Класифікація приголосних звуків в українській мові

(Перенаправлено з Глухі звуки)

Приголосні звуки класифікують:

 • за участю голосу та шуму;
 • за місцем творення;
 • за пасивним органом;
 • за способом творення;
 • за фоносемантикою;
 • за твердістю та м'якістю.
Приголосні звуки української мови

ФонемиРедагувати

За участю голосу та шумуРедагувати

За участі голосу й шуму приголосні звуки поділяють на:

Сонорні [в], [м], [н], [н'], [л], [л'], [р], [р'], [й] голос переважає над шумом.
Шумні Дзвінкі [б], [д], [д'], [г], [з], [з'], [ж], [дж], [дз], [дз'], [ґ] шум переважає над голосом.
Глухі [п], [т], [т'], [к], [с], [с'], [ш], [ч], [ц], [ц'], [ф], [х] тільки шум.
 • Шумні звуки — приголосні, що творяться за допомогою голосу й шуму. Залежно від наявності голосу, вони поділяються на дзвінкі й глухі. Дзвінкі і глухі (крім [ф]) утворюють акустичні пари. Сонорні звуки таких пар не мають.

За місцем творенняРедагувати

За місцем творення приголосні поділяються на:

Губні [б], [п], [в], [м], [ф]
Передньоязикові [д], [д'], [т], [т'], [з], [з'], [c], [c'], [ц], [ц'], [дз], [дз'], [ж], [ч], [ш], [дж], [л], [л'], [н], [н'], [р], [р']
Середньоязиковий [й]
Задньоязикові [ґ], [к], [х]
Глотковий [г]

За пасивним органомРедагувати

За пасивним органом передньоязикові поділяються на:

 • альвеолярні (піднебінно-зубні);
 • зубні — решта передньоязикових приголосних.
Альвеолярні Зубні
[ж], [ч], [ш], [дж], [р], [р'] [д], [д'], [т], [т'], [з], [з'], [с], [с'], [ц], [ц'], [дз], [дз'], [л], [л'], [н], [н']

За способом творенняРедагувати

За способом творення приголосні звуки поділяються на:

 • зімкнені (проривні):
 • щілинні;
 • дрижачі.
Ротові [б], [п], [д], [д'], [т], [т'], [ґ], [к]
Носові [м], [н'], [н]
Африкати [дж], [дз], [дз'], [ч], [ц], [ц']
Фрикативи [в], [ф], [з], [з'], [с], [с'], [ж], [ш], [й], [г], [х], [л], [л']
Дрижачі [р], [р']

За фоносемантикоюРедагувати

За фоносемантикою приголосні звуки поділяють на:

 • свистячі;
 • шиплячі.
Свистячі [з], [с], [ц], [дз], [дз']
Шиплячі [ж], [ш], [ч], [дж]

За твердістю і м'якістюРедагувати

Приголосні звуки поділяють також на тверді та м'які.

Тверді [д], [т], [л], [н], [р], [з], [ц], [с], [дз], [б], [п], [в], [м], [ф], [г], [к], [х], [ж], [ч], [ш], [ґ], [дж]
М'які (Пом'якшені) [д'], [т'], [н'], [дз'], [ц'], [з'], [с'], [й], [л'], [р']
Напівпом'якшені* [б’], [п’], [в’], [м’], [ф’], [ж’], [ч’], [ш’], [дж’], [ґ’], [к’], [х’], [г’]
* перед і, я, ю, є. Наприклад, біб [б’іб], піл [п’іл], він [в’ін], свято [с'в’ато], цвях [ц'в’ах], бюро [б’уро], пюре [п’уре].

Див. такожРедагувати