические исследования на Украине в 1978—1979 гг. Тезисы докладов XVIII конференции ИА АН УССР. — Днепропетровск, 1980. — С. 173—174.
 • Добролюбский А. О. Кочевники конца XI—XIV вв. на западе степного Причерноморья (проблемы этнического и социального развития по археологическим данным). [Steppen Western Black Sea Region's Nomads in the End of 11th-14th Century] (Ethnic and Social Development Problems According to the Archaeological Data)] — Автореф. дисс. … канд. ист. наук. — Киев: ИА АН УССР, 1981. — 18 с.
 • Добролюбский А. О., Дзиговский А. Н. Памятники кочевников IX—XIV вв. на западе причерноморских степей (материалы к археологической карте) [Sites of 9th-14th Centuries Nomads in the Steppen Western Black Sea Region]. // Памятники древних культур Северо-Западного Причерноморья. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 134—144.
 • Добролюбский А. О. Погребение кочевника у села Плавни [Nomad's Tomb near Plavni Village]. // Древности Северо-Западного Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 131—134.
 • Добролюбский А. О. О принципах социологической реконструкции по данным погребального обряда [About the Sociological Reconstruction Principles According to the Burial Ceremony Data]. // Теория и методы археологических исследований. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 54-68.
 • Добролюбский А. О., Субботин Л. В. Погребение средневекового кочевника у села Траповка [Medieval Nomad's Tomb near Trapovka Village]. // Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 168—173.
 • Добролюбский А. О. Характеристика теоретических разработок в зарубежной дескриптивной археологии [Theoretical Working's Description in Foreign Descriptive Archaeology]. // Новые методы археологических исследований. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 61-73.
 • Добролюбский А. О. Этнический состав кочевого населения Северо-Западного Причерноморья в золотоордынское время [North-Western Black Sea Region's Ethnic Composition of Nomadic Population in Golden Horde Time]. // Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 28-39.
 • Добролюбський А. О., Столярик О. С. Візантійські монети в кочівницькому похованні XII ст. в міжріччі Дністра та Дунаю [Byzantine Coins in Nomadic Tomb of 12th Century Discovered in Dniester and Danube Interfluve]. // Археологія. — 1983. — № 4. — С. 71-75.
 • Добролюбский А. О. Древности средневековых кочевников в Нижнем Поднестровье (материалы раскопок И. Я. Стемпковского) [Medieval Nomad's Antiquities in Lower Dniester Region (I.Y.Stempkovsky's Excavations Materials)]. // Курганы в зонах новостроек Молдавии. — Кишинев: Штиинца, 1984. — С. 153—174.
 • Добролюбский А. О. К проблеме этнической атрибуции и датировки погребений средневековых кочевников в причерноморских степях [Ethnic Attribution and the Date Establishing in Medieval Nomad's Tombs Discovered in Black Sea Region's Steppe]. // Северное Причерноморье (материалы по археологии). К.: Наукова думка, 1984. — С. 73-80.
 • Андрух С. И., Добролюбский А. О., Тощев Г. Н. Курганы у села Плавни в низовьях Дуная (монография) [Burial Mounds in the Lower Reaches of Danube River Plavni Village] (Monograph)]-Одесса: ОГУ, 1985 (ИНИОН от 13.06.1985). — 21110. — Деп. — 158 с.
 • Добролюбский А. О. Вопросы археологического изучения средневековья Молдавии [Archaeological Studying of Moldova in the Middle Ages]. // Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье. — Кишинев: Штиинца, 1985. — С. 189—197.
 • Добролюбский А. О. Могильники средневековых кочевников в междуречье Днестра и Дуная [Medieval Nomad's Burial Grounds between Dniester and Danube Rivers]. // Исследования археологических памятников в Северо-Западном Причерноморье. — К.: Наук. думка, 1985. — С. 85-92.
 • Добролюбский А. О., Руссев Н. Д. Новые аспекты в изучении кочевнических древностей на западе Золотой Орды [The New Aspects in Nomadic Antiquities Studying in Golden Horde West]. // Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье. — Кишинев: Штиинца, 1985. — С. 59-66.
 • Добролюбский А. О. Критический обзор основных концептуальных представлений в современной зарубежной археологии [The Critical Survey of Basic Conceptions in Contemporary Foreign Archaeology]. // Археология и методы исторических реконструкций. — К., Наук. думка, 1985. — С. 106—119.
 • Добролюбский А. О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья. [North-Western Black Sea Region's Nomads in the Middle Ages Epoch] — К.: Наук. думка, 1986. — 140 с.
 • Добролюбский А. О., Руссев Н. Д. Кочевое и оседлое население Северо-Западного Причерноморья в X—XIV вв. [Nomadic and Settled Population in the 10th-14th Century North-Western Black Sea Region]. // Исследования по археологии Северо-Западного Причерноморья. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 177—184.
