Вікіпедія:Критерії значущості/Періодичні та продовжувані видання

Тематичні критерії значущості

Критерії значущості періодичних, частково періодичних та неперіодичних видань

Варіант ред.

Значущими для періодичних видань, що видаються в Україні є видання, для яких, незалежно від тиражу і періодичності одночасно виконуються критерії:

 • видання офіційно зареєстроване в Україні,
 • видання має ISSN, електронну версію (часткову чи урізану) з DOI тощо
 • у виданні є нетривіальна інформація,
 • про видання існують незалежні авторитетні джерела.

Додатковим критерієм може бути розповсюдження видання через каталог передплатних видань Укрпошти.

Незалежно від перелічених критеріїв значущими є:

 • офіційні періодичні, частково та неперіодичні друковані видання всеукраїнських органів законодавчої, виконавчої і судової влади
 • офіційні періодичні друковані видання обласних, районних та міських рад і державних адміністрацій (і прирівнених до них), що виходять не рідше разу на місяць і не менше 12 місяців.
 • видання, що входить до переліку наукових фахових видань України
 • всі видання засновані у 18 ст. / будь-які архівні видання, що входять до сабжу, незалежно від місця депонування (обл, держ, приватний архів, збірка якогось Кіпіані тощо), часу видання, що становлять історичний інтерес як окреме видання так і в сукупності (збіркою тощо)
 • всі видання більш-менш широких суспільних, культурних, релігійних тощо рухів (йдеться про самвидавні видання, пресу їх тощо) незалежно від території друку чи поширення видання (Україна, Грузія, Азербайджан…)

Варіант 2 (взято з англо вікі) ред.

 1. Періодичне видання має значний вплив у своїй галузі, як-от вища освіта.
 2. Періодичне видання отримало відому нагороду або вшанування на міжнародному рівні.
 3. Періодичне видання було або є друкованим органом обраної і престижної наукової спільноти (наприклад, Національна академія наук України або Лондонське королівське товариство).
 4. Періодичне видання постійно згадується як джерело в академічних і наукових роботах.[1]

Можливо, щоб видання було значиме за цим стандартом, але не було відповідною для Вікіпедії темою через нестачу надійних незалежних джерел по темі.

Узагальнені пропозиції ред.

 1. Наявність видання у «Переліку наукових фахових видань» Міністерства освіти і науки України (протягом будь-якого періоду часу)
 2. Наявність міжнародного стандарту ISSN
 3. Наявність видання у електронній базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 4. Наявність видання у реферативній базі даних НБУВ
 5. Віднесення видання до «Літопису журнальних статей» Книжковою палатою України (протягом будь-якого періоду часу)
 6. Тривалість видання — видається (або видавалося) не менше 10 років поспіль (протягом будь-якого періоду часу).

Примітки ред.

 1. Періодичне видання, що визнане достатньо надійним для постійного використання як надійне джерело для великої кількості інших робіт (особливо наукових та інших академічних) вважається достатньо значимим для окремої статті.