Вікіпедія:Критерії значущості персонажів та уявних об'єктів


Тематичні критерії значущості

Це зведення рекомендацій стосується значущості персонажів художніх творів (книг, фільмів, спектаклів та опер), а також різноманітних уявних об'єктів (поселення героїв, природні чи соціальні об'єкти, гуртки чи об'єднання персонажів і т.п.), що існують лише в межах того чи іншого художнього твору. Про значущість кіноакторів і кінематографістів див. статтю Вікіпедія:Критерії значущості осіб; про значущість творів мистецтва Вікіпедія:Критерії значущості/Фільми та Вікіпедія:Критерії значущості/Книги

Загальні критерії ред.

Перш ніж написати у Вікіпедію окрему статтю про персонажа чи уявний об'єкт, перевірте, чи задовільняє він одному (будь-якому) з критеріїв, перерахованих нижче. Якщо персонаж не задовільняє жодному з цих критеріїв, рекомендується утриматися від створення окремої статті про нього і спробувати провести обговорення про включення інформації про персонажа у вже існуючу статтю про відповідну книгу, серіал, автора чи тому подібне. Якщо персонаж не заслуговує навіть згадки в подібних статтях, окрему статтю про нього створювати не слід.

У відповідності до загальних Критеріїв значущості, окремий персонаж чи уявний об'єкт може вважатися значущим, якщо виконується хоча б одна з умов:

  1. Існують вторинні джерела, які містять докладну інформацію про згаданий персонаж (об'єкт).
  2. Персонаж (об'єкт) зустрічаються у творах різних авторів або фольклорі, або існують творчі переробки чи пародії на даний персонаж у значимих творах.
  3. Образ персонажу чи об'єкта використовується у культурних чи соціальних проєктах або в рекламних цілях, про що зазначено в авторитетних джерелах.

Що робити зі статтями про незначущі предмети вигаданих світів ред.

Статті про художні твори й елементи вигаданих світів, у яких не показана значущість, повинні бути поліпшені шляхом включення в них відомостей, що демонструють значущість. В разі неможливості такого поліпшення - скорочені та об'єднані зі статтею про відповідний художній твір. В цьому разі статті можуть бути запропоновані до приєднання ({{Приєднати}}), до поліпшення або до вилучення.