Вікіпедія:WikiPhysContest-2016/Умови конкурсу

Heliospheric current sheet, the largest structure in the Solar System, resulting from the influence of the Sun's rotating magnetic field on the plasma in the interplanetary medium (Solar Wind)
Heliospheric current sheet, the largest structure in the Solar System, resulting from the influence of the Sun's rotating magnetic field on the plasma in the interplanetary medium (Solar Wind)
Internal view of the COMPASS vacuum vessel
Internal view of the COMPASS vacuum vessel
Головна Умови конкурсу Статті, запропоновані до написання Конкурсні статті


WikiPhysContest — конкурс статей з фізики й астрономії, що триватиме з 1 квітня по 14 травня.

Учасники Редагувати

 • Взяти участь у конкурсі може будь-яка особа зі знанням української мови. Для участі в конкурсі обов'язково потрібно мати обліковий запис (зареєструватись) в українській Вікіпедії.
 • Кожний учасник/ця може виставити на конкурс довільну кількість статей. Призові місця розподіляють серед статей, а не учасників. Однак скільки б якісних статей не створив учасник, він може здобути не більше одного призового місця. Кожна конкурсна стаття редагується лише одним учасником.
 • Учасники не мають права редагувати конкурсні статті інших учасників. Порушники цього правила будуть дискваліфіковані за рішенням журі.
 • У разі виявлення серйозних порушень правил Вікіпедії (зокрема, щодо вандалізму або порушення авторських прав) учасники можуть бути дискваліфіковані. Якщо такі порушення будуть виявлені після визначення статті переможцем, автору буде надано час до церемонії нагородження (чи іншої дати, встановленої за згодою Сторін) на їх усунення, і дискваліфікація набуде чинності, лише якщо порушення не будуть усунені.
 • Учасники можуть бути дискваліфіковані за рішенням журі в разі створення перешкод іншим учасникам.

Суддівство Редагувати

Члени журі призначаються окремо для групи 1 та групи 2. Кожен з суддів виставляє оцінки статтям, які йому призначено оцінювати, за бажанням додаючи коментарі, що обґрунтовують оцінку. Розподіл статей на оцінювання відбувається рандомно і таким чином, щоб кожну статтю перевірило не менше 3 членів журі. Судді мають право (але не зобов'язані) взяти участь в оцінюванні інших статей (і не лише своєї групи). При оцінюванні статей не своєї групи суддя зобов'язаний надати коментарі, що обґрунтовують його оцінку. Якщо всі судді групи висловлюють незгоду з оцінкою, надану статті даної групи суддею іншої групи, така оцінка не береться до уваги при обчисленні кінцевого балу статті; в протилежному випадку оцінка судді з іншої групи бере участь у формуванні кінцевого балу статті на загальних засадах.

Члени журі

Група 1: Olvin, Galaxy Accelerator, Bonovos, iakubovskyi, Kvazar_vas, Bvasyl
Група 2: Дядько Ігор, Laramasama, Maks Planck, Senalba, zenaiev.

Критерії допуску статей Редагувати

Кожний учасник може подати на конкурс довільну кількість статей або груп статей. У конкурсі можуть брати участь новостворені статті розміром не менше 15 кілобайт або групи статей, об'єднаних єдиною тематикою (астрономічні об'єкти чи експерименти, чи лабораторії, чи явища одного типу тощо), де сумарний розмір статей не менший 20 кілобайт. У випадку подання на конкурс групи статей оргкомітет рекомендує створювати окрему узагальнюючу сторінку у Вікіпедії, де розміщений список статей даної групи, для надання посилання у відповідній конкурсній групі.

Статті, що прямо не стосуються астрономії чи фізики (біографії видатних вчених, історія ВНЗ та наукових закладів тощо), участі в конкурсі не беруть. Деякі рекомендовані до написання теми наведені в розділі «Статті до створення».

У разі подання на конкурс не новоствореної, а покращеної статті, розмір статті має бути збільшений щонайменше на 50 % порівняно з таким на момент останнього редагування до початку конкурсу. У випадку покращення статті, що існувала до початку конкурсу, відношення її кінцевого розміру до початкового обчислюється для версій статті, останньої перед початком конкурсу та останньої перед початком суддівського оцінювання.

Зверніть увагу, що статті, що порушують правила Вікіпедії (наявність плагіату, оригінального дослідження чи ін.) будуть дискваліфіковані!

Радимо всім учасникам ознайомитися з основами правил Вікіпедії на сторінці Вікіпедія:Правила і настанови, Вікіпедія:П'ять основ, а для ширшого ознайомлення користуйтесь навігаційним шаблоном

Критерії оцінювання статей Редагувати

Статті або групи статей, подані на конкурс, розбиваються на дві групи за тематичним критерієм.

 • Група 1 — астрономія, космологія та фізика космосу (+ ближній космос, астрофізика, галактична та позагалактична астрономія, астрочастинкова фізика і т. д.)
 • Група 2 — теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок (+ прискорювачі частинок, фундаментальні фізичні теорії, явища і т. д.)

З огляду на те, що тема фізика включає в себе безліч підтем та спеціалізацій, ми обираємо конкретні підтеми для другої групи цьогорічного конкурсу — теоретична фізика та фізика ядра та елементарних частинок. На загальну оцінку статті буде впливати відповідність теми статті цим розділам фізики, за категоризацію виставляється окремий бал, який буде коефіцієнтом для загальної оцінки.

