Геометричний кістяк

зважений неорієнтований граф з відстанями в графі, лінійно обмеженими евклідовими відстанями

Геометричний кістяк (англ. geometric spanner) або t-кістяковий граф, або t-кістяк спочатку введено як зважений граф на множині точок як вершин, для якого існує t-шлях між будь-якою парою вершин для фіксованого параметра t. t-шлях визначають як шлях у графі з вагою, що не перевищує в t разів просторову відстань між кінцевими точками. Параметр t називають коефіцієнтом розтягу[en] кістяка[1].

В обчислювальній геометрії концепцію першим обговорював Л. П. Чу (1986)[2], хоча термін «spanner» (кістяк) у статті не згадано.

Поняття кістякового дерева відоме в теорії графів: t-кістяки — це кістякові підграфи графів зі схожими властивостями розтягування, де відстань між вершинами графа визначається в термінах теорії графів. Тому геометричні кістяки є кістяковими деревами повних графів, укладених у площину, в яких ваги ребер дорівнюють відстаням між вершинами у відповідній метриці.

Остовы можна використати в обчислювальній геометрії для розв'язання деяких задач на близькість[en]. Вони мають також застосування в інших галузях, таких як планування руху, в комунікаційних мережах — надійність мережі, оптимізація роумінгу в мобільних мережах тощо.

Різні кістяки та міри якості

ред.

Для аналізу якості кістяків використовують різні міри. Найпоширенішими мірами є число ребер, загальна вага та найбільший степінь вершин. Асимптотично оптимальні значення для цих мір —   ребер,   для загальної ваги та   для найбільшого степеня (тут MST означає вагу мінімального кістякового дерева).

Відомо, що пошук кістяка на евклідовій площині з найменшим розтягом на n точках з максимум m ребрами є NP-складною задачею[3].

Є багато алгоритмів, які добре поводяться за різних мір якості. Швидкі алгоритми включають кістякову цілком розділену декомпозицію пар[en] (ЦРДП) і тета-графи, які будують кістяки з лінійним числом ребер за час  . Якщо потрібні кращі ваги і степені вершин, жадібний кістяк обчислюється майже за квадратичний час.

Тета-граф

ред.
Докладніше: Тета-граф

Тета-граф або   -граф належить до сімейства кістяків, заснованих на конусі. Основний метод побудови полягає в поділі простору навколо кожної вершини на множину конусів (плоский конус - це два промені, тобто кут), які поділяють вершини графа, що залишилися. Подібно до графів Яо,  -граф містить максимум по одному ребру для конуса. Підхід відрізняється способом вибору ребер. Тоді як у графах Яо вибирають найближчу вершину відповідно до метричної відстані у графі, у  -графі визначають фіксований промінь, що міститься в кожному конусі (зазвичай бісектрису конуса) і вибирають найближчих сусідів (тобто з найменшою відстанню до променя).

Жадібний кістяк

ред.

Жадібний кістяк або жадібний граф визначають як граф, отриманий багаторазовим додаванням ребра між точками, що не мають t-шляху. Алгоритми обчислення цього графа згадують як алгоритми жадібного кістяка. З побудови очевидно випливає, що жадібні графи є t-кістяками.

Жадібні кістяки відкрили 1989 року незалежно Альтхефер[4] і Берн (не опубліковано).

Жадібний кістяк досягає асимптотично оптимального числа ребер, загальної ваги і найбільшого степеня вершини і дає кращі величини міри на практиці. Його можна побудувати за час   з використанням простору  [5].

Тріангуляція Делоне

ред.

Головним результатом Чу було те, що для множини точок на площині існує тріангуляція цих наборів точок, така, що для будь-яких двох точок існує шлях уздовж ребер тріангуляції з довжиною, що не перевищує   евклідової відстані між двома точками. Результат використано в плануванні руху для пошуку прийнятного наближення найкоротшого шляху серед перешкод.

Найкраща верхня відома межа для тріангуляції Делоне дорівнює  -кістяка для його вершин[6]. Нижню межу збільшено від   до 1,5846[7].

Цілком розділена декомпозиція пар

ред.

Кістяк можна побудувати з цілком розділеної декомпозиції пар[en] у такий спосіб. Будуємо граф із набором точок   як вершинами і для кожної пари   в ЦРДП додаємо ребро з довільної точки   до довільної точки  . Зауважимо, що отриманий граф має лінійне число ребер, оскільки ЦРДП має лінійне число пар[8].

Згідно з доведенням, можна мати довільне значення для  , виразивши   із  , що дає  .

Див. також

ред.

Примітки

ред.

Література

ред.