 • Добролюбский А. О., Субботин Л. В., Сегеда С. П. Золотоордынское погребение у Дуная (к истории кочевого населения Северо-Западного Причерноморья в XIV в.) [Golden Horde Tomb near Danube River (About the Nomadic Population's History in 14th Century North-Western Black Sea Region)]. // Днестро-Дунайское междуречье в І — начале II тысячелетия н. э. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 84-93.
 • Добролюбский А. О. К проблеме изучения идеологии в погребальной обрядности [About the Ideology Studiyng in Funeral Ritual]. // Религиозные представления в первобытном обществе. Тезисы докладов конференции. — М.: ИНИОН, 1987. — С. 27-30.
 • Добролюбский А. О. Обзор археологических интерпретаций погребальной обрядности (к истории вопроса в англоязычной археологической литературе) [Archaeological Interpretation's Survey in Funeral Ritual (About History of this Question in English-Language Literature)]. // Исследование социально-исторических проблем в археологии. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 107—118.
 • Добролюбський А. О., Островерхов А. С. Посмерні заручини [The Posthumous Engagement]. // Наука і суспільство. — 1988. — № 2. — С. 51-55.
 • Добролюбский А. О., Смирнов И. А. Ногайцы Приазовья и Причерноморья в XV—XVI вв. [Nogay of Black Sea and Sea of Azov Regions in 15th-16th Centuries]. // Организация археологических экспедиций с участием школьников. Тезисы докладов семинара. — Донецк, 1988. — С. 34-35.
 • Добролюбский А. О., Субботин Л. В., Сегеда С. П. Погребальные памятники Буджакской орды [The Funeral Monuments of Budzhak Horde]. // Средневековые памятники Днестровско-Прутского междуречья. — Кишинев: Штиинца, 1988. — С. 131—144.
 • Бачинский А. Д., Добролюбский А. О. Буджакская орда в XVI—XVII вв. (историко-археологический очерк) [Bujack's Horde in 16th-17th Centuries (Historico-Archaeological Essay)]. // Социально-экономическая и политическая история Молдавии периода феодализма. — Кишинев: Штиинца, 1988. — С. 82-94.
 • Добролюбский А. О. О наименовании Кучугурского городища в 60-х гг. XIV в. [About the Name of Kuchugur Cite of Ancient Settlement in 60 years of 14th Century]. // Международные связи в средневековой Европе. Тезисы докладов семинара. — Запорожье: ЗГУ, 1988. — С. 51-53.
 • Добролюбский А. О., Смирнов И. А. Материалы к истории изгнания ногайских кочевников мз Причерноморья и Приазовья (конец XVIII — начало XIX вв. [Materials about Nogay Nomads Expulsion from Black Sea and Sea of Azov Regions (End of 18th -Beginning of 19th Century]. // Проблемы охраны и исследования памятников археологии в Донбассе. Тезисы докладов конференции. — Донецк, 1989. — С. 173—175.
 • Добролюбский А. О., Штербуль Н. А. Новые памятники по истории Нижнего Подунавья XV—XVI вв. [The New Sites about Lower Danube River Region's History in 15th-16th Centuries]. // Воспитание историей. Тезисы 1-ой областной научно-практической конференции, посвященной 200-летию Одессы. — Одесса, 1989. — С.95-96 (переизд.: Историческое краеведение Одесщины. — 1. — Одесса, 1992).
 • Добролюбский А. О. Тайны причерноморских курганов. [Mysteries of Black Sea Region's Burial Mounds] — Одесса: Маяк, 1989. — 220 с.
 • Добролюбский А. О. Политическое положение Болгарии после восстания Ивайла [Bulgaria's Political Situation after Ivaljo's Rebellion]. // Древнее Причерноморье. І Чтения памяти проф. П. О. Карышковского. — Одесса, 1989. — С. 25-27.
 • Добролюбский А. О. Особенности урбанизационных процессов в Северо-Западном Причерноморье в средние века [Urbanization Features in North-Western Black Sea Region of the Middle Ages]. // Зоны и этапы урбанизации. Тезисы докладов конференции. — Ташкент: Фан, 1989. — С. 82-83.
 • Добролюбский А. О. О меняющихся западных пределах Золотой Орды в первой половине XIV в. [About Golden Horde's Western Boundaries Changing in the First Half of 14th Century]. // І Чтения памяти А. И. Доватура. Тезисы докладов семинара. — Рени, 1989. — С. 100—101.
 • Добролюбський А. О., Смірнов І. О. Ногайці Нижнього Побужжя в XV—XVII ст. [Nogay of Lower Bug River Region in 15th-17th Centuries]. // IV Республіканська конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей. — Київ, 1989. — С. 647—648.
 • Добролюбский А. О. Кочевники на юго-западе СССР в X—XVIII вв. [Nomads on the South-West of the USSR in 10th-18th Centuries]. — Автореферат дисс. … доктора исторических наук. — М.: МГУ, 1989. — 28 с.