Первинно віднесення статті до конкретної групи проводить її автор; журі конкурсу може рекомендувати автору змінити категорію, або віднести статтю до іншої групи самостійно, якщо таке рішення підтримають не менше двох членів журі. Оцінювання статей здійснюється за двома групами ознак: за інформаційне наповнення та за оформлення. Оцінювання здійснюється по десятибальній шкалі, де найнижчою оцінкою є 1 бал, найвищою — 10 балів. Така ж шкала балів і для категоріальної оцінки.

При виставленні оцінки за інформаційне наповнення журі керується такими критеріями:

 • Повнота висвітлення теми
 • Можливість перевірки тез статті
 • Актуальність наведеної інформації
 • Унікальність (статті, в яких всю інформацію взято з іншомовних версій Вікіпедії, оцінюються нижче, ніж ті, що містять значний відсоток даних, раніше не представлених в іншомовних версіях Вікіпедії).

При виставленні оцінки за оформлення журі керується такими критеріями:

 • Наявність автоматично сформованих приміток та коректність проставлених у тексті цитат
 • Повнота ілюстративного матеріалу, його якість та ліцензійна чистота
 • Наявність граматичних помилок та лексична якість тексту
 • Вікіфікованість (наявність посилань на статті, що висвітлюють ключові поняття даної статті)
 • Коректність поділу на розділи
 • Спеціалізовані стандарти оформлення: наприклад, наявність та коректність заповнення карток у статтях про окремі об'єкти (див. ВП:ЯЧТК), інтервікі-посилання, тематична категоризація та ін.

Кінцевий бал статті є сумою середніх балів за інформаційне наповнення та оформлення, помноженою на ваговий категоріальний множник. Приклад обчислення кінцевого балу:

Відповідність категорії: суддя 1 — 10, суддя 2 — 9, суддя 3 — 10. Середній бал — 9,67.
Оцінки за інформаційне наповнення: суддя 1 — 8, суддя 2 — 6, суддя 3 — 9. Середній бал — 7,67.
Оцінка за оформлення: суддя 1 — 6, суддя 2 — 3, суддя 3 — 5. Середній бал — 4,67.
Кінцевий бал — (7,67+4,67)*9,67=119,33.

Стаття може зайняти призове місце, тільки якщо вона досягла певного мінімального обсягу:

 • перше місце — 75 кБ,
 • друге місце — 50 кБ,
 • третє місце — 25 кБ.

Критерії визначення переможців Редагувати

Першим призом нагороджується автор статті, яка отримала найвищий кінцевий бал. Інші статті цього автора в змаганні за другий та третій приз участі не беруть.

Другими призами нагороджуються автори статей, що отримали найвищий бал окремо в групі 1 та групі 2 після зняття з конкурсу статей автора, який отримав перший приз. Статті авторів, що виграли другий приз, не беруть участі в змаганні за третій приз.

Третіми призами нагороджуються автори статей, що отримали найвищий бал окремо в групі 1 та групі 2 після зняття з конкурсу статей авторів, які отримали перший та другий призи.

Рекомендації учасникам Редагувати

Приклади статей, які гідні високої оцінки:

Визначити розмір поточної версії статті можна, перейшовши за посиланням «Перегляд історії» справа вгорі сторінки.

Оргкомітет рекомендує учасникам конкурсу перед написанням статей ознайомитися з розділами «Вікіпедія:Довідка» та «Вікіпедія:Як редагувати статтю». З технічних питань редагування статей можна звертатися по допомогу на сторінці обговорення конкурсу, в обговоренні статей або на сторінці «Вікіпедія:Кнайпа (допомога)».

Новим дописувачам, які ще не мають досвіду написання статей у Вікіпедії, оргкомітет рекомендує протягом часу, що лишився до початку конкурсу, зареєструватися в українській Вікіпедії і працювати над конкурсною статтею (статтями) в розділі «Чернетка». Таким чином можна практикуватись у написанні вікі-розміткою без розміщення тексту в основний простір статей, тобто стаття не набуватиме статусу «покращеної». В основний простір статей текст може бути перенесений після початку конкурсу.

  До статей, що подані, або подаються для участі у конкурсі, прохання додавати на сторінку обговорення шаблон {{WikiPhysContest-2016}}

Шаблон розміщує обговорення відповідної статті у категорію Статті конкурсу «WikiPhysContest-2016». Ця категорія використовуватиметься для підбиття підсумків конкурсу.


Просимо ставити шаблон в такому вигляді:

{{WikiPhysContest-2016 |користувач = {{subst:REVISIONUSER}} |група = }}


 • У полі «користувач» слід вказати свій нік у Вікіпедії, наприклад «користувач = Звірі»
 • У полі «група» слід вказати лише номер групи, до якої належить ця стаття:
  • 1 — Група 1: Астрономія, Космологія, Фізика космосу
  • 2 — Група 2: Теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок


№ п/п Код Результат
1 {{WikiPhysContest-2016|користувач=Звірі|група=1}}

 

Сторінку «WikiPhysContest-2016/Умови конкурсу» створено або суттєво доповнено в рамках конкурсу «WikiPhysContest-2016» користувачем Звірі,
Група 1
(астрономія, космологія та фізика космосу)


2 {{WikiPhysContest-2016|користувач=Звірі|група=2}}

 

Сторінку «WikiPhysContest-2016/Умови конкурсу» створено або суттєво доповнено в рамках конкурсу «WikiPhysContest-2016» користувачем Звірі,
Група 2
(теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок)