Повний графпростий граф, в якому кожна пара різних вершин суміжна, тобто існує ребро, що сполучає ці вершини. Повний граф зазвичай позначається Kn.

Властивості Редагувати

  • Повний граф з n вершинами має n(n - 1)/ 2 ребер
  • Повний граф з n вершинами є регулярним графом степеня n - 1.
  • Графи K1 — K4 є планарними. Повні графи з більшою кількістю вершин не є планарними, оскільки містять підграф K5 і, отже, не задовольняють умови Куратовського.
  • Повний граф є однозначно розфарбовуваним, оскільки існує лише одне допустиме розфарбування — кожній вершині призначається свій колір[1].

Нижче подані зображення повних графів з кількістю вершин від 1 до 11.

       
       
       
       
     
     

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати

  • Ф. Харари. Теория графов. М.: «Мир». 1973
  • Р.Уилсон. Введение в теорию графов. М.: Мир, 1977
  1. Thomas Fowler. Unique Coloring of Planar Graphs. — Georgia Institute of Technology Mathematics Department, 1998. — (Ph.D. thesis)