Вікіпедія:Критерії добрих статей

Добра стаття — це стаття в прийнятному стані, що відповідає критеріям доброї статті, але може не відповідати критеріям вибраної статті[1]. Критерії доброї статті стосуються пристойних статей, ці критерії не настільки строгі як у вибраних статей.

Що таке добра стаття? ред.

Добра стаття

 1. Гарно написана:
  1. текст написаний зрозуміло та коротко, не порушує авторських прав, не містить орфографічних та граматичних помилок; і
  2. відповідає правилам оформлення для вступу, струкутри статті, слів, що слід уникати, про літературні твори та включення списків[2].
 2. Фактологічна точність та верифікованість:
  1. стаття містить список використаних джерел інформації, представлених згідно правил оформлення структури статті;
  2. приведені посилання на авторитетні джерела для цитат висловлювань, цифр, опублікованої думки, інтуїтивно не зрозумілих та суперечливих тверджень, що можуть піддавати сумніву та спірні матеріали про живих людей — статті близькі до науки мають виконувати правила наукових посилань[3] та
  3. не містити жодних оригінальних досліджень.
 3. Повністю розкриває тему:
  1. описані всі головні аспекти теми[4]; і
  2. стаття зосереджена на головній темі, без недоречних розлогих відступів (див. коротко про оформлення)
 4. Нейтральна: відображає точки зори об’єктивно та без упередження, з належною увагою до ваги кожної точки зору.
 5. Стабільна: немає значних змін протягом останнього часу, війни редагувань та конфлікту стосовно змісту статті[5].
 6. Ілюстрована, за можливості[6]:
  1. зображення містять належну інформацію про авторські права, та обґрунтування добропорядного використання для невільних зображень;
  2. зображення доречні до теми та містять необхідні підписи[7].

Швидке відхилення номінації ред.

Якщо номінована стаття має один з перелічених нижче шести недоліків, її можна швидко відхилити без подальшого розгляду[8].

 1. У статті повністю відсутні авторитетні джерела — див. Вікіпедія:Верифіковуваність[9].
 2. Тема розкрита в очевидно не нейтральний спосіб — див. Вікіпедія:Нейтральна точка зору[10].
 3. Стаття містить наступні шаблони, які очевидно не втратили силу: {{переписати}}, {{сирий переклад}}, {{вікіфікувати}}, {{нейтральність}}, {{без джерел}} чи значну кількість {{fact}} або подібних.
 4. Стаття є місцем невирішеної війни редагувань або така війна щойно закінчилась.
 5. Стаття присвячена поточним подіям, що і далі відбуваються і очевидно матимуть визначений кінець.
 6. Стаття містить близьке перефразування джерел чи порушення авторських прав.

Що не може бути доброю статтею? ред.

 • Списки (повинні номінуватись на вибраний список), зображення (номінуються на вибрані на Commons); звуки та портали.
 • Сторінки із неоднозначностями та заготовки: ці сторінки не можуть відповідати критеріям.
 • Вибрані статті: добра стаття втрачає свій статус коли досягла рівня вибраної. Відповідно, вибрані статті позбавлені статусу не отримують рівень доброї автоматично, їх треба знову оцінювати.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Добра стаття оцінюється тільки за критеріями добрих статей; на момент оцінки стаття може відповідати, а може й не відповідати критеріям вибраної.
 2. Відповідність іншим розділам правил оформлення, чи підсторінок цих правил не вимагається для добрих статей.
 3. Можна використовувати посилання в дужках чи у вигляді приміток (замість виносок), але має бути єдиний спосіб для усієї статті.
 4. Ці вимоги значно м’якші ніж «усестороннє» розкриття теми для вибраних статей і дозволяє коротші статті, які не розкривають кожен значний факт чи деталь і дають загальне уявлення про значні аспекти теми.
 5. Вандальні редагування, пропозиції розбити статтю чи включити її в іншу, добросовісні редагування (наприклад стильові правки) та зміни у відповідь на пропозиції оцінювача не враховуються. Номінацію статті, яка нестабільна через конструктивну роботу треба ставити на доопрацювання.
 6. Цей критерій стосується також інших медіа-вставок, таких як відео чи звукових записів.
 7. Наявність у статті зображень не вимагається. Проте, якщо зображення (чи інші медіа) з прийнятним статусом авторських прав доступні для використання, тоді деякі такі зображення слід використати.
 8. Переконайтесь, що ви не оцінюєте вандалізовану версію статті.
 9. Невеликі статті, що мають єдине вказане джерело інформації можна вважати достатньо верифікованими без використання виносок; критерій вказує тільки шість типів тверджень, які вимагають виносок.
 10. Статті на суперечливі теми можуть бути і нейтральні і стабільні, але це досягається тільки тоді коли постійні автори роблять добросовісні спроби підтримувати статтю в порядку. Майте на увазі, що нейтральність не означає, що всі точки зору мають бути представлені на рівних засадах: натомість жодній точці зору не можна надавати непропорційної ваги.