 • Добролюбский А. О., Столярик Е. С. І Всесоюзные чтения памяти проф. П. О. Карышковского [All-Union Lecturing in Memory of Professor P.O.Karyshkovskij]. // Вестник древней истории. -N 4. — 1989. — С. 198—200.
 • Добролюбский А. О. Евразийская трактовка взаимоотношений славян и кочевников [Eurasian Interpretation of Interrelations between Slavs and Nomads]. // Охорона і дослідження пам'яток археології Полтавщини. Тези доповідей семінару. — Полтава, 1990. — С. 161—162.
 • Добролюбский А. О., Новицкий Е. Ю. Новые материалы к археологии степей Нижнего Подунавья [New Materials to the Lower Danube River Region's Archaeology]. // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-летию Херсонского музея древностей). — Тезисы докладов конференции. — Ч.3. — Херсон, 1990. — С. 33-34.
 • Добролюбский А. О., Поломарев В. М. Археологические материалы к истории походов украинского казачествав Подунавье в последней трети XVI в. [Archaeological Materials to the Ukrainian Cossacks Campaign's History]. // Проблемы исследования памятников археологии Северского Донца. Тезисы докладов конфереции. — Луганск, 1990. — С. 130—131.
 • Бачинский А. Д., Добролюбский А. О. Конец Буджакской орды (по монетным находкам в погребальном инвентаре могильника у с. Бурсучень) [The Budzak Horde's End (According to the Monetary Findings in the Burial Ground's Funeral Equipment near Bursuchen’ Village]. // Нумизматические исследования по истории Юго-Восточной Европы. — Кишинев: Штиинца, 1990. — С. 208—222.
 • Добролюбский А. О., Кожокару В. М. Молдавский средневековый поселок Рошкань на Нижнем Дунае [Moldavian Medieval Settlement Roshkan on the Lower Danube River]. // Охранные историко-археологические исследования на юго-западе Украины. Вестник Черноморской ассоциации археологов и любителей древности. — 1. — Одесса-Запорожье, 1990. — С. 156—167.
 • Добролюбский А. О., Дынник И. Н. Первые наблюдения над стратиграфией турецкого Измаила [First Observations on the Turkish Izmail's Stratigraphy]. // Охранные историко-археологические исследования на юго-западе Украины. Вестник Черноморской ассоциации археологов и любителей древности. — 1. — Одесса-Запорожье, 1990. — С. 168—177.
 • Добролюбский А. О. Стратиграфия турецкого Измаила и ее исторический комментарий [Turkish Izmail's Stratigraphy and it's Historical Commentary]. // Проблемы истории и археологии Нижнего Поднестровья. Тезисы докладов конференции. — 1. — Б.-Днестровский, 1991. — С. 118—120 (переизд.: Историческое краеведение Одесщины. — 1. — 1992).
 • Добролюбский А. О. Черные клобуки в Поднестровье и Побужье [Black Klobuks in Dniester River]. // Древности степного Причерноморья и Крыма. — 1. — Запорожье, 1991. — С. 153—159.
 • Добролюбский А. О., Смирнов И. А. К вопросу изучения средневекового номадизма в Северном Причерноморье [To Medieval Nomadism's Question in the North Black Sea Region]. // Международные связи в средневековой Европе. Тезисы докладов семинара. — 2. — Запорожье: ЗГУ, 1991. — С. 3-4.
 • Добролюбский А. О. О печенежском набеге на Киев в 989 г. [About the Petschenegs Raid to Kiev in 989]. // Древнее Причерноморье. II Чтения памяти проф. П. О. Карышковского. — Тезисы докладов конференции. — Одесса: ОГУ, 1991. — С. 33-34.
 • Добролюбский А. О., Гребенников Ю. С. Группа памятников кочевой знати первой половины XIV в. в Северо-Западном Причерноморье [Group of the Nomadic Nobility Monuments of First Half of 14th Century in North-Western Black Sea Region]. // Древности юго-запада СССР (I — середина II тыс. н. э.). — Кишинев: Штиинца, 1991. — С. 224—240.
 • Добролюбский А. О. Материалы к изучению этногенеза и истории кочевников Северо-Западного Причерноморья в X—XIV вв. [Materials for Ethnogeny and History Studying of the the North-Western Black Sea Region's Nomads in 10th-14th Centuries]. // Российский этнограф. Этнологический альманах. № 17. — Гагаузы. Исследования и материалы. — М., 1993 — С. 179—183.
 • Добролюбский А. О. Кочевой мир и население юго-восточного Прикарпатья в средние века (типология взаимодействия) [Nomads and Population of the South-Eastern Carpathians in the Middle Ages (Interaction's Typology)]. // Археология и история Нижнего Подунавья. II Чтения памяти проф. А. И. Доватура. Тезисы докладов семинара. — Рени, 1991. — С. 50-52.
 • Добролюбский А. О., Дынник И. Н. Археологические следы штурма Измаила казаками Наливайко [Archaeological Traces of Izmail's Assault by the Nalivayko's Cossacks]. // Вестник краеведа. — 2. — Запорожье, 1991. — С. 10-11.
 • Добролюбский А. О. В поисках неуловимого предмета археологии [At the Searching of Elusive Archaeology Subject]. // Древности степного Причерноморья и Крыма. — 2. — Запорожье: ЗГУ, 1991. — С. 14-18.
 • Dobroljubsky A. Karadenis'in kuzeyinde yalpilan kazilarda buhman Turk eserleriyle ilgili teblig // Turk Dunyasininin Sosyal, Kulturel ve Ekonomik iliskileri Kurultayi. — Ercyes Universitesi Yayinlari. −20. — Kaysery, 1991. — S. 42-44.
 • Добролюбский А. О. К истории Хаджибея [To the Khadzhibey's History]. // Тезисы II областной научно-практической историко-краеведческой конференции, посвященной 200-летию основания Одессы. — Одесса, 1991. — С. 72-73.
 • Добролюбский А. О. Кочевники на западе причерноморских степей в X—XVIII веках (историко-археологическое исследование). [Western Black Sea Region's Steppen Nomads in 10th-18th Centuries] — Автореферат дисс. … доктора исторических наук. — Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 1991. — 34 с.
 • Добролюбский А. О. Западный причерноморский участок Великого Шелкового пути в первой половине XIV века [Western Black Sea Region's Portion of the Great Silk Road in the First Half of 14th Century]. // Степи Восточной Европы во взаимосвязи Востока и Запада в средневековье. Тезисы доклада международного научного семинара ЮНЕСКО. — Донецк, 1992. — С. 92-94.
 • Добролюбский А. О. Ритмы взаимодействия кочевых и земледельческих общностей на западе степного Причерноморья в средние века [Interaction's Rhythms of Nomadic and Agricultural Communities in the Medieval Steppen Black Sea Region]. // Северо-Западное Причерноморье. Ритмы культурогенеза. Тезисы докаладов семинара ИИМК РАН и ОАМ НАН України. — Одесса, 1992. — С. 61-62.
 • А. Д. Бачинский (редактор-составитель), А. О. Добролюбский, Е. Ю. Новицкий. Книги для чтения по истории Одесчины = [Book for Reading of Odessa Region's History (From Ancient Time up to the Beginning of 19th Century)]. — Одесса : Редакционно-издательский отдел областного управления по печати; Одесское обл. упр. нар. образования, 1992. — Т. I. С древнейших времён до начала XIX века. — 80 с.(рос.)
 • Добролюбский А. О. Великий Шелковый путь в Причерноморье в эпоху средневековья [The Great Silk Road in the Medieval Black Sea Region]. // Древнее Причерноморье. Краткие сообщения Одесского археологического общества. -Одесса, 1993. — С. 127—129.
 • Добролюбський А. О., Островерхов А. С. Парне поховання золотоординського часу на р. Кодима [Golden Horde Time's Pair Burial on Kodyma River]. // Археологія Південного заходу України. — Київ: Наук. думка, 1993. — С. 117—128.
 • Добролюбський А. О. Південний захід України як особливий історико-культурний регіон [Ukrainian South-West as Special Historico-Cultural Region]. // Теорія, методика і практика викладання історії та географії (Етнос. Територія. Державність). Матеріали доповідей та виступів на обласній науково-практичній конференції Одеського інституту удосконалення вчителів. — Одеса, 1993. — С. 26-30.
 • Добролюбский А. О. О раскопках экспедиции национального комитета ЮНЕСКО «Великий Шелковый путь» на городище Чуфут-Кале в 1991 г. [UNESCO National Commitee Expedition's «The Great Silk Road» Excavations on Chufut-Kale Site of Ancient Settlement in 1991]. //Археологічні дослідження в Україні 1991 року. — Луцьк, 1993. — С. 27-29.
 • Добролюбский А. О. Материалы к изучению этногенеза и истории кочевников Северо-Западного Причерноморья в X—XIV веках [Ethnogenesis and History Materials for Study of North-Western Black Sea Region's Nomads in 10th-14th Centuries]. //Российский этнограф. Этнологический альманах. Антропология. Культурология. Социология. — Гагаузы. Исследования и материалы. — Москва, 1993. — С.179-183.
 • Добролюбский А. О. Юго-запад Украины как особый историко-культурный регион [Ukrainian South-West as the Special Historico-Cultural Region]. // Древнее Причерноморье. Краткие сообщения Одесского археологического общества. — 2. — Одесса, 1994. — С. 86-90.
 • Добролюбский А. О., Новицкий Е. Ю. О семиотическом статусе вещей в погребениях эпохи бронзы [About Semiotic Belongin's Status in the Bronze Epoch's Burials]. //Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморьяв V тыс. до н. э. — V в. н. э. — Тирасполь, 1994. — С. 112—113.
 • Добролюбський А. О., Смірнов І. О. Виникнення та загибель улуса Ногая [Beginning and Downfall of Nogai's Ulus]. // Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Миколаївського педагогічного інституту. — Ч. 6. — Миколаїв, 1994. — С. 30-31.
 • Добролюбский А. О., Гизер С. Н. Где была Ени-Дунья? [Where Jeni-Dunja had been?]. // Одесі — 200. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 200-річчю міста. — Одеса, 1994. — С. 172—174.
 • Добролюбский А. О. Население «Новоприобретенной области» перед строительством Одессы [Newaquired Region's Population in the Face of Odessa's Building]. // Одесі — 200. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 200-річчю міста. — Одеса, 1994. — С. 142—144.
 • Добролюбський А. О. Печеніги в Ателькузі [Pechenegs in Atelkuzu]. // Проблеми та перспективи розвитку мов та культур національних меншин півдня України. Тези доповідей конференції. — Одеса, 1994. — С. 6-8.
 • Добролюбський А. О., Кашарайло І. Є. Руське літописання про кочові народи Східної Європи в VII—X ст. [Russian Chronicle of Eastern Europe Nomadic People in 7th-10th Centuries]. // Міжпредметні зв¢язки історії і літаретури. Матеріали виступів на обласній науково-практичній конференції Одеського інституту удосконалення вчителів. — Одеса, 1995. — С. 53-57.
 • Добролюбский А. О., Смирнов И. А. Торки и половцы в Северо-Западном Причерноморье во второй половине XI в. [North-Western Black Sea Region's Turkies and Polovtsy (Kipchaks) in the Second Half of 11th Century]. // І-я областная научно-краеведческая конференция «История. Этнография. Культура. Новые исследования». — Николаев: НГПИ, 1995. — С. 46-49.
 • Добролюбский А. О., Смирнов И. А. Северо-Западное Причерноморье в золотоордынское время (общая оценка проблематики) [North-Western Black Sea Region of Golden Horde Time (General Estimation of Problems)]. // Тези доповідей та повідомлень 1-ї Миколаївської краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Великої Перемоги. — Миколаїв: МДПІ, 1995. — С. 31-34.
 • Субботин Л. В., Добролюбский А. О., Тощев Г. Н. Памятники эпохи бронзы курганного могильника Градешка [Burial Ground Gradeshka's Monuments of Bronze Epoch]. // Древности степного Причерноморья и Крыма. — 5. — Запорожье: ЗГУ, 1995. — С. 109—126.
 • Добролюбский А. О., Губарь О. И., Чумак В. М. Археологическая Одесса. Опыт историко-педагогического изучения [Odessa Archaeological. Experience of Historico-Pedagogical Studying]. // Роль музеев в развитии исторического краеведения в городе Одессе и крае. Тезисы докладов научно-теоретической конференции, посвященной 40-летию Одесского историко-краеведечского музея. — Одесса: ОИКМ, 1996. — С. 8-11.
 • Добролюбский А. О. Археологические памятники тюркских народов в Северо-Западном Причерноморье [North-Western Black Sea Region's Archaeological Monuments of Turkic People]. // Проблемы этногенеза гагаузов. — Кишинев: Штиинца, 1996. — С. 20-56.
 • Добролюбский А. О., Красножон А. В. Древняя Истрия на месте Одессы [Ancient Istria in Place of Odessa]. // Роль музеев в развитии исторического краеведения в городе Одессе и крае. Тезисы докладов научно-теоретической конференции, посвященной 40-летию Одесского историко-краеведческого музея. — Одесса, 1996. — С. 12-14.
 • Добролюбский А. О., Красножон А. В. Античная Одесса под знаком Диоскуров [Ancient Odessa under Dioscuri Sign]. // Історичний досвід та сучасність. Тези та доповіді наукової студентської конференції. — Одеса: ПДПУ, 1996. — С. 29-31.
 • Губарь О. И., Добролюбский А. О. Ритуал основания Одессы [Ritual of Odessa Founding]. // Роль музеев в развитии исторического краеведения в городе Одессе и крае. Тезисы докладов научно-теоретической конференции, посвященной 40-летию Одесского историко-краеведческого музея. — Одесса: ОИКМ, 1996. — С. 17.
 • Добролюбский А. О., Сокерина И. А. Археологическая Одесса [Archaeological Odessa]. // Історичний досвід і сучасність. Тези та доповіді наукової студентської конференції. — Одеса: ПДПУ, 1996. — С. 2-5, 37-41.
 • Губарь О. И., Добролюбский А. О. Культурный слой Одессы как модель личности Петра Осиповича Карышковского [Cultural Odessa's Layer as P.O.Karyshkovskij Personality Pattern]. // Древнее Причерноморье. III Чтения памяти проф. П. О. Карышковского. Тезисы докладов юбилейной конференции. — Одесса: ОГУ, 1996. — С. 35-37.
 • Добролюбский А. О., Смирнов И. А. Конец золотоордынского владычества в Северо-Западном Причерноморье [Golden Horde Domination's End in the North-Western Black Sea Region]. // Древнее Причерноморье. Ш Чтения памяти проф. П. О. Карышковского. Тезисы докладов юбилейной конференции. — Одесса: ОГУ, 1996. — С. 42-43.
 • Добролюбский А. О., Смирнов И. А. Восточные славяне и печенеги в IX—XI вв. [Eastern Slavs and Pechenegs in 9th-11th Centuries]. // Слов¢янська культурна спадщина: проблеми теоретичного осмислення та практичного збереження. Науково-методичний збірник. — Миколаїв, 1996. — С. 12-14.
 • Добролюбский А. О. Античная Одесса под знаком Диоскуров [Ancient Odessa under Dioscuri Sign]. // Міжнародні зв'язки народів Європи. Матеріали наукової конференції, секції III, IV. — Запоріжжя, 1996. — С. 157—159.
 • Добролюбский А. О. Как Де Рибас с казаками Измаил взяли [How de-Ribas and Cossacks Seized Izmail]. // Одесса. — № 3. — 1997. — С. 24-26.
 • Добролюбський А. О., Смірнов І. О. Утворення Буджацької орди [Creation of Budzhak's Horde]. // Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку. Наукові доповіді Міжнародної науково-методичної конференції. — Херсон: ХДПУ, 1997. — С.89-90.
 • Добролюбский А. О., Добролюбская Ю. А. О «мальтийской» ментальности черноморских казаков [About "Maltese’’ Mentality of Black Sea Region's Cossacks]. // Запорозье козацтво в пам¢ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Секція III, IV, V. — Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. — С. 28-33.
 • Добролюбский А. О. История заселения Одесщини с древнейших времен до XX века [History of Odessa Region's Colonization from Ancient Time up to 20th Century]. //Конституція України та відродження культури національних меншин Одещини. Матеріали науково-практичної конференції ОДНБ ім. М. Горького 12-13 червня. — Одеса, 1997. — С.
 • Добролюбский А. О., Красножон А. В. Древнегреческий город — Гавань Истриан — на месте Одессы [Ancient Greek's Harbor of Istrian on Odessa Site]. // Археологические изыскания. — Вып. 42. — Новые исследования археологов России и СНГ. Материалы Пленума ИИМК РАН. — СПб., 1997. — С. 91-94.
 • Добролюбский А. О. В поисках античной Одессы [In the Searching of Ancient Odessa]. // Вестник региона. — № 1-8. — 1997.
 • Добролюбський А. О., Красножон А. В. Гавань Істріан — античний попередник Одеси [Harbor of Istrian — Ancient Precursor of Odessa]. // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету. — Вип.1. — Одеса: Вість, 1997. — С. 13-16.
 • Добролюбский А. О., Красножон А. В., Секерская Е. П. Новые археологические материалы из раскопок на Приморском бульваре в Одессе [New Archaeological Materials from Odessa's Primorsky Boulevard's Excavations]. // Чобручский археологический комплекс и вопросы взаимовлияния античной и варварской культур (IV в. до н. э. — IV в. н. э.). Материалы полевого семинара. — Тирасполь, 1997. — С. 10-12.
 • Добролюбский А. О. Введение к учебнику: Мохненко С. С. «Новая историческая наука». [Introduction to S.S.Mohnencko's Text-Book: New Historical Science] — Херсон, 1997. — С. 4-7.
 • Добролюбский А. О. Турецкая поливная керамика второй половины XVIII в. в Северо-Западном Причерноморье (проблема датировки) [Turkish Glazed Pottery of the Second Half of 18th Century in North-Western Black Sea Region (The Date Establishing Problem)]. // Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X—XVIII вв. по материалам поливной керамики. — Ялта, Симферополь, Крым. фил. ИА НАН України, 25-29 мая 1998 года. — С. 92-94.
 • Добролюбский А. О. Хазарский каганат. Мадьярские ханы. Печенеги. Половецкие ханы. Крымское ханство [Chasarian Khanate. Majarian Khans. Pechenegs. Polovtsian (Kipchaks) Khans.Krimean Khanate]. // Правители Европы. Энциклопедический словарь-справочник. — Одесса: Полис, 1998. — С. 236, 459—462, 465—469 (5 хронологических сводок).
 • Добролюбский А. О. Причудливая судьба остатков Хаджибея [The Odd Fate of Khadzhibey's Remnants]. // Restoration. Reconstruction. Urboecology. Щорічник ПУВ НК ICOMOS. RUR-98. — Одеса, Б.-Дністровський, 1998. — С. 76-80.
 • Добролюбский А. О., Челомбитько А. П. Одесса — город Солнца [Odessa-City of the Sun]. // Restoration. Reconstruction. Urboecology. Щорічник ПУВ НК ICOMOS. RUR-98. — Одеса, Б.-Дністровський, 1998. — С. 22-26.
 • Добролюбский А. О., Красножон А. В. Блуждающие гавани истриан и исиаков [Floating Harbors of Istrians and Isiaks]. // Древнее Причерноморье. IV Чтения памяти проф. П. О. Карышковского. — Одесса: ОГУ, 1998. — С. 51-57.
 • Добролюбский А. О., Красножон А. В. Раскопки Гавани Истриан в 1997 г. [Istrians Harbor's Excavations in 1997]. //Проблемы археологии Юго-Восточной Европы. Материалы докладов конференции. — Ростов-на-Дону, 1998. — С.97-101.
 • Добролюбський А. О., Мохненко С. С., Добролюбська Ю. А. Що таке історико-культурна антропологія? [What is Historic-Cultural Antropology?] // Таврійський науковий вісник. — Вип.5., Частина 2. — Херсон: Айлант, 1998. — С.163-172.
 • Добролюбский А. О. Античный предшественник Одессы (Одессе — 2650 лет) [Ancient Precursor of Odessa (2650 years of Odessa)]. // Перспективы. — Одесса, 1998. — № 3-4. — С.122-124.
 • Кавалеров А. И., Добролюбская Ю. А., Добролюбский А. О. Антропология — новая парадигма историко-культурного знания [Anthropology — the New Paradigm of Historic-Cultural Knowledge]. //Перспективы. — Одесса, 1998. — № 3-4. — С.124-???
 • Добролюбський А. О. Борісфен на місці Одеси — стародавній античний центр українського Причорномор¢я [Borysthenes on Odessa's Cite — Very Old Ancient Center of Ukrainian Black Sea Region]. //IV Міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. Південь України. — Одеса, 26-29 серпня 1999 р. — С. 17-21.
 • Добролюбский А. О. В поисках античной Одессы [In the Searching of Ancient Odessa]. //Stratum plus: Скифский квадрат. — 1999. — № 3. -СПб. Кишинев. Одесса. — С.241-259.
 • Добролюбский А. О. Античные градостроительные идеи, воплощенные в планировке Одессы [Ancient Town-Planning Idea's Incarnation in the Laying Out of Odessa]. //Південна Україна: проблеми історичних досліджень. Збірник наукових праць. Частина II. — Миколаїв, 1998. — С.3-6.
 • Добролюбський А. О., Добролюбська Ю. А. Антропологічна методологія дослідження матеріальної цивілізації в працях Фернана Броделя [Anthropological Methodology of Material Civilization's Research in Fernanad Braudel's Works]. // Південний Архів (історичні науки). — Випуск 2. — Херсон: ХДПУ, 1999. — С.102-107.
 • Добролюбский А. О., Красножон А. В. Новые данные о Борисфене [The New Data about Borysthenes]. // 60 лет кафедре археологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Тезисы докладов юбилейной конференции, посвященной 60-летию кафедры археологии исторического факультета МГУ. — М., 1999. — С.127-131.
 • Добролюбский А. О. Одесса: археология имени [Odessa: Archaeology of the Name]. // Неславянское в славянском мире. Stratum plus. 1999. — № 5. — СПб., Кишинев. Одесса. — С.445-464.
 • Добролюбская Ю. А., Добролюбский А. О. «Храни меня, мой талисман…» ["Save Me, My Talisman"]. // Время денег. Stratum plus. 1999. — № 6. — СПб., Кишинев, Одесса. — С.334-336.
 • Добролюбский А. О. Одиссея Иосифа де Рибаса [Odyssey of Joseph de-Ribas]. // Адмирал Де Рибас в документах, письмах и воспоминаниях современников. — Одесса, 2000. — С. 115—142.
 • Добролюбский А. О., Мохненко С. С., Добролюбская Ю. А. Школа «Анналов» — «новая историческая наука». Учебник. ["Annals School" the New Historical Science".The Text-Book] — Одесса-Херсон-Москва, 2000. — 190 с.
 • Добролюбский А. О. Великое перерождение народов [The Great People's Degeneration]. //А. Т. Фоменко, Г. В. Носовский. «Реконструкция всеобщей истории. Исследования 1999—2000 гг.». — М.: Деловой экспресс, 2000. — С. 547—562 (Приложение IV).
 • Добролюбский А. О. Марк Блок и античная Одесса [Marc Block and Ancient Odessa]. // Розвиток історичного мислення як засіб формування особистості, її інтелекту та творчих здібностей. Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-10 грудня 1999. — Одеса: ОІУВ, 1999. — С.60-64. ОИУУ. — Одесса, 2000.
 • Добролюбский А. О. В поисках античной Одессы [In the Searching of Ancient Odessa]. // Одесский альманах. Дерибасовская-Ришельевская. — № 2. — Одесса, 2000. С.24-56.
 • Добролюбський А. О., Сапельняк Т. І. Характерні риси історико-культурного процесу на південному заході України [Distinctive Features of Historic-Cultural Process in Ukrainian South-West]. // Південний архів (історичні науки). — Вип. III. — Херсон: ХДПУ, 2000. — С. 46-49.
 • Добролюбський А. О., Добролюбська Ю. А. Методичні рекомендації та програма курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів спеціальності «Історія»). [Methodical Recommendations and Program of Course «Introduction to Speciality» (For the Students of «History» Speciality)] — Одеса: ПДПУ, 2001. — 14 с.
 • Добролюбський А. О., Добролюбська Ю. А. Методичні рекомендації та програма курсу «Етнологія» (для студентів спеціальності «Історія»). [Methodical Recommendations and Program of «Ethnology» Course (For the Studients of «History» Speciality)] — Одеса: ПДПУ, 2001. — 15 с.
 • Добролюбський А. О., Красножон А. В. Хаджибейський замок у археологічних залишках [Khadzhibej's Castle in the Archaeological Remnants]. // Музей. Історія. Одеса. Збірник тез і повідомлень Другої науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю Одеського історико-краєзнавчого музею. — Одеса, 2001. — С.92-95.
 • Добролюбський А. О., Мохненко С. С., Добролюбська Ю. А. Нариси історії «Нової історичної науки». Підручник. [Studies of History «New Historical Science».The Text-Book] — Одеса-Херсон, 2001. — 194 с.
 • Добролюбский А. О. Об этническом составе населения греческих городов Северо-Западного Причерноморья (по материалам сероглиняной лощеной керамики) [About the Population's Ethnic Composition of North-Western Black Sea Region's Greek Cities (According to the Materials of Grey Clay Glossy Pottery)]. // Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование государства. — СПб.: ИИМК РАН, т.2, 2001. — С.3-6.
 • Добролюбська Ю. А., Добролюбський А. О. Методичні рекомендації. Основні вимоги до написання та оформлення курсових та дипломних робіт (для студентів спеціальності «історія»). [Basic Requests to the Writing and Getting Up of Research Papers and Degree Works (Methodical Recommendations for the Students of «History» Speciality)] — Одеса: ПДПУ, 2002. — 11 с.
 • Добролюбский А. Одиссея Иосифа де Рибаса. Ч.1.[Odyssey of Joseph de-Ribas. Part 1]. // Одесский альманах. Дерибасовская-Ришельевская. — № 6. — Одесса, 2001. С.17-35.
 • Добролюбский А. Иосиф Дерибас — дед Дерибаса [Joseph de-Ribas — Grandfather of de-Ribas]. // Одесский альманах. Дерибасовская-Ришельевская. — № 7. — Одесса, 2002. С. 13-33.
 • Добролюбский А. О., Губарь О., Красножон А. В. Борисфен-Хаджибей-Одесса. [Borysthenes-Khadzhibey-Odessa]. — Одесса-Кишинев, 2002. — 268 с.
 • Добролюбский А. В пространстве одесских душ. Предисловие [In Odessa's Souls Space. Foreword]. //А. Горбатюк, В. Глазырин. Юная Одесса в портретах ее создателей. — Одесса: Оптимум, 2002. — С.4-12.
 • А.O. Добролюбский. Историю делают историки [History is Made by Historians]. // Одесский телеграф. — № 34. — Одесса, 2002. — С.10.
 • А. О. Добролюбский, А. В. Красножон. Некрополь поселения «Приморский бульвар» в Одессе [Necropolis of «Primorsky Boulevard» Settlement in Odessa]. // Боспорский феномен. Вып.2. — СПб: Государственный Эрмитаж. — 2002. — С.18-24.
 • А. О. Добролюбский, А. В. Красножон. Северо-западное Причерноморье как «естественная историко-географическая структура» [North-Western Black Sea Region as ‘the Natural Historico-Geographical Structure’]. // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н. э. — V в. н. э.). — Тирасполь, 2002. — С.22-25.
 • А. О. Добролюбский, А. В. Красножон. Турецкий поселок и замок Хаджибей на месте Одессы [Turkish Settlement and Khadzhibey's Castle on Odessa Site]. // Stratum plus. — № 5, 2000. — СПб. — Кишинев-Одесса-Бухарест, 2002. — С.459-476.
 • А. Добролюбский. У колыбели Одессы. [At Odessa's Cradle]. — Одесса: Оптимум, 2002. — 194 с.
 • А. Добролюбский, О. Губарь, А. Красножон. Средневековая Одесса [Medieval Odessa]. // Одесский альманах. Дерибасовская-Ришельевская. — № 10. — Одесса, 2002. — С. 7-9.

НагородиРедагувати

ПосиланняРедагувати